ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
501 45889 Murdannia edulis (Stokes) Faden COMMELINACEAE C. Maknoi 3705 Phetchabun/Thailand
502 27611 Murdannia edulis (Stokes) Faden COMMELINACEAE C. Maknoi 798 Phetchabun/Thailand
503 92483 Murdannia edulis (Stokes) Faden COMMELINACEAE L. Kamkom 037 Khon Kaen/Thailand
504 40262 Murdannia edulis (Stokes) Faden COMMELINACEAE M. Norsaengsri 5521 Khon Kaen/Thailand
505 12431 Murdannia gigantea (Vahl) G.Brckn. COMMELINACEAE P. Suksathan 1326 Phitsanulok/Thailand
506 7536 Murdannia gigantea (Vahl) G.Brckn. COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 7536 Trang/Thailand
507 54195 Murdannia gigantea (Vahl) G.Brckn. COMMELINACEAE M. Norsaengsri 5976 Ubon Ratchathani/Thailand
508 91911 Murdannia gigantea (Vahl) G.Brckn. COMMELINACEAE N. Muangyen 1279 Chiang Rai/Thailand
509 117657 Murdannia gigantea (Vahl) G.Brckn. COMMELINACEAE C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-027 Sainyabuli/LAOS
510 6446 Murdannia gigantea (Vahl) G.Brckn. COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 6446 Maha Sarakham/Thailand
511 104907 Murdannia gigantea (Vahl) G.Brckn. COMMELINACEAE C. Maknoi 6063 Phetchabun/Thailand
512 105156 Murdannia gigantea (Vahl) G.Brckn. COMMELINACEAE C. Maknoi 6347 Phetchabun/Thailand
513 19001 Murdannia gigantea (Vahl) G.Brckn. COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 19001 Chiang Mai/Thailand
514 128109 Murdannia gigantea (Vahl) G.Brckn. COMMELINACEAE K. Inthamma 968 Loei/Thailand
515 85228 Murdannia gigantea (Vahl) G.Brckn. COMMELINACEAE C. Maknoi 7876 Surat Thani/Thailand
516 127872 Murdannia gigantea (Vahl) G.Brckn. COMMELINACEAE Natdanai Pan-in 248 Uttaradit/Thailand
517 104169 Murdannia gigantea (Vahl) G.Brckn. COMMELINACEAE S. Kamonnate 768 Chiang Mai/Thailand
518 92198 Murdannia japonica (Thunb.) Faden COMMELINACEAE Nobuyuki Tanaka & Tomohisa Yukawa 081179 Chin State/Myanmar
519 103885 Murdannia japonica (Thunb.) Faden COMMELINACEAE S. Kamonnate 682 Chiang Mai/Thailand
520 3802 Murdannia japonica (Thunb.) Faden COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 3802 Loei/Thailand
521 19002 Murdannia japonica (Thunb.) Faden COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 19002 Chiang Mai/Thailand
522 20809 Murdannia japonica (Thunb.) Faden COMMELINACEAE M. Norsaengsri 1545 Chiang Mai/Thailand
523 130551 Murdannia japonica (Thunb.) Faden COMMELINACEAE S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 828 Chiang Mai/Thailand
524 75454 Murdannia japonica (Thunb.) Faden COMMELINACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095113 Chin State/Myanmar
525 4193 Murdannia japonica (Thunb.) Faden COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 4193 Chiang Mai/Thailand
526 30889 Murdannia japonica (Thunb.) Faden COMMELINACEAE J.F. Maxwell 07-400 Chiang Rai/Thailand
527 63924 Murdannia japonica (Thunb.) Faden COMMELINACEAE M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9943 Khon Kaen/Thailand
528 64021 Murdannia japonica (Thunb.) Faden COMMELINACEAE M. Norsaengsri & P. Thongson 6907 Khon Kaen/Thailand
529 104185 Murdannia japonica (Thunb.) Faden COMMELINACEAE S. Kamonnate 753 Chiang Mai/Thailand
530 52393 Murdannia japonica (Thunb.) Faden COMMELINACEAE M. Norsaengsri 1539 Chiang Mai/Thailand
531 88491 Murdannia japonica (Thunb.) Faden COMMELINACEAE N. Muangyen 343 Phayao/Thailand
532 4554 Murdannia japonica (Thunb.) Faden COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 4554 Chiang Mai/Thailand
533 66859 Murdannia japonica (Thunb.) Faden COMMELINACEAE M. Norsaengsri 10457 Mae Hong Son/Thailand
534 72747 Murdannia japonica (Thunb.) Faden COMMELINACEAE C. Maknoi 4982 Phetchabun/Thailand
535 15279 Murdannia japonica (Thunb.) Faden COMMELINACEAE M. Norsaengsri 807 Uthai Thani/Thailand
536 64914 Murdannia keisak (Hassk.) Hand.-Mazz. COMMELINACEAE A. Sakamoto et al. FOK-074810 Kochi/Japan
537 109224 Murdannia keisak (Hassk.) Hand.-Mazz. COMMELINACEAE Y. Kurahashi, Y. Sugahara, T. Kurihara FOK-060927 Japan
538 32975 Murdannia keisak (Hassk.) Hand.-Mazz. COMMELINACEAE S. Okunomiya et al. FOK-074323 Kochi/Japan
539 32953 Murdannia keisak (Hassk.) Hand.-Mazz. COMMELINACEAE M. Furusawa et al. FOK-074188 Kochi/Japan
540 94241 Murdannia loriformis (Hassk.) R.S.Rao & Kammathy COMMELINACEAE N. Muangyen 1369 Maha Sarakham/Thailand
541 67781 Murdannia loriformis (Hassk.) R.S.Rao & Kammathy COMMELINACEAE M. Norsaengsri 5839 Udon Thani/Thailand
542 66043 Murdannia loriformis (Hassk.) R.S.Rao & Kammathy COMMELINACEAE K. Srithi 358 Nan/Thailand
543 130547 Murdannia loriformis (Hassk.) R.S.Rao & Kammathy COMMELINACEAE S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 824 Chiang Mai/Thailand
544 86877 Murdannia loriformis (Hassk.) R.S.Rao & Kammathy COMMELINACEAE C. Glamwaewwong 170/58 Chiang Mai/Thailand
545 25125 Murdannia loriformis (Hassk.) R.S.Rao & Kammathy COMMELINACEAE C. Glamwaewwong 1066 Chiang Mai/Thailand
546 38794 Murdannia loriformis (Hassk.) R.S.Rao & Kammathy COMMELINACEAE C. Maknoi 2464 Loei/Thailand
547 118048 Murdannia macrocarpa D.Y. Hong COMMELINACEAE N. Pan-in 008 Uttaradit/Thailand
548 118191 Murdannia macrocarpa D.Y. Hong COMMELINACEAE N. Pan-in 151 Uttaradit/Thailand
549 118089 Murdannia macrocarpa D.Y. Hong COMMELINACEAE N. Pan-in 049 Uttaradit/Thailand
550 19446 Murdannia macrocarpa D.Y. Hong COMMELINACEAE P. Suksathan 2694 Phitsanulok/Thailand
551 121432 Murdannia macrocarpa D.Y. Hong COMMELINACEAE W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1052 Uttaradit/Thailand
552 42789 Murdannia macrocarpa D.Y. Hong COMMELINACEAE M. Norsaengsri & S. Intamusik 6254 Uttaradit/Thailand
553 47007 Murdannia macrocarpa D.Y. Hong COMMELINACEAE S. Intamusik, K. Kerdsawang, N Inthagool 228 Uttaradit/Thailand
554 14406 Murdannia macrocarpa D.Y. Hong COMMELINACEAE P. Suksathan 1711 Phitsanulok/Thailand
555 118150 Murdannia macrocarpa D.Y. Hong COMMELINACEAE N. Pan-in 110 Uttaradit/Thailand
556 64260 Murdannia macrocarpa D.Y. Hong COMMELINACEAE Li-Jianwu 1073 Yunnan/China
557 84462 Murdannia macrocarpa D.Y. Hong COMMELINACEAE K. Kertsawang 3315 Chaiyaphum/Thailand
558 16044 Murdannia macrocarpa D.Y. Hong COMMELINACEAE P. Suksathan 1908 Chiang Mai/Thailand
559 12558 Murdannia nudiflora (L.) Brenan COMMELINACEAE P. Srisanga 319 Nan/Thailand
560 1270 Murdannia nudiflora (L.) Brenan COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 1270 Chiang Mai/Thailand
561 1648 Murdannia nudiflora (L.) Brenan COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 1648 Khon Kaen/Thailand
562 76920 Murdannia nudiflora (L.) Brenan COMMELINACEAE W. Tanming 694 Kanchanaburi/Thailand
563 18204 Murdannia nudiflora (L.) Brenan COMMELINACEAE M. Norsaengsri 975 Phetchabun/Thailand
564 103886 Murdannia nudiflora (L.) Brenan COMMELINACEAE S. Kamonnate 683 Chiang Mai/Thailand
565 50006 Murdannia nudiflora (L.) Brenan COMMELINACEAE Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-38296 Phitsanulok/Thailand
566 1416 Murdannia nudiflora (L.) Brenan COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 1416 Chiang Mai/Thailand
567 2520 Murdannia nudiflora (L.) Brenan COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 2520 Chiang Mai/Thailand
568 1608 Murdannia nudiflora (L.) Brenan COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 1608 Khon Kaen/Thailand
569 19040 Murdannia nudiflora (L.) Brenan COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 19040 Chiang Mai/Thailand
570 93560 Murdannia nudiflora (L.) Brenan COMMELINACEAE W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5743 Chiang Mai/Thailand
571 1506 Murdannia nudiflora (L.) Brenan COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 1506 Chiang Mai/Thailand
572 88508 Murdannia nudiflora (L.) Brenan COMMELINACEAE N. Muangyen 360 Phayao/Thailand
573 86512 Murdannia nudiflora (L.) Brenan COMMELINACEAE W. Tanming 964 Chiang Rai/Thailand
574 129132 Murdannia nudiflora (L.) Brenan COMMELINACEAE W. Thammarong, S. Rakarcha, P. Pratoom & M. Tabut 2679 Chiang Mai/THAILAND
575 104299 Murdannia nudiflora (L.) Brenan COMMELINACEAE S. Kamonnate 865 Chiang Mai/Thailand
576 127422 Murdannia nudiflora (L.) Brenan COMMELINACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 5930 Chaiyaphum/THAILAND
577 130659 Murdannia nudiflora (L.) Brenan COMMELINACEAE S. Rakarcha, W. Thammarong, S. Wongwan & M. Tabut 936 Lampang/Thailand
578 15961 Murdannia nudiflora (L.) Brenan COMMELINACEAE P. Suksathan & D. Middleton 1872 Chiang Mai/Thailand
579 121698 Murdannia nudiflora (L.) Brenan COMMELINACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Pumikong & S. Sittisuk 1759 Mae Hong Son/Thailand
580 75336 Murdannia nudiflora (L.) Brenan COMMELINACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095030 Chin State/Myanmar
581 63994 Murdannia nudiflora (L.) Brenan COMMELINACEAE S. Sawangsawat & W. Boonchai 174 Rayong/Thailand
582 104194 Murdannia nudiflora (L.) Brenan COMMELINACEAE S. Kamonnate 744 Chiang Mai/Thailand
583 142 Murdannia nudiflora (L.) Brenan COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 142 Chiang Mai/Thailand
584 1540 Murdannia nudiflora (L.) Brenan COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 1540 Chiang Mai/Thailand
585 75857 Murdannia nudiflora (L.) Brenan COMMELINACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 095157 Chin State/Myanmar
586 32071 Murdannia nudiflora (L.) Brenan COMMELINACEAE Pranee Palee 1060 Chiang Rai/Thailand
587 3509 Murdannia nudiflora (L.) Brenan COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 3509 Nakhon Si Thammarat/Thailand
588 28500 Murdannia nudiflora (L.) Brenan COMMELINACEAE S. Pumicong 380 Chiang Mai/Thailand
589 16418 Murdannia pauciflora G.Bruckn. COMMELINACEAE P. Suksathan 2093 Chiang Mai/Thailand
590 12560 Murdannia pauciflora G.Bruckn. COMMELINACEAE P. Srisanga 321 Nan/Thailand
591 112654 Murdannia simplex (Vahl) Brenan COMMELINACEAE N. Muangyen 2141 Kanchanaburi/Thailand
592 73043 Murdannia simplex (Vahl) Brenan COMMELINACEAE M. Norsaengsri 11210 Mae Hong Son/Thailand
593 119139 Murdannia simplex (Vahl) Brenan COMMELINACEAE N. Boonruang 0249 Chaiyaphum/Thailand
594 4371 Murdannia simplex (Vahl) Brenan COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 4371 Chiang Mai/Thailand
595 20810 Murdannia simplex (Vahl) Brenan COMMELINACEAE M. Norsaengsri 1546 Chiang Mai/Thailand
596 107090 Murdannia simplex (Vahl) Brenan COMMELINACEAE C. Maknoi 4856 Phitsanulok/Thailand
597 67656 Murdannia simplex (Vahl) Brenan COMMELINACEAE Jatupol K., C. Maknoi & Warintorn K. 923 Lampang/Thailand
598 11796 Murdannia simplex (Vahl) Brenan COMMELINACEAE W. Pongamornkul 291 Chiang Mai/Thailand
599 11597 Murdannia simplex (Vahl) Brenan COMMELINACEAE W. Pongamornkul 196 Chiang Mai/Thailand
600 104225 Murdannia simplex (Vahl) Brenan COMMELINACEAE S. Kamonnate 712 Chiang Mai/Thailand