ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
501 19002 Murdannia sp. COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 19002 Chiang Mai/Thailand
502 21060 Murdannia sp. COMMELINACEAE M. Norsaengsri 1633 Chiang Mai/Thailand
503 19029 Murdannia sp. COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 19029 Chiang Mai/Thailand
504 38794 Murdannia sp. COMMELINACEAE C. Maknoi 2464 Loei/Thailand
505 28500 Murdannia sp. COMMELINACEAE S. Pumicong 380 Chiang Mai/Thailand
506 3915 Murdannia sp. COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 3915 Loei/Thailand
507 40733 Murdannia sp. COMMELINACEAE S. Watthana & P. Srisanga 3134 Phangnga/Thailand
508 31967 Murdannia sp. COMMELINACEAE C. Maknoi 1129 Chiang Mai/Thailand
509 13760 Murdannia sp. COMMELINACEAE M. Norsaengsri 708 Khon Kaen/Thailand
510 1646 Murdannia sp. COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 1646 Khon Kaen/Thailand
511 37251 Murdannia sp. COMMELINACEAE C. Maknoi 2365 Phangnga/Thailand
512 19001 Murdannia sp. COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 19001 Chiang Mai/Thailand
513 38866 Murdannia sp. COMMELINACEAE C. Maknoi 2536 Loei/Thailand
514 1717 Murdannia sp. COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 1717 Khon Kaen/Thailand
515 30081 Murdannia sp. COMMELINACEAE S. Watthana 2352 Chiang Rai/Thailand
516 21757 Murdannia sp. COMMELINACEAE S. Watthana and P. Suksathan 1549 Phitsanulok/Thailand
517 38556 Murdannia sp. COMMELINACEAE C. Maknoi & P. Srisanga 2328 Loei/Thailand
518 21448 Murdannia sp. COMMELINACEAE M. Norsaengsri 1693 Chiang Mai/Thailand
519 15961 Murdannia sp. COMMELINACEAE P. Suksathan s.n. Chiang Mai/Thailand
520 54199 Murdannia sp. COMMELINACEAE M. Norsaengsri 5980 Ubon Ratchathani/Thailand
521 58780 Murdannia sp. COMMELINACEAE M. Norsaengsri, Chanawee P., N. Kundee, K. Teangnoi, F. Seesoi 9399 Chiang Mai/Thailand
522 82937 Murdannia sp. COMMELINACEAE M. Norsaengsri 12321 Phayao/Thailand
523 56195 Murdannia sp. COMMELINACEAE M. Norsaengsri 5766 Kalasin/Thailand
524 56189 Murdannia sp. COMMELINACEAE M. Norsaengsri 5760 Kalasin/Thailand
525 84902 Murdannia sp. COMMELINACEAE S. Watthana & W. La-ongsri 3982 Udon Thani/Thailand
526 85018 Murdannia sp. COMMELINACEAE S. Watthana 3881 Tak/Thailand
527 85019 Murdannia sp. COMMELINACEAE S. Watthana 3882 Tak/Thailand
528 85228 Murdannia sp. COMMELINACEAE C. Maknoi 7876 Surat Thani/Thailand
529 53386 Murdannia sp. COMMELINACEAE M. Norsaengsri, N. Tathana, C. Lakoet 8059 Khon Kaen/Thailand
530 88311 Murdannia sp. COMMELINACEAE W. Pongamornkul 5317 Chiang Mai/Thailand
531 80390 Murdannia sp. COMMELINACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-205 Shan State/Myanmar
532 54195 Murdannia sp. COMMELINACEAE M. Norsaengsri 5976 Ubon Ratchathani/Thailand
533 88521 Murdannia sp. COMMELINACEAE N. Muangyen 373 Lampang/Thailand
534 91017 Murdannia sp. COMMELINACEAE N. Muangyen 1027 Phayao/Thailand
535 91914 Murdannia sp. COMMELINACEAE N. Muangyen 1282 Chiang Rai/Thailand
536 67731 Murdannia sp. COMMELINACEAE M. Norsaengsri 5789 Kalasin/Thailand
537 92483 Murdannia sp. COMMELINACEAE L. Kamkom 037 Khon Kaen/Thailand
538 83062 Murdannia sp. COMMELINACEAE M. Norsaengsri 12446 Phayao/Thailand
539 92649 Murdannia sp. COMMELINACEAE W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-040 Luang Prabang/Laos
540 87437 Murdannia sp. COMMELINACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-279 Sainyabuli/Laos
541 76299 Murdannia sp. COMMELINACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Tin Mya Soe, Myint Hlaing & Law Shine 094913 Chin State/Myanmar
542 67773 Murdannia sp. COMMELINACEAE M. Norsaengsri 5831 Roi Et/Thailand
543 67727 Murdannia sp. COMMELINACEAE M. Norsaengsri 5785 Kalasin/Thailand
544 67774 Murdannia sp. COMMELINACEAE M. Norsaengsri 5832 Roi Et/Thailand
545 66859 Murdannia sp. COMMELINACEAE M. Norsaengsri 10457 Mae Hong Son/Thailand
546 67781 Murdannia sp. COMMELINACEAE M. Norsaengsri 5839 Udon Thani/Thailand
547 70416 Murdannia sp. COMMELINACEAE C. Maknoi 3283 Phitsanulok/Thailand
548 71330 Murdannia sp. COMMELINACEAE W. Pongamornkul 3770 Chiang Mai/Thailand
549 72747 Murdannia sp. COMMELINACEAE C. Maknoi 4982 Phetchabun/Thailand
550 58793 Murdannia sp. COMMELINACEAE M. Norsaengsri, Chanawee P., N. Kundee, K. Teangnoi, F. Seesoi 9413 Chiang Mai/Thailand
551 73044 Murdannia sp. COMMELINACEAE M. Norsaengsri 11211 Mae Hong Son/Thailand
552 59778 Murdannia sp. COMMELINACEAE C. Pitaksantipap 12 Chiang Mai/Thailand
553 76504 Murdannia sp. COMMELINACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094013 Chin State/Myanmar
554 76897 Murdannia sp. COMMELINACEAE W. Tanming 671 Kanchanaburi/Thailand
555 64021 Murdannia sp. COMMELINACEAE M. Norsaengsri & P. Thongson 6907 Khon Kaen/Thailand
556 63924 Murdannia sp. COMMELINACEAE M. Norsaengsri, C. Lakoet & N. Tathana 9943 Khon Kaen/Thailand
557 63683 Murdannia sp. COMMELINACEAE M. Norsaengsri 4164 Maha Sarakham/Thailand
558 78260 Murdannia sp. COMMELINACEAE V. Nguanchoo 502 Chiang Mai/Thailand
559 62539 Murdannia sp. COMMELINACEAE Romklao Botanical Garden 0479/2555 Uttaradit/Thailand
560 62395 Murdannia sp. COMMELINACEAE Romklao Botanical Garden 0335/2554 Uttaradit/Thailand
561 53726 Murdannia sp. COMMELINACEAE C. Maknoi 3007 Phitsanulok/Thailand
562 73043 Murdannia sp. COMMELINACEAE M. Norsaengsri 11210 Mae Hong Son/Thailand
563 46650 Murdannia sp. COMMELINACEAE M. Norsaengsri & W. La-ongsri 5624 Loei/Thailand
564 113847 Murdannia sp. COMMELINACEAE C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-097 Phongsali/LAOS
565 93568 Murdannia sp. COMMELINACEAE W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5751 Chiang Mai/Thailand
566 115255 Murdannia sp. COMMELINACEAE W. Thammarong, S. Rukarcha, W. Khattiyot & M. Tabut 790 Phayao/Thailand
567 55086 Murdannia sp. COMMELINACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8388 Chiang Rai/Thailand
568 116671 Murdannia sp. COMMELINACEAE W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-294 Xaignabouri/LAOS
569 117182 Murdannia sp. COMMELINACEAE N. Muangyen 2449 Kanchanaburi/Thailand
570 113361 Murdannia sp. COMMELINACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-62 Phongsali/LAOS
571 118949 Murdannia sp. COMMELINACEAE K. Inthamma 536 Phitsanulok/Thailand
572 115174 Murdannia sp. COMMELINACEAE W. Thammarong, W. Khattiyot & S. Rukarcha 709 Lamphun/Thailand
573 119139 Murdannia sp. COMMELINACEAE N. Boonruang 0249 Chaiyaphum/Thailand
574 43487 Murdannia sp. COMMELINACEAE D. Khrueasan MS-305 Chiang Mai/Thailand
575 43471 Murdannia sp. COMMELINACEAE D. Khrueasan MS-306 Chiang Mai/Thailand
576 42789 Murdannia sp. COMMELINACEAE M. Norsaengsri & S. Intamusik 6254 Uttaradit/Thailand
577 42700 Murdannia sp. COMMELINACEAE M. Norsaengsri & S. Intamusik 6163 Uttaradit/Thailand
578 120502 Murdannia sp. COMMELINACEAE W. Tanming SP8 Suphan Buri/Thailand
579 41213 Murdannia sp. COMMELINACEAE M. Norsaengsri & W. La-ongsri 5602 Loei/Thailand
580 118018 Murdannia sp. COMMELINACEAE C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-388 Sainyabuli/LAOS
581 111628 Murdannia sp. COMMELINACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-151 Xiangkhouang/Laos
582 107090 Murdannia sp. COMMELINACEAE C. Maknoi 4856 Phitsanulok/Thailand
583 110168 Murdannia sp. COMMELINACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1041 Chiang Rai/Thailand
584 104824 Murdannia sp. COMMELINACEAE C. Maknoi 5700 Phetchabun/Thailand
585 112764 Murdannia sp. COMMELINACEAE N. Muangyen 2251 Kanchanaburi/Thailand
586 110710 Murdannia sp. COMMELINACEAE N. Muangyen 1917 Nan/Thailand
587 105156 Murdannia sp. COMMELINACEAE C. Maknoi 6347 Phetchabun/Thailand
588 111595 Murdannia sp. COMMELINACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-118 Xiangkhouang/Laos
589 50005 Murdannia sp. COMMELINACEAE Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-38401 Phitsanulok/Thailand
590 112726 Murdannia sp. COMMELINACEAE N. Muangyen 2213 Kanchanaburi/Thailand
591 112654 Murdannia sp. COMMELINACEAE N. Muangyen 2141 Kanchanaburi/Thailand
592 111527 Murdannia sp. COMMELINACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-050 Xiangkhouang/Laos
593 94585 Murdannia sp. COMMELINACEAE W. La-ongsri, S. Watthana, P. Panyachan & S. Satatha 3954 Lampang/Thailand
594 21330 Murdannia spectabilis (Kurz) Faden COMMELINACEAE P. Srisanga 2181 Nan/Thailand
595 1865 Murdannia spectabilis (Kurz) Faden COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 1865 Chiang Mai/Thailand
596 114746 Murdannia spectabilis (Kurz) Faden COMMELINACEAE Thitiporn Pingyot 271 Chiang Mai/Thailand
597 1364 Murdannia spectabilis (Kurz) Faden COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 1364 Chiang Mai/Thailand
598 38395 Murdannia spectabilis (Kurz) Faden COMMELINACEAE C. Maknoi & P. Srisanga 2167 Loei/Thailand
599 20558 Murdannia spectabilis (Kurz) Faden COMMELINACEAE M. Norsaengsri, W. Boonchai, W. Nanakorn 1457 Chaiyaphum/Thailand
600 4090 Murdannia vaginata (L.) G.Brueck. COMMELINACEAE W. Nanakorn et al. 4090 Loei/Thailand