ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
301 75016 Castanopsis sp. FAGACEAE M. Norsaengsri 11061 Chiang Mai/Thailand
302 81402 Castanopsis sp. FAGACEAE M. Norsaengsri 12197 Chiang Mai/Thailand
303 86376 Castanopsis sp. FAGACEAE M. Wongnak s.n. Chiang Mai/Thailand
304 66952 Castanopsis sp. FAGACEAE W. Pongamornkul 3534 Mae Hong Son/Thailand
305 45074 Castanopsis sp. FAGACEAE M. Tanaros 476 Chiang Mai/Thailand
306 127246 Castanopsis sp. FAGACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sittisuk & U. Thongnak 1881 Chiang Rai/THAILAND
307 84641 Castanopsis sp. FAGACEAE K. Kertsawang 3422 Kalasin/Thailand
308 84119 Castanopsis sp. FAGACEAE W. Pongamornkul 4905 Chiang Mai/Thailand
309 74848 Castanopsis sp. FAGACEAE M. Norsaengsri & W. La-ongsri 10829 Chiang Mai/Thailand
310 43390 Castanopsis sp. FAGACEAE D. Khrueasan MS542 Chiang Mai/Thailand
311 125283 Castanopsis sp. FAGACEAE W. Pongamornkul 7026 Chiang Mai/THAILAND
312 128317 Castanopsis sp. FAGACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2118 Tak/Thailand
313 85684 Castanopsis sp. FAGACEAE W. Pongamornkul 5025 Chiang Mai/Thailand
314 43394 Castanopsis sp. FAGACEAE D. Khrueasan MS581 Chiang Mai/Thailand
315 43398 Castanopsis sp. FAGACEAE D. Khrueasan MS-19 Chiang Mai/Thailand
316 65601 Castanopsis sp. FAGACEAE M. Norsaengsri 10089 Nan/Thailand
317 130235 Castanopsis sp. FAGACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk & U. Thongnak 2411 Mae Hong Son/THAILAND
318 82018 Castanopsis sp. FAGACEAE M. Norsaengsri 12051 Phayao/Thailand
319 45030 Castanopsis sp. FAGACEAE M. Tanaros 432 Chiang Mai/Thailand
320 130363 Castanopsis sp. FAGACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak & M. Tabut 2505 Chiang Rai/THAILAND
321 130381 Castanopsis sp. FAGACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Sitthisuk, U. Thongnak & M. Tabut 2523 Chiang Rai/THAILAND
322 83803 Castanopsis sp. FAGACEAE P. Phaosrichai 189 Tak/Thailand
323 86369 Castanopsis sp. FAGACEAE M. Wongnak s.n. Chiang Mai/Thailand
324 87069 Castanopsis sp. FAGACEAE C. Glamwaewwong 362/58 Chiang Mai/Thailand
325 123872 Castanopsis sp. FAGACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-409 Sainyabuli/LAOS
326 123874 Castanopsis sp. FAGACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-411 Sainyabuli/LAOS
327 87046 Castanopsis sp. FAGACEAE C. Glamwaewwong 339/58 Chiang Mai/Thailand
328 86984 Castanopsis sp. FAGACEAE C. Glamwaewwong 277/58 Chiang Mai/Thailand
329 86450 Castanopsis sp. FAGACEAE M. Wongnak 453 Tak/Thailand
330 86375 Castanopsis sp. FAGACEAE M. Wongnak s.n. Chiang Mai/Thailand
331 117129 Castanopsis sp. FAGACEAE N. Muangyen 2396 Kanchanaburi/Thailand
332 125399 Castanopsis sp. FAGACEAE W. Pongamornkul 7142 Mae Hong Son/THAILAND
333 86370 Castanopsis sp. FAGACEAE M. Wongnak s.n. Chiang Mai/Thailand
334 123871 Castanopsis sp. FAGACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-408 Sainyabuli/LAOS
335 80351 Castanopsis sp. FAGACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-166 Shan State/Myanmar
336 75015 Castanopsis sp. FAGACEAE M. Norsaengsri 11060 Chiang Mai/Thailand
337 40403 Castanopsis sp. FAGACEAE C. Maknoi 2774 Loei/Thailand
338 86352 Castanopsis sp. FAGACEAE M. Wongnak 476 Chiang Mai/Thailand
339 123472 Castanopsis sp. FAGACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-010 Sainyabuli/LAOS
340 73014 Castanopsis sp. FAGACEAE M. Norsaengsri 10795 Mae Hong Son/Thailand
341 123524 Castanopsis sp. FAGACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-062 Sainyabuli/LAOS
342 45317 Castanopsis sp. FAGACEAE R. Pooma, V. Chaemchumroon, N. Koonkhunthod, P. Chantaboon 3454 Nong Khai/Thailand
343 86371 Castanopsis sp. FAGACEAE M. Wongnak s.n. Chiang Mai/Thailand
344 111780 Castanopsis sp. FAGACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-300 Xiangkhouang/Laos
345 54719 Castanopsis sp. FAGACEAE S. Mattapha Sawai 372 Chiang Mai/Thailand
346 63302 Castanopsis sp. FAGACEAE Li-Jianwu 937 Yunnan/China
347 55391 Castanopsis sp. FAGACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8348 Chiang Rai/Thailand
348 19030 Castanopsis sp. FAGACEAE W. Nanakorn et al. 19030 Chiang Mai/Thailand
349 110013 Castanopsis sp. FAGACEAE TLBG 611 Chiang Mai/Thailand
350 111117 Castanopsis sp. FAGACEAE C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-065 Luang Prabang/Laos
351 111200 Castanopsis sp. FAGACEAE C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-148 Luang Prabang/Laos
352 111211 Castanopsis sp. FAGACEAE C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-159 Luang Prabang/Laos
353 68950 Castanopsis sp. FAGACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089508 Chin State/Myanmar
354 111584 Castanopsis sp. FAGACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-107 Xiangkhouang/Laos
355 49186 Castanopsis sp. FAGACEAE Hiroshige Koyama T-61121 Chiang Mai/Thailand
356 112356 Castanopsis sp. FAGACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak & S. Sitthisuk 1133 Chiang Rai/Thailand
357 27310 Castanopsis sp. FAGACEAE W. Nanakorn et al. 27310 Rayong/Thailand
358 113540 Castanopsis sp. FAGACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-241 Phongsaly/LAOS
359 64259 Castanopsis sp. FAGACEAE Li-Jianwu 1074 Yunnan/China
360 56642 Castanopsis sp. FAGACEAE Puangpen et al. N625 Songkhla/Thailand
361 46575 Castanopsis sp. FAGACEAE M. Norsaengsri 3546 Nong Khai/Thailand
362 113618 Castanopsis sp. FAGACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-319 Phongsaly/LAOS
363 101268 Castanopsis sp. FAGACEAE N. Muangyen AKN 014 Chiang Mai/Thailand
364 111236 Castanopsis sp. FAGACEAE C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-184 Luang Prabang/Laos
365 50456 Castanopsis sp. FAGACEAE Li-Jianwu Cx00009 Yunnan/China
366 8107 Castanopsis sp. FAGACEAE W. Nanakorn et al. 8107 Loei/Thailand
367 105427 Castanopsis sp. FAGACEAE T. Khambai 393 Chiang Mai/Thailand
368 105925 Castanopsis sp. FAGACEAE W. Pongamornkul 6401 Chiang Mai/Thailand
369 105943 Castanopsis sp. FAGACEAE W. Pongamornkul 6419 Chiang Mai/Thailand
370 50479 Castanopsis sp. FAGACEAE Li-Jianwu Cx00039 Yunnan/China
371 107263 Castanopsis sp. FAGACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-020 Phongsaly/Laos
372 107270 Castanopsis sp. FAGACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-027 Phongsaly/Laos
373 107274 Castanopsis sp. FAGACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-031 Phongsaly/Laos
374 63847 Castanopsis sp. FAGACEAE P. Thongson 32 Loei/Thailand
375 25063 Castanopsis sp. FAGACEAE C. Glamwaewwong 913 Chiang Mai/Thailand
376 21000 Castanopsis sp. FAGACEAE M. Norsaengsri 1573 Chiang Mai/Thailand
377 104573 Castanopsis sp. FAGACEAE W. Pongamornkul 6350 Chiang Mai/Thailand
378 21313 Castanopsis sp. FAGACEAE P. Srisanga 2164 Nan/Thailand
379 70369 Castanopsis sp. FAGACEAE C. Maknoi 3236 Phitsanulok/Thailand
380 21046 Castanopsis sp. FAGACEAE M. Norsaengsri 1619 Chiang Mai/Thailand
381 61684 Castanopsis sp. FAGACEAE Ling Shein Man 087021 Chin State/Myanmar
382 21040 Castanopsis sp. FAGACEAE M. Norsaengsri 1613 Chiang Mai/Thailand
383 21030 Castanopsis sp. FAGACEAE M. Norsaengsri 1603 Chiang Mai/Thailand
384 49227 Castanopsis sp. FAGACEAE Shunsuke Tsugaru T-61854 Chiang Mai/Thailand
385 28949 Castanopsis sp. FAGACEAE W. Nanakorn et al. 28949 Chiang Mai/Thailand
386 53163 Castanopsis sp. FAGACEAE Yin-Jiantao & Shi-Xueqiang 1453 Yunnan/China
387 94429 Castanopsis sp. FAGACEAE N. Muangyen 1556 Nan/Thailand
388 96823 Castanopsis sp. FAGACEAE C. Glamwaewwong 339/60 Chiang Mai/Thailand
389 113728 Castanopsis sp. FAGACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-429 Phongsaly/LAOS
390 116400 Castanopsis sp. FAGACEAE W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-024 Xaignabouri/LAOS
391 113281 Castanopsis sp. FAGACEAE P. Srisanga, P. Panyachan, S. Sitthisuk & S. Wongwan 3974 Lampang/Thailand
392 116730 Castanopsis sp. FAGACEAE W. Thammarong, C. Maknoi, W. Khattiyot, K. Intamma, N. Toolmal, V. Mouaxayvaneng, P. Vilaychit L15-353 Xaignabouri/LAOS
393 96024 Castanopsis sp. FAGACEAE P. Phaosrichai 422 Mae Hong Son/Thailand
394 95982 Castanopsis sp. FAGACEAE P. Phaosrichai 380 Mae Hong Son/Thailand
395 95942 Castanopsis sp. FAGACEAE P. Phaosrichai 340 Tak/Thailand
396 115514 Castanopsis sp. FAGACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1406 Chiang Rai/Thailand
397 94494 Castanopsis sp. FAGACEAE N. Muangyen 1621 Nan/Thailand
398 14000 Castanopsis sp. FAGACEAE P. Srisanga & S. Watthana 666 Nan/Thailand
399 117004 Castanopsis sp. FAGACEAE T. Pingyot, W. Tanming, P. Yadee, & P. Panyadee L16-197 Phongsaly/LAOS
400 93428 Castanopsis sp. FAGACEAE M. Wongnak s.n. Chiang Mai/Thailand