ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
701 24922 Lithocarpus sp. FAGACEAE C. Glamwaewwong 898 Chiang Mai/Thailand
702 93419 Lithocarpus sp. FAGACEAE M. Wongnak s.n. Chiang Mai/Thailand
703 113408 Lithocarpus sp. FAGACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-109 Phongsaly/LAOS
704 113405 Lithocarpus sp. FAGACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-106 Phongsaly/LAOS
705 21048 Lithocarpus sp. FAGACEAE M. Norsaengsri 1621 Chiang Mai/Thailand
706 113357 Lithocarpus sp. FAGACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-58 Phongsaly/LAOS
707 92571 Lithocarpus sp. FAGACEAE W. Pongamornkul 5374 Chiang Mai/Thailand
708 24923 Lithocarpus sp. FAGACEAE C. Glamwaewwong 899 Chiang Mai/Thailand
709 90388 Lithocarpus sp. FAGACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-310 Luang Prabang/Laos
710 24856 Lithocarpus sp. FAGACEAE C. Glamwaewwong 861 Chiang Mai/Thailand
711 93417 Lithocarpus sp. FAGACEAE M. Wongnak s.n. Chiang Mai/Thailand
712 93416 Lithocarpus sp. FAGACEAE M. Wongnak s.n. Chiang Mai/Thailand
713 93580 Lithocarpus sp. FAGACEAE W. Pongamornkul, M. Wongnak and R. Suksathan 5763 Chiang Mai/Thailand
714 113831 Lithocarpus sp. FAGACEAE C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-081 Phongsaly/LAOS
715 28948 Lithocarpus sp. FAGACEAE W. Nanakorn et al. 28948 Chiang Mai/Thailand
716 38414 Lithocarpus sp. FAGACEAE C. Maknoi & P. Srisanga 2186 Loei/Thailand
717 106413 Lithocarpus sp. FAGACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 868 Nan/Thailand
718 87053 Lithocarpus sp. FAGACEAE C. Glamwaewwong 346/58 Chiang Mai/Thailand
719 106962 Lithocarpus sp. FAGACEAE W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 673 Nan/Thailand
720 22721 Lithocarpus sp. FAGACEAE P. Srisanga with S. Sasirat, W. Pongamornkul, S. Sukiam and P. Panyachan 2453 Nan/Thailand
721 87467 Lithocarpus sp. FAGACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-309 Sainyabuli/Laos
722 24860 Lithocarpus sp. FAGACEAE C. Glamwaewwong 865 Chiang Mai/Thailand
723 87520 Lithocarpus sp. FAGACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-362 Sainyabuli/Laos
724 24894 Lithocarpus sp. FAGACEAE C. Glamwaewwong 890 Chiang Mai/Thailand
725 24833 Lithocarpus sp. FAGACEAE C. Glamwaewwong 859 Chiang Mai/Thailand
726 87602 Lithocarpus sp. FAGACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-442 Sainyabuli/Laos
727 88206 Lithocarpus sp. FAGACEAE W. Pongamornkul 5212 Chiang Mai/Thailand
728 24834 Lithocarpus sp. FAGACEAE C. Glamwaewwong 860 Chiang Mai/Thailand
729 113508 Lithocarpus sp. FAGACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-209 Phongsaly/LAOS
730 89241 Lithocarpus sp. FAGACEAE C. Maknoi 4035 Chiang Mai/Thailand
731 90359 Lithocarpus sp. FAGACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-281 Luang Prabang/Laos
732 90377 Lithocarpus sp. FAGACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-299 Luang Prabang/Laos
733 22243 Lithocarpus sp. FAGACEAE P. Srisanga 2303 Nan/Thailand
734 98893 Lithocarpus sp. FAGACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-370 Luang Prabang/Laos
735 25046 Lithocarpus sp. FAGACEAE C. Glamwaewwong 996 Chiang Mai/Thailand
736 110160 Lithocarpus sp. FAGACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1033 Chiang Rai/Thailand
737 98490 Lithocarpus sp. FAGACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-370 Luang Prabang/Laos
738 31274 Lithocarpus sp. FAGACEAE P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2949 Chiang Mai/Thailand
739 111112 Lithocarpus sp. FAGACEAE C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-060 Luang Prabang/Laos
740 98800 Lithocarpus sp. FAGACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-277 Xaignabouri/Laos
741 98819 Lithocarpus sp. FAGACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-296 Xaignabouri/Laos
742 112759 Lithocarpus sp. FAGACEAE N. Muangyen 2246 Kanchanaburi/Thailand
743 27151 Lithocarpus sp. FAGACEAE S. Watthana & M. Wongnak 1885 Mae Hong Son/Thailand
744 109717 Lithocarpus sp. FAGACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee and P. Panyadee L11-287 Phongsaly/Laos
745 111770 Lithocarpus sp. FAGACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-290 Xiangkhouang/Laos
746 29585 Lithocarpus sp. FAGACEAE C. Maknoi 1327 Chiang Mai/Thailand
747 114084 Lithocarpus sp. FAGACEAE C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-334 Phongsaly/LAOS
748 98908 Lithocarpus sp. FAGACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-385 Luang Prabang/Laos
749 17890 Lithocarpus sp. FAGACEAE D. Burk, A. Rothe and A. Wiepning s.n. Chiang Mai/Thailand
750 111207 Lithocarpus sp. FAGACEAE C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-155 Luang Prabang/Laos
751 111113 Lithocarpus sp. FAGACEAE C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-061 Luang Prabang/Laos
752 70432 Lithocarpus sp. FAGACEAE C. Maknoi 3299 Phitsanulok/Thailand
753 98881 Lithocarpus sp. FAGACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-358 Luang Prabang/Laos
754 25167 Lithocarpus sp. FAGACEAE C. Glamwaewwong 1096 Chiang Mai/Thailand
755 24940 Lithocarpus sp. FAGACEAE C. Glamwaewwong 916 Chiang Mai/Thailand
756 18305 Lithocarpus sp. FAGACEAE M. Norsaengsri 1078 Loei/Thailand
757 34339 Lithocarpus sp. FAGACEAE W. Pongamornkul 1698 Mae Hong Son/Thailand
758 86363 Lithocarpus sp. FAGACEAE M. Wongnak s.n. Chiang Mai/Thailand
759 25062 Lithocarpus sp. FAGACEAE C. Glamwaewwong 1012 Chiang Mai/Thailand
760 21047 Lithocarpus sp. FAGACEAE M. Norsaengsri 1620 Chiang Mai/Thailand
761 96527 Lithocarpus sp. FAGACEAE C. Glamwaewwong 043/60 Chiang Mai/Thailand
762 19021 Lithocarpus sp. FAGACEAE W. Nanakorn et al. 19021 Lampang/Thailand
763 96530 Lithocarpus sp. FAGACEAE C. Glamwaewwong 046/60 Chiang Mai/Thailand
764 24939 Lithocarpus sp. FAGACEAE C. Glamwaewwong 915 Chiang Mai/Thailand
765 96562 Lithocarpus sp. FAGACEAE C. Glamwaewwong 078/60 Chiang Mai/Thailand
766 20379 Lithocarpus sp. FAGACEAE P. Thongson 124 Nan/Thailand
767 19460 Lithocarpus sp. FAGACEAE P. Suksathan 2708.1 Phitsanulok/Thailand
768 96613 Lithocarpus sp. FAGACEAE C. Glamwaewwong 129/60 Chiang Mai/Thailand
769 25227 Lithocarpus sp. FAGACEAE C. Glamwaewwong 1110 Chiang Mai/Thailand
770 8102 Lithocarpus sp. FAGACEAE W. Nanakorn et al. 8102 Loei/Thailand
771 96749 Lithocarpus sp. FAGACEAE C. Glamwaewwong 265/60 Chiang Mai/Thailand
772 9499 Lithocarpus sp. FAGACEAE W. Nanakorn et al. 9499 Loei/Thailand
773 9489 Lithocarpus sp. FAGACEAE W. Nanakorn et al. 9489 Loei/Thailand
774 117636 Lithocarpus sp. FAGACEAE C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-006 Sainyabuli/LAOS
775 118028 Lithocarpus sp. FAGACEAE C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-398 Sainyabuli/LAOS
776 78048 Lithocarpus sp. FAGACEAE W. Pongamornkul 4393 Mae Hong Son/Thailand
777 50446 Lithocarpus sp. FAGACEAE Hiroshige Koyama T-61905 Chiang Mai/Thailand
778 59543 Lithocarpus sp. FAGACEAE Romklao Botanical Garden 0149/2553 Phitsanulok/Thailand
779 119018 Lithocarpus sp. FAGACEAE K. Inthamma 605 Uttaradit/Thailand
780 120765 Lithocarpus sp. FAGACEAE N. Muangyen 2747 Nan/Thailand
781 74863 Lithocarpus sp. FAGACEAE M. Norsaengsri & W. La-ongsri 10845 Chiang Mai/Thailand
782 79096 Lithocarpus sp. FAGACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-291 Xaignabouri/Laos
783 74026 Lithocarpus sp. FAGACEAE K. Khwan 143 Chiang Mai/Thailand
784 75097 Lithocarpus sp. FAGACEAE Leong-Skornickova, J., Rodda, M., Aung Thame (SBG); Souvannakhoummane, U; Phoutthavong, K. (PTK BG); Norsaengsri, M., Sangvirotjanapat, S. (QSBG) JLS 2479 Houa Phan/Laos
785 122766 Lithocarpus sp. FAGACEAE W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-236 Phongsaly/LAOS
786 118456 Lithocarpus sp. FAGACEAE K. Inthamma 355 Phitsanulok/Thailand
787 49752 Lithocarpus sp. FAGACEAE Shigeyuki Mitsuta, Hidetoshi Nagamasu, Tetsukazu Yahara & Narong Nantasan T-40364 Loei/Thailand
788 5841 Lithocarpus sp. FAGACEAE W. Nanakorn et al. 5841 Chiang Mai/Thailand
789 79149 Lithocarpus sp. FAGACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-344 Xaignabouri/Laos
790 79355 Lithocarpus sp. FAGACEAE Cardamons Preliminary Dendroclimatological Expedition (Thomas, Ly, Siraat & Buckely) 48 Cambodia
791 6273 Lithocarpus sp. FAGACEAE W. Nanakorn et al. 6273 Loei/Thailand
792 79356 Lithocarpus sp. FAGACEAE Cardamons Preliminary Dendroclimatological Expedition (Thomas, Ly, Siraat & Buckely) 44 Cambodia
793 122906 Lithocarpus sp. FAGACEAE W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-376 Phongsaly/LAOS
794 123475 Lithocarpus sp. FAGACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Panyadee & W. Khattiyot L18-013 Sainyabuli/LAOS
795 114086 Lithocarpus sp. FAGACEAE C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-336 Phongsaly/LAOS
796 79140 Lithocarpus sp. FAGACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri, S. Suk-ieam, K. Phoutthavong & K. Souvannakhoummane L2-335 Xaignabouri/Laos
797 118927 Lithocarpus sp. FAGACEAE K. Inthamma 514 Phitsanulok/Thailand
798 76085 Lithocarpus sp. FAGACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 094920 Chin State/Myanmar
799 76369 Lithocarpus sp. FAGACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094280 Chin State/Myanmar
800 118988 Lithocarpus sp. FAGACEAE K. Inthamma 575 Loei/Thailand