ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
801 48122 Clerodendrum sp. LAMIACEAE W. Boonprakop 0131 Loei/Thailand
802 49670 Clerodendrum sp. LAMIACEAE Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert s.n. Surat Thani/Thailand
803 109861 Clerodendrum sp. LAMIACEAE TLBG 402 Chiang Mai/THAILAND
804 35453 Clerodendrum sp. LAMIACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8274 Mae Hong Son/Thailand
805 106429 Clerodendrum sp. LAMIACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 884 Nan/Thailand
806 36283 Clerodendrum sp. LAMIACEAE W. Pongamornkul 2230 Chiang Mai/Thailand
807 35114 Clerodendrum sp. LAMIACEAE W. Pongamornkul 2192 Mae Hong Son/Thailand
808 106452 Clerodendrum sp. LAMIACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 907 Nan/Thailand
809 106884 Clerodendrum sp. LAMIACEAE W. Khattiyot, P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & P. Panyachan 595 Nan/Thailand
810 33119 Clerodendrum sp. LAMIACEAE Warintorn K. 07-103 Chiang Mai/Thailand
811 96713 Clerodendrum sp. LAMIACEAE C. Glamwaewwong 229/60 Chiang Mai/Thailand
812 109860 Clerodendrum sp. LAMIACEAE TLBG 401 Chiang Mai/THAILAND
813 35933 Clerodendrum sp. LAMIACEAE Jatupol K. 08-274 Chiang Mai/Thailand
814 109962 Clerodendrum sp. LAMIACEAE TLBG 558 Chiang Mai/THAILAND
815 110105 Clerodendrum sp. LAMIACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 978 Chiang Rai/THAILAND
816 110107 Clerodendrum sp. LAMIACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 980 Chiang Rai/THAILAND
817 110153 Clerodendrum sp. LAMIACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1026 Chiang Rai/THAILAND
818 110187 Clerodendrum sp. LAMIACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, S. Wongwan & S. Sitthisuk 1060 Chiang Rai/THAILAND
819 110287 Clerodendrum sp. LAMIACEAE W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5404 Kanchanaburi/THAILAND
820 111196 Clerodendrum sp. LAMIACEAE C. Maknoi, W. Tanming, N. Muangyen & W. Khattiyot L9-144 Luang Prabang/Laos
821 33120 Clerodendrum sp. LAMIACEAE Warintorn K. 07-104 Chiang Mai/Thailand
822 31615 Clerodendrum sp. LAMIACEAE W. Pongamornkul 1938 Tak/Thailand
823 49669 Clerodendrum sp. LAMIACEAE Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-33935 Ranong/Thailand
824 97084 Clerodendrum sp. LAMIACEAE P. Phaosrichai 468 Songkhla/Thailand
825 39301 Clerodendrum sp. LAMIACEAE M. Norsaengsri 4388 Khon Kaen/Thailand
826 97111 Clerodendrum sp. LAMIACEAE P. Phaosrichai 495 Satun/Thailand
827 97127 Clerodendrum sp. LAMIACEAE P. Phaosrichai 511 Trang/Thailand
828 97399 Clerodendrum sp. LAMIACEAE QBG. Staff s.n. Chiang Rai/Thailand
829 38792 Clerodendrum sp. LAMIACEAE C. Maknoi 2462 Loei/Thailand
830 35584 Clerodendrum sp. LAMIACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8417 Mae Hong Son/Thailand
831 101671 Clerodendrum sp. LAMIACEAE W. Pongamornkul 6212 Chiang Rai/Thailand
832 12818 Clerodendrum sp. LAMIACEAE W. Nanakorn et al. 12818 Chiang Mai/Thailand
833 102397 Clerodendrum sp. LAMIACEAE V. Nguanchoo 634 Nan/Thailand
834 102445 Clerodendrum sp. LAMIACEAE V. Nguanchoo 688 Nan/Thailand
835 31665 Clerodendrum sp. LAMIACEAE C. Maknoi 1040 Loei/Thailand
836 36655 Clerodendrum sp. LAMIACEAE C. Maknoi 1975 Loei/Thailand
837 36509 Clerodendrum sp. LAMIACEAE C. Maknoi 1829 Loei/Thailand
838 36429 Clerodendrum sp. LAMIACEAE P. Srisanga with P. Suksathan, P. Panyachan & A. Keratikorkul 3073 Chiang Mai/Thailand
839 36244 Clerodendrum sp. LAMIACEAE M. Norsaengsri & C. Lakoet 3079 Khon Kaen/Thailand
840 40373 Clerodendrum sp. LAMIACEAE C. Maknoi 2744 Loei/Thailand
841 101184 Clerodendrum sp. LAMIACEAE W. Pongamornkul 6205 Phayao/Thailand
842 93363 Clerodendrum sp. LAMIACEAE S. Samosorn 19 Chiang Mai/Thailand
843 54640 Clerodendrum sp. LAMIACEAE P. Chantaranothai et al. 435 Sakon Nakhon/Thailand
844 81213 Clerodendrum sp. LAMIACEAE C. Maknoi 7395 Sukhothai/Thailand
845 81223 Clerodendrum sp. LAMIACEAE C. Maknoi 7405 Sukhothai/Thailand
846 18947 Clerodendrum sp. LAMIACEAE W. Nanakorn et al. 18947 Chiang Mai/Thailand
847 82799 Clerodendrum sp. LAMIACEAE C. Maknoi 7700 Sukhothai/Thailand
848 55323 Clerodendrum sp. LAMIACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8280 Chiang Rai/Thailand
849 81061 Clerodendrum sp. LAMIACEAE C. Maknoi 7242 Sukhothai/Thailand
850 27582 Clerodendrum sp. LAMIACEAE C. Maknoi 769 Phitsanulok/Thailand
851 81011 Clerodendrum sp. LAMIACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettoelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097760 Chin State/Myanmar
852 84384 Clerodendrum sp. LAMIACEAE W. Khattiyot 475 Phetchabun/Thailand
853 49986 Clerodendrum sp. LAMIACEAE Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao & Thawatchai Wongprasert T-32927 Kanchanaburi/Thailand
854 85447 Clerodendrum sp. LAMIACEAE C. Maknoi 8095 Lamphun/Thailand
855 85603 Clerodendrum sp. LAMIACEAE C. Maknoi 8302 Sukhothai/Thailand
856 28314 Clerodendrum sp. LAMIACEAE Y. Ochiai & S. Yokoyama 220804-20 Oudomxay/Laos
857 86065 Clerodendrum sp. LAMIACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-069 Luang Prabang/Laos
858 86400 Clerodendrum sp. LAMIACEAE M. Wongnak 853 Koh Kong/Cambodia
859 55319 Clerodendrum sp. LAMIACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 8276 Chiang Rai/Thailand
860 19146 Clerodendrum sp. LAMIACEAE W. Saemyarm 89 Mae Hong Son/Thailand
861 59478 Clerodendrum sp. LAMIACEAE Romklao Botanical Garden 0084/2553 Phitsanulok/Thailand
862 77123 Clerodendrum sp. LAMIACEAE P. Phaosrichai 158 Phangnga/Thailand
863 58877 Clerodendrum sp. LAMIACEAE Zhou-Shishun 3600 Yunnan/China
864 58832 Clerodendrum sp. LAMIACEAE Zhou-Shishun 3590 Yunnan/China
865 8532 Clerodendrum sp. LAMIACEAE W. Nanakorn et al. 8532 Maha Sarakham/Thailand
866 58072 Clerodendrum sp. LAMIACEAE M. Norsaengsri, P. Thongson and C. Lakoet 9824 Khon Kaen/Thailand
867 81100 Clerodendrum sp. LAMIACEAE C. Maknoi 7281 Sukhothai/Thailand
868 57152 Clerodendrum sp. LAMIACEAE W. Boonprakop & M. Norsaengsri 267 Si Sa Ket/Thailand
869 85255 Clerodendrum sp. LAMIACEAE C. Maknoi 7903 Prachuap Khiri Khan/Thailand
870 55778 Clerodendrum sp. LAMIACEAE M. Norsaengsri 5491 Khon Kaen/Thailand
871 80414 Clerodendrum sp. LAMIACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-229 Shan State/Myanmar
872 80207 Clerodendrum sp. LAMIACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-23 Shan State/Myanmar
873 80343 Clerodendrum sp. LAMIACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Htike San Soe M1-158 Shan State/Myanmar
874 80778 Clerodendrum sp. LAMIACEAE K. Phoutthavong et al. 531 Luang Prabang/Laos
875 80796 Clerodendrum sp. LAMIACEAE K. Phoutthavong et al. 498 Luang Prabang/Laos
876 81010 Clerodendrum sp. LAMIACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097213 Magway/Myanmar
877 57247 Clerodendrum sp. LAMIACEAE W. Boonprakop & M. Norsaengsri 0094 Khon Kaen/Thailand
878 51591 Clerodendrum sp. LAMIACEAE W. La-ongsri & N. Romkham 1264 Nan/Thailand
879 50874 Clerodendrum sp. LAMIACEAE S. Watthana 3606 Tak/Thailand
880 88919 Clerodendrum sp. LAMIACEAE C. Maknoi 8520 Sukhothai/Thailand
881 52732 Clerodendrum sp. LAMIACEAE C. Maknoi 2901 Phitsanulok/Thailand
882 52224 Clerodendrum sp. LAMIACEAE W. La-ongsri & N. Romkham 1466 Nan/Thailand
883 29052 Clerodendrum sp. LAMIACEAE S. Suddee et al. 2623 Si Sa Ket/Thailand
884 54549 Clerodendrum sp. LAMIACEAE P. Chantaranothai s.n. Chiang Mai/Thailand
885 87149 Clerodendrum sp. LAMIACEAE W. Nanakorn et al. 6945.2 Chiang Mai/Thailand
886 88755 Clerodendrum sp. LAMIACEAE C. Maknoi 8357 Sukhothai/Thailand
887 89349 Clerodendrum sp. LAMIACEAE W. Pongamornkul 5449 Nan/Thailand
888 84352 Clerodendrum sp. LAMIACEAE W. Khattiyot 443 Phetchabun/Thailand
889 50285 Clerodendrum sp. LAMIACEAE Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-52579 Nakhon Nayok/Thailand
890 54550 Clerodendrum sp. LAMIACEAE S. Mattapha Sawai 385 Chiang Mai/Thailand
891 90391 Clerodendrum sp. LAMIACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-313 Luang Prabang/Laos
892 87094 Clerodendrum sp. LAMIACEAE C. Glamwaewwong 388/58 Chiang Mai/Thailand
893 87032 Clerodendrum sp. LAMIACEAE C. Glamwaewwong 325/58 Chiang Mai/Thailand
894 29783 Clerodendrum sp. LAMIACEAE C. Maknoi 1104 Loei/Thailand
895 29608 Clerodendrum sp. LAMIACEAE C. Maknoi 1350 Chiang Mai/Thailand
896 49990 Clerodendrum sp. LAMIACEAE Hiroshige Koyama, Hiroshi Terao, Chawalit Niyomdam & Thawatchai Wongprasert T-30188 Nakhon Ratchasima/Thailand
897 51582 Clerodendrum sp. LAMIACEAE W. La-ongsri & N. Romkham 1255 Nan/Thailand
898 63148 Clerodendrum subscaposum Hemsl. LAMIACEAE Li-Jianwu 864 Yunnan/China
899 37655 Clerodendrum subscaposum Hemsl. LAMIACEAE J.F. Maxwell 06-598 Chiang Rai/Thailand
900 42975 Clerodendrum subscaposum Hemsl. LAMIACEAE D.J. Middleton, P. Karaket, P. Triboun, U. Kawatkul & R. Meeboonya 4568 Chiang Rai/Thailand