ฐานข้อมูลพรรณไม้มีชีวิต

Living Plants Database

| First | Previous | Next | Last|

12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

No. Accession No. Scientific Name Family Name Exhibition Area
1601 20140882*B Bulbophyllum variabile Ridl. ORCHIDACEAE LC-ZIN-A01
1602 00-1489*A1 Bulbophyllum variabile Ridl. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1603 00-1490*A1 Bulbophyllum violaceolabellum Seidenf. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1604 00-1944*A1 Bulbophyllum wallichii Rchb.f. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1605 00-1595*A1 Bulbophyllum wendlandianum (F.Kranzl.) Dammer ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1606 00-1492*A1 Bulbophyllum wendlandianum (F.Kranzl.) Dammer ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1607 00-1593*A1 Bulbophyllum wendlandianum (F.Kranzl.) Dammer ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1608 00-1629*A1 Bulbophyllum wendlandianum (F.Kranzl.) Dammer ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1609 00-1630*A1 Bulbophyllum wendlandianum (F.Kranzl.) Dammer ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1610 00-1491*A1 Bulbophyllum wendlandianum (F.Kranzl.) Dammer ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1611 00-3897*A1 Bulbophyllum wendlandianum (F.Kranzl.) Dammer ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1612 00-1594*A1 Bulbophyllum wendlandianum (F.Kranzl.) Dammer ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1613 00-1493*A1 Bulbophyllum wendlandianum (F.Kranzl.) Dammer ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1614 00-1494*A1 Bulbophyllum williamsii A.D.Hawkes ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1615 00-1596*A1 Bulbophyllum xylophyllum Par. & Rchb.f. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1616 20130926*A Burbidgea pauciflora Valeton ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
1617 20140700*A Burbidgea sp. ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
1618 00-1305*A5 Butea monosperma (Lam.) Taub. FABACEAE AMAQ1
1619 00-3607*A1 Butea monosperma (Lam.) Taub. FABACEAE MPGQ4
1620 00-1305*A6 Butea monosperma (Lam.) Taub. FABACEAE AMAQ1
1621 00-3416*A1 Butea monosperma (Lam.) Taub. FABACEAE MPGQ4
1622 00-1305*A1 Butea monosperma (Lam.) Taub. FABACEAE AMAQ1
1623 00-1305*A3 Butea monosperma (Lam.) Taub. FABACEAE AMAQ1
1624 00-1305*A2 Butea monosperma (Lam.) Taub. FABACEAE AMAQ1
1625 00-1305*A4 Butea monosperma (Lam.) Taub. FABACEAE AMAQ1
1626 00-0701*A Caesalpinia coriaria (Jacq.) Willd. FABACEAE CAEQ3
1627 00-3125*A1 Caesalpinia pubescens (Desf.) Hattink FABACEAE MPGQ4
1628 00-3171*A2 Caesalpinia sappan L. FABACEAE MPGQ4
1629 00-3171*A3 Caesalpinia sappan L. FABACEAE MPGQ4
1630 00-3670*A1 Caesalpinia sappan L. FABACEAE MPGQ4
1631 00-3308*A1 Caesalpinia sappan L. FABACEAE MPGQ4
1632 00-0702*A Caesalpinia sappan L. FABACEAE CAEQ3
1633 00-3308*A3 Caesalpinia sappan L. FABACEAE MPGQ4
1634 00-3135*A2 Caesalpinia sappan L. FABACEAE MPGQ4
1635 00-3573*A1 Caesalpinia sappan L. FABACEAE MPGQ4
1636 00-3171*A1 Caesalpinia sappan L. FABACEAE MPGQ4
1637 00-3308*A2 Caesalpinia sappan L. FABACEAE MPGQ4
1638 00-3171*A4 Caesalpinia sappan L. FABACEAE MPGQ4
1639 00-3135*A1 Caesalpinia sappan L. FABACEAE MPGQ4
1640 00-0562*A Calamus aruensis Becc. ARECACEAE PALMQ3
1641 00-0559*A Calamus siamensis Becc. ARECACEAE PALMQ3
1642 00-0515*A Calamus siamensis Becc. ARECACEAE PALMQ3
1643 00-0560*A Calamus sp. ARECACEAE PALMQ3
1644 20150419*A Calanthe cardioglossa Schltr. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1645 20150419*B Calanthe cardioglossa Schltr. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1646 20150419*D Calanthe cardioglossa Schltr. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1647 20150419*C Calanthe cardioglossa Schltr. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1648 20150419*E Calanthe cardioglossa Schltr. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1649 20130947*A Calanthe ceciliae Rchb.f. ORCHIDACEAE
1650 20140883*A Calanthe ceciliae Rchb.f. ORCHIDACEAE LC-ZIN-A01
1651 20140884*A Calanthe lyroglossa Rchb. f. ORCHIDACEAE LC-ZIN-A01
1652 20140884*B Calanthe lyroglossa Rchb. f. ORCHIDACEAE LC-ZIN-A01
1653 20140885*A Calanthe pulchra (Blume) Lindl. ORCHIDACEAE LC-ZIN-A01
1654 20150421*D Calanthe rosea (Lindl.) Benth. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1655 20150421*E Calanthe rosea (Lindl.) Benth. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1656 20150421*A Calanthe rosea (Lindl.) Benth. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1657 20131020*A Calanthe rosea (Lindl.) Benth. ORCHIDACEAE
1658 20150421*C Calanthe rosea (Lindl.) Benth. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1659 20135694*A Calanthe rosea (Lindl.) Benth. ORCHIDACEAE
1660 20150421*B Calanthe rosea (Lindl.) Benth. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1661 20130862*A Calanthe sp. ORCHIDACEAE
1662 20150420*A Calanthe vestita Lindl. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1663 20150420*B Calanthe vestita Lindl. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1664 20150420*D Calanthe vestita Lindl. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1665 20150420*C Calanthe vestita Lindl. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1666 20150420*E Calanthe vestita Lindl. ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
1667 20150364*A Calathea lutea (Aubl.) E.Mey. ex Schult. MARANTACEAE ZIN-AREA
1668 20150228*A Calathea sp. MARANTACEAE LC-ZIN-A01
1669 00-0737*A Calliandra haematocephala Hassk. FABACEAE MIMQ3
1670 00-1118*A1 Calliandra haematocephala Hassk. FABACEAE WFC
1671 00-1118*A2 Calliandra haematocephala Hassk. FABACEAE WFC
1672 00-1118*A3 Calliandra haematocephala Hassk. FABACEAE WFC
1673 00-3271*A1 Callicarpa arborea Roxb. LAMIACEAE MPGQ4
1674 00-0799*A Callicarpa arborea Roxb. LAMIACEAE MIMQ3
1675 00-1670*A1 Callicarpa arborea Roxb. LAMIACEAE AMAQ1
1676 00-1659*A6 Callistemon lanceolatus DC. MYRTACEAE AMAQ1
1677 00-1659*A2 Callistemon lanceolatus DC. MYRTACEAE AMAQ1
1678 00-1659*A3 Callistemon lanceolatus DC. MYRTACEAE AMAQ1
1679 00-1659*A1 Callistemon lanceolatus DC. MYRTACEAE AMAQ1
1680 00-1659*A5 Callistemon lanceolatus DC. MYRTACEAE AMAQ1
1681 00-1659*A4 Callistemon lanceolatus DC. MYRTACEAE AMAQ1
1682 20140004*A Calocedrus sp. CUPRESSACEAE
1683 00-1047*A1 Calophyllum inophyllum L. CALOPHYLLACEAE WFC
1684 00-1018*A5 Calophyllum inophyllum L. CALOPHYLLACEAE WFC
1685 00-1018*A3 Calophyllum inophyllum L. CALOPHYLLACEAE WFC
1686 00-1018*A4 Calophyllum inophyllum L. CALOPHYLLACEAE WFC
1687 00-1018*A2 Calophyllum inophyllum L. CALOPHYLLACEAE WFC
1688 00-1099*A1 Calophyllum inophyllum L. CALOPHYLLACEAE WFC
1689 00-1099*A2 Calophyllum inophyllum L. CALOPHYLLACEAE WFC
1690 00-1099*A3 Calophyllum inophyllum L. CALOPHYLLACEAE WFC
1691 00-1099*A4 Calophyllum inophyllum L. CALOPHYLLACEAE WFC
1692 00-1099*A5 Calophyllum inophyllum L. CALOPHYLLACEAE WFC
1693 00-3354*A2 Calophyllum inophyllum L. CALOPHYLLACEAE MPGQ4
1694 00-3354*A1 Calophyllum inophyllum L. CALOPHYLLACEAE MPGQ4
1695 00-1018*A1 Calophyllum inophyllum L. CALOPHYLLACEAE WFC
1696 00-1128*A2 Calophyllum sp. CALOPHYLLACEAE WFC
1697 00-1192*A2 Calophyllum sp. CALOPHYLLACEAE WFC
1698 00-1128*A1 Calophyllum sp. CALOPHYLLACEAE WFC
1699 00-1192*A1 Calophyllum sp. CALOPHYLLACEAE WFC
1700 20130853*A Camchaya thailandica Bunwong, Chantar. & S.C.Keeley ASTERACEAE