ฐานข้อมูลพรรณไม้มีชีวิต

Living Plants Database

| First | Previous | Next | Last|

71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 |

No. Accession No. Scientific Name Family Name Exhibition Area
7501 20180336 A17 Cratoxylum formosum (Jacq.) Benth. & Hook.f. ex Dyer subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein HYPERICACEAE POA
7502 20180336 A18 Cratoxylum formosum (Jacq.) Benth. & Hook.f. ex Dyer subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein HYPERICACEAE POA
7503 20180336 A19 Cratoxylum formosum (Jacq.) Benth. & Hook.f. ex Dyer subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein HYPERICACEAE POA
7504 00-4493 A2 Cratoxylum formosum (Jacq.) Benth. & Hook.f. ex Dyer subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein HYPERICACEAE EBE
7505 00-4493 A4 Cratoxylum formosum (Jacq.) Benth. & Hook.f. ex Dyer subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein HYPERICACEAE EBE
7506 00-4493 A3 Cratoxylum formosum (Jacq.) Benth. & Hook.f. ex Dyer subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein HYPERICACEAE EBE
7507 00-4493 A1 Cratoxylum formosum (Jacq.) Benth. & Hook.f. ex Dyer subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein HYPERICACEAE EBE
7508 00-4286 A1 Cratoxylum formosum (Jacq.) Benth. & Hook.f. ex Dyer subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein HYPERICACEAE GYM
7509 00-4448 A1 Cratoxylum formosum (Jacq.) Benth. & Hook.f. ex Dyer subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein HYPERICACEAE GYM
7510 00-4200 A2 Cratoxylum formosum (Jacq.) Benth. & Hook.f. ex Dyer subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein HYPERICACEAE PALM
7511 00-4255 A1 Cratoxylum formosum (Jacq.) Benth. & Hook.f. ex Dyer subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein HYPERICACEAE GYM
7512 00-4200 A1 Cratoxylum formosum (Jacq.) Benth. & Hook.f. ex Dyer subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein HYPERICACEAE PALM
7513 00-4200 A3 Cratoxylum formosum (Jacq.) Benth. & Hook.f. ex Dyer subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein HYPERICACEAE PALM
7514 00-4200 A4 Cratoxylum formosum (Jacq.) Benth. & Hook.f. ex Dyer subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein HYPERICACEAE PALM
7515 20191311 A1 Cratoxylum formosum (Jacq.) Benth. & Hook.f. ex Dyer subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein HYPERICACEAE NAT
7516 20191233 A1 Cratoxylum formosum (Jacq.) Benth. & Hook.f. ex Dyer subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein HYPERICACEAE NAT
7517 00-0761 A1 Cratoxylum formosum (Jacq.) Benth. & Hook.f. ex Dyer subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein HYPERICACEAE MIM
7518 00-0761 A10 Cratoxylum formosum (Jacq.) Benth. & Hook.f. ex Dyer subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein HYPERICACEAE MIM
7519 00-0761 A2 Cratoxylum formosum (Jacq.) Benth. & Hook.f. ex Dyer subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein HYPERICACEAE MIM
7520 00-0761 A4 Cratoxylum formosum (Jacq.) Benth. & Hook.f. ex Dyer subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein HYPERICACEAE MIM
7521 00-0761 A5 Cratoxylum formosum (Jacq.) Benth. & Hook.f. ex Dyer subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein HYPERICACEAE MIM
7522 00-0761 A7 Cratoxylum formosum (Jacq.) Benth. & Hook.f. ex Dyer subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein HYPERICACEAE MIM
7523 00-0443 A1 Cratoxylum formosum (Jacq.) Benth. & Hook.f. ex Dyer subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein HYPERICACEAE MOR
7524 00-0761 A8 Cratoxylum formosum (Jacq.) Benth. & Hook.f. ex Dyer subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein HYPERICACEAE MIM
7525 00-1780 A1 Cratoxylum formosum (Jacq.) Benth. & Hook.f. ex Dyer subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein HYPERICACEAE PALM
7526 00-0761 A9 Cratoxylum formosum (Jacq.) Benth. & Hook.f. ex Dyer subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein HYPERICACEAE MIM
7527 00-1780 A2 Cratoxylum formosum (Jacq.) Benth. & Hook.f. ex Dyer subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein HYPERICACEAE PALM
7528 00-1780 A3 Cratoxylum formosum (Jacq.) Benth. & Hook.f. ex Dyer subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein HYPERICACEAE PALM
7529 00-1780 A4 Cratoxylum formosum (Jacq.) Benth. & Hook.f. ex Dyer subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein HYPERICACEAE PALM
7530 00-1088 A1 Cratoxylum formosum (Jacq.) Benth. & Hook.f. ex Dyer subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein HYPERICACEAE WFC
7531 00-3783 A3 Cratoxylum formosum (Jacq.) Benth. & Hook.f. ex Dyer subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein HYPERICACEAE MPG
7532 00-3234 A1 Cratoxylum formosum (Jacq.) Benth. & Hook.f. ex Dyer subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein HYPERICACEAE MPG
7533 00-3783 A4 Cratoxylum formosum (Jacq.) Benth. & Hook.f. ex Dyer subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein HYPERICACEAE MPG
7534 00-3783 A5 Cratoxylum formosum (Jacq.) Benth. & Hook.f. ex Dyer subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein HYPERICACEAE MPG
7535 00-3234 A2 Cratoxylum formosum (Jacq.) Benth. & Hook.f. ex Dyer subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein HYPERICACEAE MPG
7536 00-3318 A1 Cratoxylum formosum (Jacq.) Benth. & Hook.f. ex Dyer subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein HYPERICACEAE MPG
7537 00-3783 A1 Cratoxylum formosum (Jacq.) Benth. & Hook.f. ex Dyer subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein HYPERICACEAE MPG
7538 00-3783 A2 Cratoxylum formosum (Jacq.) Benth. & Hook.f. ex Dyer subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein HYPERICACEAE MPG
7539 00-3712 A1 Cratoxylum formosum (Jacq.) Benth. & Hook.f. ex Dyer subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein HYPERICACEAE MPG
7540 00-4150 A1 Cratoxylum formosum (Jacq.) Benth. & Hook.f. ex Dyer subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein HYPERICACEAE NAT
7541 00-3318 A2 Cratoxylum formosum (Jacq.) Benth. & Hook.f. ex Dyer subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein HYPERICACEAE MPG
7542 20192394 A1 Cratoxylum formosum (Jacq.) Benth. & Hook.f. ex Dyer subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein HYPERICACEAE NAT
7543 20192461 A1 Cratoxylum formosum (Jacq.) Benth. & Hook.f. ex Dyer subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein HYPERICACEAE NAT
7544 20192394 A3 Cratoxylum formosum (Jacq.) Benth. & Hook.f. ex Dyer subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein HYPERICACEAE NAT
7545 20192394 A2 Cratoxylum formosum (Jacq.) Benth. & Hook.f. ex Dyer subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein HYPERICACEAE NAT
7546 00-3174 A1 Cratoxylum maingayi Dyer HYPERICACEAE MPG
7547 20202409 A1 Crepidium acuminatum (D.Don) Szlach. ORCHIDACEAE ORC
7548 20203451 A1 Crepidium acuminatum (D.Don) Szlach. ORCHIDACEAE EVAP
7549 20210770 A1 Crepidium acuminatum (D.Don) Szlach. ORCHIDACEAE EVAP
7550 20202386 A1 Crepidium calophyllum (Rchb.f.) Szlach. ORCHIDACEAE ORC
7551 20220109 A1 Crepidium calophyllum (Rchb.f.) Szlach. ORCHIDACEAE ORC
7552 20200845 A1 Crepidium calophyllum (Rchb.f.) Szlach. ORCHIDACEAE EVAP
7553 20191430 A1 Crepidium calophyllum (Rchb.f.) Szlach. ORCHIDACEAE EVAP
7554 20191402 A1 Crepidium calophyllum (Rchb.f.) Szlach. ORCHIDACEAE ORC
7555 20220472 A1 Crepidium mackinnonii (Duthie) Szlach. ORCHIDACEAE ORC
7556 20200870 A1 Crepidium merapiense (Schltr.) Szlach. ORCHIDACEAE EVAP
7557 20191213 A1 Crepidium orbiculare (W.W.Sm. & Jeffrey) Seidenf. ORCHIDACEAE EVAP
7558 20210776 A1 Crepidium sp. ORCHIDACEAE EVAP
7559 20210830 A1 Crepidium sp. ORCHIDACEAE EVAP
7560 20220203 A1 Crepidium szemaoense (Tang & F.T.Wang) Nuammee ORCHIDACEAE ORC
7561 20200591 A1 Crepidomanes cf. bipunctatum HYMENOPHYLLACEAE EVAP
7562 00-3553 A1 Crescentia cujete L. BIGNONIACEAE MPG
7563 20192289 A1 Crescentia cujete L. BIGNONIACEAE PALM
7564 20192289 A2 Crescentia cujete L. BIGNONIACEAE PALM
7565 20210356 A1 Crinum asiaticum L. AMARYLLIDACEAE NSTDA
7566 20190788 A1 Crinum moorei Hook.f. AMARYLLIDACEAE TRO
7567 20200814 A1 Crinum serrulatum Baker AMARYLLIDACEAE TCN
7568 20200814 A2 Crinum serrulatum Baker AMARYLLIDACEAE TCN
7569 20160654 A1 Crinum thaianum J.Schulze AMARYLLIDACEAE RPC
7570 20210677 A1 Crinum wattii Baker AMARYLLIDACEAE NSTDA
7571 20191934 A1 Crotalaria bracteata Roxb. ex DC. FABACEAE ETN3
7572 00-3721 A1 Croton cascarilloides Raeusch EUPHORBIACEAE MPG
7573 00-3346 A1 Croton cascarilloides Raeusch EUPHORBIACEAE MPG
7574 20180624 A1 Croton caudatus Geiseler EUPHORBIACEAE MGH
7575 00-3481 A1 Croton decalvatus Esser EUPHORBIACEAE MPG
7576 00-3219 A3 Croton decalvatus Esser EUPHORBIACEAE MPG
7577 00-3219 A2 Croton decalvatus Esser EUPHORBIACEAE MPG
7578 00-3219 A1 Croton decalvatus Esser EUPHORBIACEAE MPG
7579 20210617 A1 Croton kongensis Gagnep. EUPHORBIACEAE NSTDA
7580 00-3541 A3 Croton longissimus Airy Shaw EUPHORBIACEAE MPG
7581 00-3541 A1 Croton longissimus Airy Shaw EUPHORBIACEAE MPG
7582 00-3541 A2 Croton longissimus Airy Shaw EUPHORBIACEAE MPG
7583 20210416 A1 Croton mangelong Y.T.Chang EUPHORBIACEAE NSTDA
7584 20180007 A8 Croton persimilis Müll.Arg EUPHORBIACEAE ANN
7585 20180007 A6 Croton persimilis Müll.Arg EUPHORBIACEAE ANN
7586 20180007 A7 Croton persimilis Müll.Arg EUPHORBIACEAE ANN
7587 20180007 A3 Croton persimilis Müll.Arg EUPHORBIACEAE ANN
7588 20180007 A2 Croton persimilis Müll.Arg EUPHORBIACEAE ANN
7589 20180007 A16 Croton persimilis Müll.Arg EUPHORBIACEAE ANN
7590 20180007 A1 Croton persimilis Müll.Arg EUPHORBIACEAE ANN
7591 20180007 A10 Croton persimilis Müll.Arg EUPHORBIACEAE ANN
7592 20180007 A4 Croton persimilis Müll.Arg EUPHORBIACEAE ANN
7593 20180007 A11 Croton persimilis Müll.Arg EUPHORBIACEAE ANN
7594 20180007 A13 Croton persimilis Müll.Arg EUPHORBIACEAE ANN
7595 20180007 A9 Croton persimilis Müll.Arg EUPHORBIACEAE ANN
7596 20180007 A14 Croton persimilis Müll.Arg EUPHORBIACEAE ANN
7597 20180007 A5 Croton persimilis Müll.Arg EUPHORBIACEAE ANN
7598 20180007 A15 Croton persimilis Müll.Arg EUPHORBIACEAE ANN
7599 20180007 A12 Croton persimilis Müll.Arg EUPHORBIACEAE ANN
7600 20170384 A1 Croton persimilis Müll.Arg EUPHORBIACEAE ROD