ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
901 18275 Lithocarpus thomsonii (Miq.) Rehder FAGACEAE M. Norsaengsri 1047 Loei/Thailand
902 19489 Lithocarpus thomsonii (Miq.) Rehder FAGACEAE P. Suksathan 2737 Phitsanulok/Thailand
903 86372 Lithocarpus thomsonii (Miq.) Rehder FAGACEAE M. Wongnak s.n. Chiang Mai/Thailand
904 37729 Lithocarpus thomsonii (Miq.) Rehder FAGACEAE J.F. Maxwell 06-716 Chiang Mai/Thailand
905 73895 Lithocarpus trachycarpus (Hickel & A.Camus) A.Camus FAGACEAE M. Norsaengsri 11424 Chiang Mai/Thailand
906 87574 Lithocarpus trachycarpus (Hickel & A.Camus) A.Camus FAGACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-414 Sainyabuli/Laos
907 78174 Lithocarpus trachycarpus (Hickel & A.Camus) A.Camus FAGACEAE V. Nguanchoo 423 Chiang Mai/Thailand
908 122615 Lithocarpus truncatus (King) Rehder & Wilson FAGACEAE W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-086 Phongsaly/LAOS
909 9547 Lithocarpus truncatus (King) Rehder & Wilson FAGACEAE W. Nanakorn et al. 9547 Chiang Mai/Thailand
910 75363 Lithocarpus truncatus (King) Rehder & Wilson FAGACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095432 Chin State/Myanmar
911 48741 Lithocarpus truncatus (King) Rehder & Wilson FAGACEAE Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-51716 Loei/Thailand
912 87576 Lithocarpus truncatus (King) Rehder & Wilson FAGACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-416 Sainyabuli/Laos
913 122644 Lithocarpus truncatus (King) Rehder & Wilson FAGACEAE W. Tanming, P. Yadee, W. Thamarong, V. Mouaxayvang and N. Tathana L14-114 Phongsaly/LAOS
914 11311 Lithocarpus truncatus (King) Rehder & Wilson FAGACEAE Y. Lenkham s.n. Chiang Mai/Thailand
915 126138 Lithocarpus truncatus (King) Rehder & Wilson FAGACEAE Mu Mu Aung, Law Shine & Law Shein Aung 092384 Chin State/Myanmar
916 21311 Lithocarpus truncatus (King) Rehder & Wilson FAGACEAE P. Srisanga 2162 Nan/Thailand
917 123275 Lithocarpus tubulosus A.Camus FAGACEAE W. Thammarong, S. Rak-archa, P. Phaosrichai, S. Phetlamphun & P. Xaiyalath L19-269 Phongsaly /LAOS
918 24569 Lithocarpus vestitus (Hickel & A.Camus) A.Camus FAGACEAE T. Smitinand 193 Phetchabun/Thailand
919 23620 Lithocarpus vestitus (Hickel & A.Camus) A.Camus FAGACEAE P. Srisanga 2629 Nan/Thailand
920 5011 Lithocarpus vestitus (Hickel & A.Camus) A.Camus FAGACEAE W. Nanakorn et al. 5011 Chiang Mai/Thailand
921 42269 Lithocarpus vestitus (Hickel & A.Camus) A.Camus FAGACEAE Zhou Shi-shun 2246 Yunnan/China
922 24568 Lithocarpus vestitus (Hickel & A.Camus) A.Camus FAGACEAE T. Smitinand 88-1 Chiang Rai/Thailand
923 82254 Lithocarpus wallichianus (Lindl. ex Hance) Rehder FAGACEAE Leong, P., Liew, D.; Skornickova, J.; Tran, H.D. SING0211-048 Singapore
924 24564 Lithocarpus wallichianus (Lindl. ex Hance) Rehder FAGACEAE C. Niyomdham 2358 Nakhon Si Thammarat/Thailand
925 25181 Lithocarpus wallichianus (Lindl. ex Hance) Rehder FAGACEAE C. Niyomdham et al. 2358 Nakhon Si Thammarat/Thailand
926 25182 Lithocarpus wallichianus (Lindl. ex Hance) Rehder FAGACEAE C. Niyomdham 4067 Narathiwat/Thailand
927 56643 Lithocarpus wrayi (King) A.Camus FAGACEAE Puangpen et al. N440 Songkhla/Thailand
928 18274 Lithocarpus wrayi (King) A.Camus FAGACEAE M. Norsaengsri 1046 Loei/Thailand
929 15700 Lithocarpus wrayi (King) A.Camus FAGACEAE P. Srisanga, C. Trisonthi & C. Puff 1010 Chiang Mai/Thailand
930 6195 Lithocarpus xylocarpus (Kurz) Mgf. FAGACEAE W. Nanakorn et al. 6195 Chiang Mai/Thailand
931 61951 Lithocarpus xylocarpus (Kurz) Mgf. FAGACEAE Ling Shein Man 087367 Chin State/Myanmar
932 79804 Lithocarpus xylocarpus (Kurz) Mgf. FAGACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu; Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097348 Chin State/Myanmar
933 61334 Lithocarpus xylocarpus (Kurz) Mgf. FAGACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Mint San, Ling Shein Man & Law Shein 086794 Chin State/Myanmar
934 61916 Lithocarpus xylocarpus (Kurz) Mgf. FAGACEAE Ling Shein Man 087375 Chin State/Myanmar
935 68996 Lithocarpus xylocarpus (Kurz) Mgf. FAGACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089453 Chin State/Myanmar
936 69175 Lithocarpus xylocarpus (Kurz) Mgf. FAGACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Myint Hlaing, Ling Shein Man & Law Shine 089261 Chin State/Myanmar
937 75571 Lithocarpus xylocarpus (Kurz) Mgf. FAGACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Law Shine 094583 Chin State/Myanmar
938 79799 Lithocarpus xylocarpus (Kurz) Mgf. FAGACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097973 Chin State/Myanmar
939 79800 Lithocarpus xylocarpus (Kurz) Mgf. FAGACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097782 Chin State/Myanmar
940 79803 Lithocarpus xylocarpus (Kurz) Mgf. FAGACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu; Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097440 Chin State/Myanmar
941 79805 Lithocarpus xylocarpus (Kurz) Mgf. FAGACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu; Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097320 Chin State/Myanmar
942 79801 Lithocarpus xylocarpus (Kurz) Mgf. FAGACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu; Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097478 Chin State/Myanmar
943 108945 Pasania brevicaudata (Skan) Schottky FAGACEAE C.M.Wang W05515 Taiwan
944 109153 Pasania hancei (Benth.) Schottky var. ternaticupula (Hayata) J.C. Liao FAGACEAE S.T.Chiu 07460 Taiwan
945 109189 Pasania hancei (Benth.) Schottky var. ternaticupula (Hayata) J.C. Liao FAGACEAE S.T.Chiu 05491 Taiwan
946 109170 Pasania hancei (Benth.) Schottky var. ternaticupula (Hayata) J.C. Liao FAGACEAE S.T.Chiu 07182 Taiwan
947 108747 Pasania kawakamii (Hayata) Schottky FAGACEAE C.H.Chen, C.M. Wang, S.Y.Hsu & C.Y.Cheng 05071 Taiwan
948 108929 Pasania konishii (Hayata) Schottky FAGACEAE C.M.Wang 03755 Taiwan
949 108914 Pasania konishii (Hayata) Schottky FAGACEAE C.M.Wang 03219 Taiwan
950 32503 Quercus acuta Thunb. FAGACEAE Y. Yamashita et al. FOK-067905 Kochi/Japan
951 57454 Quercus acuta Thunb. FAGACEAE N. Inagaki FOK-068477 Kochi/Japan
952 32712 Quercus acuta Thunb. ex Murray x sessilifolia Blume FAGACEAE N. Inagaki, M. Matsumoto et al. FOK-071906 Kochi/Japan
953 109279 Quercus acuta Thunb. forma lanceolata Hatus. FAGACEAE H. Takahashi et al. FOK-076255 Japan
954 69336 Quercus acutissima Carruth. FAGACEAE Zhou-Shishun 5262 Yunnan/China
955 69317 Quercus acutissima Carruth. FAGACEAE Zhou-Shishun 5230 Yunnan/China
956 109280 Quercus acutissima Carruth. FAGACEAE Y. Yamashita et al. FOK-066450 Japan
957 109278 Quercus acutissima Carruth. FAGACEAE T. Hosokawa FOK-611333 Japan
958 127530 Quercus aliena Blume FAGACEAE Shunichi Sato 152 JAPAN
959 34038 Quercus aliena Blume FAGACEAE S. Watthana 2705 Chiang Mai/Thailand
960 32644 Quercus aliena Blume FAGACEAE S. Okunomiya, H. Takahashi et al. FOK-069272 Kochi/Japan
961 11318 Quercus aliena Blume subsp. aliena FAGACEAE Y. Lenkham s.n. Chiang Mai/Thailand
962 76418 Quercus aliena Blume subsp. griffithii (Hook.f. & Thomson ex Miq.) Phengklai FAGACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man, Tun Tin & Law Shine 094392 Chin State/Myanmar
963 79795 Quercus aliena Blume subsp. griffithii (Hook.f. & Thomson ex Miq.) Phengklai FAGACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu; Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097287 Chin State/Myanmar
964 79794 Quercus aliena Blume subsp. griffithii (Hook.f. & Thomson ex Miq.) Phengklai FAGACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 098028 Chin State/Myanmar
965 76552 Quercus aliena Blume subsp. griffithii (Hook.f. & Thomson ex Miq.) Phengklai FAGACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094072 Chin State/Myanmar
966 71650 Quercus aliena Blume subsp. griffithii (Hook.f. & Thomson ex Miq.) Phengklai FAGACEAE Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091091 Chin State/Myanmar
967 61524 Quercus aliena Blume subsp. griffithii (Hook.f. & Thomson ex Miq.) Phengklai FAGACEAE Ling Shein Man 087089 Chin State/Myanmar
968 76421 Quercus aliena Blume subsp. griffithii (Hook.f. & Thomson ex Miq.) Phengklai FAGACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man, Tun Tin & Law Shine 094373 Chin State/Myanmar
969 118392 Quercus augustinii Skan FAGACEAE K. Inthamma 291 Uttaradit/Thailand
970 15306 Quercus auricoma A.Camus FAGACEAE P. Suksathan 1580 Chiang Mai/Thailand
971 38874 Quercus auricoma A.Camus FAGACEAE C. Maknoi 2544 Loei/Thailand
972 29852 Quercus auricoma A.Camus FAGACEAE C. Maknoi 1445 Phitsanulok/Thailand
973 18565 Quercus auricoma A.Camus FAGACEAE P. Suksathan 2892 Chiang Mai/Thailand
974 17253 Quercus austro-cochinchinensis Hickel & A.Camus FAGACEAE P. Suksathan 2562 Phangnga/Thailand
975 19645 Quercus borealis F.Michx. FAGACEAE Ruth B. MacFarlane 4577B Michigan/USA
976 11313 Quercus brandisiana Kurz FAGACEAE Y. Lenkham s.n. Chiang Mai/Thailand
977 15560 Quercus brandisiana Kurz FAGACEAE M. Wongnak s.n. Mae Hong Son/Thailand
978 5745 Quercus brandisiana Kurz FAGACEAE W. Nanakorn et al. 5745 Chiang Mai/Thailand
979 15600 Quercus brandisiana Kurz FAGACEAE M. Wongnak 152 Mae Hong Son/Thailand
980 15558 Quercus brandisiana Kurz FAGACEAE M. Wongnak 110 Mae Hong Son/Thailand
981 1876 Quercus brandisiana Kurz FAGACEAE W. Nanakorn et al. 1876 Chiang Mai/Thailand
982 5694 Quercus brandisiana Kurz FAGACEAE W. Nanakorn et al. 5694 Chiang Mai/Thailand
983 15505 Quercus brandisiana Kurz FAGACEAE M. Wongnak 57 Chiang Mai/Thailand
984 5702 Quercus brandisiana Kurz FAGACEAE W. Nanakorn et al. 5702 Chiang Mai/Thailand
985 19303 Quercus brandisiana Kurz FAGACEAE S. Watthana & C. Maknoi 1021 Chiang Mai/Thailand
986 19559 Quercus brandisiana Kurz FAGACEAE W. Pongamornkul 605 Mae Hong Son/Thailand
987 19352 Quercus brandisiana Kurz FAGACEAE M. Norsaengsri 1231 Chiang Mai/Thailand
988 19351 Quercus brandisiana Kurz FAGACEAE M. Norsaengsri 1230 Chiang Mai/Thailand
989 54602 Quercus brandisiana Kurz FAGACEAE Yuttana s.n. Chiang Mai/Thailand
990 19305 Quercus brandisiana Kurz FAGACEAE S. Watthana & C. Maknoi 1031 Chiang Mai/Thailand
991 4785 Quercus brandisiana Kurz FAGACEAE W. Nanakorn et al. 4785 Mae Hong Son/Thailand
992 55924 Quercus brandisiana Kurz FAGACEAE Pavlos Georgiadis 469 Chiang Mai/Thailand
993 6162 Quercus brandisiana Kurz FAGACEAE W. Nanakorn et al. 6162 Chiang Mai/Thailand
994 8650 Quercus brandisiana Kurz FAGACEAE W. Nanakorn et al. 8650 Chiang Mai/Thailand
995 109277 Quercus crispula Blume FAGACEAE K. Hosokawa, S. Kuramoto, S. Kobayashi et al. FOK-066072 Japan
996 109276 Quercus crispula Blume FAGACEAE T. Hosokawa et al. FOK-073903 Japan
997 47480 Quercus crispula Blume FAGACEAE S. Kobayashi, A. Maeda FOK-0714440 Kochi/Japan
998 63303 Quercus dentata Thunb. FAGACEAE Li-Jianwu 1026 Yunnan/China
999 18547 Quercus franchetii Skan FAGACEAE P. Suksathan 2874 Chiang Rai/Thailand
1000 133749 Quercus franchetii Skan FAGACEAE W. Pongamornkul, A. Inta, R. Kantasrila 7645 Chiang Mai/Thailand