ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
901 82254 Lithocarpus wallichianus (Lindl. ex Hance) Rehder FAGACEAE Leong, P., Liew, D.; Skornickova, J.; Tran, H.D. SING0211-048 Singapore
902 25182 Lithocarpus wallichianus (Lindl. ex Hance) Rehder FAGACEAE C. Niyomdham 4067 Narathiwat/Thailand
903 15700 Lithocarpus wrayi (King) A.Camus FAGACEAE P. Srisanga, C. Trisonthi & C. Puff 1010 Chiang Mai/Thailand
904 56643 Lithocarpus wrayi (King) A.Camus FAGACEAE Puangpen et al. N440 Songkhla/Thailand
905 18274 Lithocarpus wrayi (King) A.Camus FAGACEAE M. Norsaengsri 1046 Loei/Thailand
906 79805 Lithocarpus xylocarpus (Kurz) Mgf. FAGACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu; Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097320 Chin State/Myanmar
907 68996 Lithocarpus xylocarpus (Kurz) Mgf. FAGACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Ling Shein Man & Law Shine 089453 Chin State/Myanmar
908 79804 Lithocarpus xylocarpus (Kurz) Mgf. FAGACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu; Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097348 Chin State/Myanmar
909 79800 Lithocarpus xylocarpus (Kurz) Mgf. FAGACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097782 Chin State/Myanmar
910 69175 Lithocarpus xylocarpus (Kurz) Mgf. FAGACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Myint Hlaing, Ling Shein Man & Law Shine 089261 Chin State/Myanmar
911 61916 Lithocarpus xylocarpus (Kurz) Mgf. FAGACEAE Ling Shein Man 087375 Chin State/Myanmar
912 79803 Lithocarpus xylocarpus (Kurz) Mgf. FAGACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu; Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097440 Chin State/Myanmar
913 79801 Lithocarpus xylocarpus (Kurz) Mgf. FAGACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu; Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097478 Chin State/Myanmar
914 61951 Lithocarpus xylocarpus (Kurz) Mgf. FAGACEAE Ling Shein Man 087367 Chin State/Myanmar
915 79799 Lithocarpus xylocarpus (Kurz) Mgf. FAGACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097973 Chin State/Myanmar
916 61334 Lithocarpus xylocarpus (Kurz) Mgf. FAGACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Mint San, Ling Shein Man & Law Shein 086794 Chin State/Myanmar
917 6195 Lithocarpus xylocarpus (Kurz) Mgf. FAGACEAE W. Nanakorn et al. 6195 Chiang Mai/Thailand
918 75571 Lithocarpus xylocarpus (Kurz) Mgf. FAGACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man & Law Shine 094583 Chin State/Myanmar
919 108945 Pasania brevicaudata (Skan) Schottky FAGACEAE C.M.Wang W05515 Taiwan
920 109170 Pasania hancei (Benth.) Schottky var. ternaticupula (Hayata) J.C. Liao FAGACEAE S.T.Chiu 07182 Taiwan
921 109189 Pasania hancei (Benth.) Schottky var. ternaticupula (Hayata) J.C. Liao FAGACEAE S.T.Chiu 05491 Taiwan
922 109153 Pasania hancei (Benth.) Schottky var. ternaticupula (Hayata) J.C. Liao FAGACEAE S.T.Chiu 07460 Taiwan
923 108747 Pasania kawakamii (Hayata) Schottky FAGACEAE C.H.Chen, C.M. Wang, S.Y.Hsu & C.Y.Cheng 05071 Taiwan
924 108914 Pasania konishii (Hayata) Schottky FAGACEAE C.M.Wang 03219 Taiwan
925 108929 Pasania konishii (Hayata) Schottky FAGACEAE C.M.Wang 03755 Taiwan
926 32503 Quercus acuta Thunb. FAGACEAE Y. Yamashita et al. FOK-067905 Kochi/Japan
927 57454 Quercus acuta Thunb. FAGACEAE N. Inagaki FOK-068477 Kochi/Japan
928 32712 Quercus acuta Thunb. ex Murray x sessilifolia Blume FAGACEAE N. Inagaki, M. Matsumoto et al. FOK-071906 Kochi/Japan
929 109279 Quercus acuta Thunb. forma lanceolata Hatus. FAGACEAE H. Takahashi et al. FOK-076255 Japan
930 69317 Quercus acutissima Carruth. FAGACEAE Zhou-Shishun 5230 Yunnan/China
931 109278 Quercus acutissima Carruth. FAGACEAE T. Hosokawa FOK-611333 Japan
932 69336 Quercus acutissima Carruth. FAGACEAE Zhou-Shishun 5262 Yunnan/China
933 109280 Quercus acutissima Carruth. FAGACEAE Y. Yamashita et al. FOK-066450 Japan
934 127530 Quercus aliena Blume FAGACEAE Shunichi Sato 152 JAPAN
935 34038 Quercus aliena Blume FAGACEAE S. Watthana 2705 Chiang Mai/Thailand
936 32644 Quercus aliena Blume FAGACEAE S. Okunomiya, H. Takahashi et al. FOK-069272 Kochi/Japan
937 11318 Quercus aliena Blume subsp. aliena FAGACEAE Y. Lenkham s.n. Chiang Mai/Thailand
938 76552 Quercus aliena Blume subsp. griffithii (Hook.f. & Thomson ex Miq.) Phengklai FAGACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094072 Chin State/Myanmar
939 79795 Quercus aliena Blume subsp. griffithii (Hook.f. & Thomson ex Miq.) Phengklai FAGACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu; Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097287 Chin State/Myanmar
940 79794 Quercus aliena Blume subsp. griffithii (Hook.f. & Thomson ex Miq.) Phengklai FAGACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 098028 Chin State/Myanmar
941 76421 Quercus aliena Blume subsp. griffithii (Hook.f. & Thomson ex Miq.) Phengklai FAGACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man, Tun Tin & Law Shine 094373 Chin State/Myanmar
942 76418 Quercus aliena Blume subsp. griffithii (Hook.f. & Thomson ex Miq.) Phengklai FAGACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Tin Mya Soe, Ling Shein Man, Tun Tin & Law Shine 094392 Chin State/Myanmar
943 71650 Quercus aliena Blume subsp. griffithii (Hook.f. & Thomson ex Miq.) Phengklai FAGACEAE Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091091 Chin State/Myanmar
944 61524 Quercus aliena Blume subsp. griffithii (Hook.f. & Thomson ex Miq.) Phengklai FAGACEAE Ling Shein Man 087089 Chin State/Myanmar
945 118392 Quercus augustinii Skan FAGACEAE K. Inthamma 291 Uttaradit/Thailand
946 29852 Quercus auricoma A.Camus FAGACEAE C. Maknoi 1445 Phitsanulok/Thailand
947 38874 Quercus auricoma A.Camus FAGACEAE C. Maknoi 2544 Loei/Thailand
948 15306 Quercus auricoma A.Camus FAGACEAE P. Suksathan 1580 Chiang Mai/Thailand
949 18565 Quercus auricoma A.Camus FAGACEAE P. Suksathan 2892 Chiang Mai/Thailand
950 17253 Quercus austro-cochinchinensis Hickel & A.Camus FAGACEAE P. Suksathan 2562 Phangnga/Thailand
951 19645 Quercus borealis F.Michx. FAGACEAE Ruth B. MacFarlane 4577B Michigan/USA
952 19351 Quercus brandisiana Kurz FAGACEAE M. Norsaengsri 1230 Chiang Mai/Thailand
953 19559 Quercus brandisiana Kurz FAGACEAE W. Pongamornkul 605 Mae Hong Son/Thailand
954 15505 Quercus brandisiana Kurz FAGACEAE M. Wongnak 57 Chiang Mai/Thailand
955 15558 Quercus brandisiana Kurz FAGACEAE M. Wongnak 110 Mae Hong Son/Thailand
956 11313 Quercus brandisiana Kurz FAGACEAE Y. Lenkham s.n. Chiang Mai/Thailand
957 15560 Quercus brandisiana Kurz FAGACEAE M. Wongnak s.n. Mae Hong Son/Thailand
958 15600 Quercus brandisiana Kurz FAGACEAE M. Wongnak 152 Mae Hong Son/Thailand
959 19305 Quercus brandisiana Kurz FAGACEAE S. Watthana & C. Maknoi 1031 Chiang Mai/Thailand
960 19303 Quercus brandisiana Kurz FAGACEAE S. Watthana & C. Maknoi 1021 Chiang Mai/Thailand
961 19352 Quercus brandisiana Kurz FAGACEAE M. Norsaengsri 1231 Chiang Mai/Thailand
962 55924 Quercus brandisiana Kurz FAGACEAE Pavlos Georgiadis 469 Chiang Mai/Thailand
963 1876 Quercus brandisiana Kurz FAGACEAE W. Nanakorn et al. 1876 Chiang Mai/Thailand
964 8650 Quercus brandisiana Kurz FAGACEAE W. Nanakorn et al. 8650 Chiang Mai/Thailand
965 5745 Quercus brandisiana Kurz FAGACEAE W. Nanakorn et al. 5745 Chiang Mai/Thailand
966 5702 Quercus brandisiana Kurz FAGACEAE W. Nanakorn et al. 5702 Chiang Mai/Thailand
967 5694 Quercus brandisiana Kurz FAGACEAE W. Nanakorn et al. 5694 Chiang Mai/Thailand
968 4785 Quercus brandisiana Kurz FAGACEAE W. Nanakorn et al. 4785 Mae Hong Son/Thailand
969 54602 Quercus brandisiana Kurz FAGACEAE Yuttana s.n. Chiang Mai/Thailand
970 6162 Quercus brandisiana Kurz FAGACEAE W. Nanakorn et al. 6162 Chiang Mai/Thailand
971 47480 Quercus crispula Blume FAGACEAE S. Kobayashi, A. Maeda FOK-0714440 Kochi/Japan
972 109277 Quercus crispula Blume FAGACEAE K. Hosokawa, S. Kuramoto, S. Kobayashi et al. FOK-066072 Japan
973 109276 Quercus crispula Blume FAGACEAE T. Hosokawa et al. FOK-073903 Japan
974 63303 Quercus dentata Thunb. FAGACEAE Li-Jianwu 1026 Yunnan/China
975 63182 Quercus franchetii Skan FAGACEAE Zhou-Shishun 5400 Yunnan/China
976 18547 Quercus franchetii Skan FAGACEAE P. Suksathan 2874 Chiang Rai/Thailand
977 63324 Quercus franchetii Skan FAGACEAE Li-Jianwu 1068 Yunnan/China
978 57520 Quercus gilva Blume FAGACEAE N. Inagaki, M. Matsumoto, S. Okunomiya et al. FOK-070351 Kochi/Japan
979 54188 Quercus gilva Blume FAGACEAE S. Kobayashi et al. FOK-068800 Kochi/Japan
980 109275 Quercus gilva Blume FAGACEAE S. Kobayashi FOK-072470 Japan
981 32918 Quercus gilva Blume FAGACEAE N. Inagaki et al. FOK-073856 Kochi/Japan
982 4762 Quercus glabricupula Barrett. FAGACEAE W. Nanakorn et al. 4762 Mae Hong Son/Thailand
983 96956 Quercus glauca Thunb. FAGACEAE K. Yamaoka et al. FOK-031110 Japan
984 32867 Quercus glauca Thunb. FAGACEAE N. Inagaki et al. FOK-073404 Kochi/Japan
985 33547 Quercus glauca Thunb. FAGACEAE T. Matsuo FOK-611784 Kochi/Japan
986 92317 Quercus glauca Thunb. FAGACEAE Mu Mu Aung & Law Shine 092666 Chin State/Myanmar
987 26853 Quercus glauca Thunb. FAGACEAE K. Horiuchi, H. Takahashi et al. FOK-065616 Kochi/Japan
988 54187 Quercus glauca Thunb. FAGACEAE M 99-253 Kochi/Japan
989 7063 Quercus helferiana A.DC. FAGACEAE W. Nanakorn et al. 7063 Chiang Mai/Thailand
990 6985 Quercus helferiana A.DC. FAGACEAE W. Nanakorn et al. 6985 Chiang Mai/Thailand
991 5970 Quercus helferiana A.DC. FAGACEAE W. Nanakorn et al. 5970 Mae Hong Son/Thailand
992 1375 Quercus helferiana A.DC. FAGACEAE W. Nanakorn et al. 1375 Chiang Mai/Thailand
993 60881 Quercus helferiana A.DC. FAGACEAE Ling Shein Man 087253 Chin State/Myanmar
994 10193 Quercus helferiana A.DC. FAGACEAE W. Nanakorn et al. 10193 Chiang Mai/Thailand
995 6553 Quercus helferiana A.DC. FAGACEAE W. Nanakorn et al. 6553 Chiang Mai/Thailand
996 23618 Quercus helferiana A.DC. FAGACEAE P. Srisanga 2627 Nan/Thailand
997 76001 Quercus helferiana A.DC. FAGACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 095357 Chin State/Myanmar
998 11300 Quercus helferiana A.DC. FAGACEAE Y. Lenkham s.n. Chiang Mai/Thailand
999 77040 Quercus helferiana A.DC. FAGACEAE V. Nguanchoo 382 Chiang Mai/Thailand
1000 87254 Quercus helferiana A.DC. FAGACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-097 Champasak/Laos