แสดงรายการ จากดัชนี "B"   พบทั้งสิ้น 140 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Bupleurum tenue Buch.-Ham. ex D. Don - APIACEAE (UMBELLIFERAE)
2 Bulbophyllum purpurascens Teijsm. & Binn. - ORCHIDACEAE
3 Boesenbergia rotunda (L.)Mansf. กระชาย ZINGIBERACEAE
4 Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. กระชาย ZINGIBERACEAE
5 Boesenbergia baimaii Saensouk & K.Larsen กระชายใบไม้ ZINGIBERACEAE
6 Boesenbergia maxwellii Mood, L.M.Prince & Triboun กระชายแมกซ์เวล ZINGIBERACEAE
7 Butea superba Roxb. กวาวเครือขาว FABACEAE (LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE)
8 Balanophora latisepala (Tiegh.) Lecomte กากหมาก BALANOPHORACEAE
9 Bulbophyllum crabro (C.S.P.Parish & Rchb.f.) J.J.Verm. ก้ามปูม้า ORCHIDACEAE
10 Bauhinia acuminata Linn. กาหลง CAESALPINIACEAE
11 Bauhinia acuminata L. กาหลง FABACEAE (LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE)
12 Betula alnoides Buch. Ham. กำลังเสือโคร่ง BETULACEAE
13 Betula alnoides Buch.-Ham. ex G.Don กำลังเสือโคร่ง BETULACEAE
14 Bulbophyllum reclusum Seidenf. กีบม้าหลวง ORCHIDACEAE
15 Blechnum orientale L. กูดดอย BLECHNACEAE
16 Blechnum brasiliense Besv. กูดดอยใบเวียน BLECHNACEAE
17 Blechnum moorei C.Chr. กูดดอยใบหยาบ BLECHNACEAE
18 Brainea insignis Hook. f. กูดตั่ง BLECHNACEAE
19 Balanophora fungosa J.R.&G.Forst . ขนุนดิน BALANOPHORACEAE
20 Bixa orellana Linn. คำแสด BIXACEAE
21 Bauhinia strychnifolia Craib เครือขยัน FABACEAE (LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE)
22 Bauhinia curtisii Prain เครือเขาแกบ CAESALPINIACEAE
23 Bombax anceps var. cambodiense Robyns ง้าว BOMBACACEAE
24 Bombax ceiba Linn. งิ้ว BOMBACACEAE
25 Barringtonia acutangula (L.) Gaertn. จิกน้ำ BARRINGTONIACEAE
26 Bauhinia purpurea Linn. ชงโค CAESALPINIACEAE
27 Bauhinia tomentosa Linn. ชงโคดอกเหลือง CAESALPINIACEAE
28 Bauhinia pottsii var.mollissima (Wall.ex Prain.) K & S.S.Larsen ชงโคดำ CAESALPINIACEAE
29 Bretschneidera sinensis Hemsl. ชมภูพูคา BRETSCHNEIDERACEAE
30 Blinkworthia lycioides Choisy ซุ้มกระต่าย CONVOLVULACEAE
31 Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh ตองแตก EUPHORBIACEAE
32 Borassus flabellifer L. ตาล ARECACEAE (PALMAE)
33 Bridelia retusa (L.) A. Juss. เต็งหนาม EUPHORBIACEAE
34 Bischofia javanica Blume เติม EUPHORBIACEAE
35 Brugmansia x candida Pers. แตรสวรรค์ SOLANACEAE
36 Bauhinia strychnifolia Craib เถาขยัน CAESALPINIACEAE
37 Bauhinia integrifolia Roxb. เถาไฟ CAESALPINIACEAE
38 Butea monosperma (Lam.) Taub. ทองกวาว FABACEAE (LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE)
39 Butea monosperma (Lam.) Taub. ทองกวาวเหลือง FABACEAE (LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE)
40 Buchanania siamensis Miq. ธนนไชย ANACARDIACEAE
41 Bauhinia aureifolia K. & S.S. Larsen ใบสีทอง FABACEAE (LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE)
42 Broussonetia papyrifera (L.) Vent. ปอกระสา MORACEAE
43 Bauhinia ornata var. burmanica K. & S.S. Larsen ปอเกี๋ยน CAESALPINIACEAE
44 Bauhinia bracteata (Graham ex Benth.) Baker ปอเจี๋ยน FABACEAE (LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE)
45 Basella alba L. ผักปลัง BASELLACEAE
46 Bambusa bambos (L.) Voss ไผ่ป่า POACEAE (GRAMINEAE)
47 Bulbophyllum polystictum Ridl. พญาสิงโต ORCHIDACEAE
48 Bulbophyllum flabellum-veneris (J.König) Aver. พัดแดง ORCHIDACEAE
49 Bulbophyllum corolliferum J.J.Sm. พัดโบก ORCHIDACEAE
50 Brunfelsia uniflora (Pohl) D. Don พุดสามสี SOLANACEAE
51 Balakata baccata (Roxb.) Esser โพบาย EUPHORBIACEAE
52 Bridelia stipularis (L.) Blume มะกาเครือ EUPHORBIACEAE
53 Baccaurea ramiflora Lour. มะไฟ EUPHORBIACEAE
54 Buchannia glabra Wall. มะม่วงนก ANACARDIACEAE
55 Buchanania latifolia Roxb. มะม่วงหัวแมงวัน ANACARDIACEAE
56 Buchanania lanzan Spreng. มะม่วงหัวแมงวัน ANACARDIACEAE
57 Bauhinia monandra kurz โยทะกา CAESALPINIACEAE
58 Brucea javanica (L.) Merr. ราชดัด SIMAROUBACEAE
59 Buddleja asiatica Lour. ราชาวดีป่า BUDDLEJACEAE
60 Bacopa caroliniana (Walt.) Rob. ลานไพลิน SCROPHULARIACEAE
61 Berrya mollis Wall.ex Kurz เลียงฝ้าย TILIACEAE
62 Balanophora latisepala Lec. ว่านดอกดินขาว BALANOPHORACEAE
63 Brachycorythis helferi (Rchb.f.) Summerh. ว่านนางบัว ORCHIDACEAE
64 Brachycorythis henryi (Schltr.) Summerh. ว่านนางบัวป้อง ORCHIDACEAE
65 Brachycorhytis neglecta H.A. Pedersen ว่านนางบัวป้อง ORCHIDACEAE
66 Boesenbergia collinsii Mood & L.M.Prince ว่านส้ม ZINGIBERACEAE
67 Baeckea frutescens L. สนทราย MYRTACEAE
68 Bauhinia malabarica roxb. ส้มเสี้ยว FABACEAE (LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE)
69 Bauhinia lakhonensis Gagnep. ส้มเสี้ยวเถา FABACEAE (LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE)
70 Bauhinia siamensis K. & S. S. Larsen สร้อยสยาม FABACEAE (LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE)
71 Burmannia coelestris D.Don สรัสจันทร BURMANNIACEAE
72 Bulbophyllum bittnerianum Schltr. สิงโตกลอกตา ORCHIDACEAE
73 Bulbophyllum alcicorne Parish & Rchb.f. สิงโตกลีบใส ORCHIDACEAE
74 Bulbophyllum capillipes C.S.P Parish & Rchb.f. สิงโตก้านหลอด ORCHIDACEAE
75 Bulbophyllum patens King ex Hook.f. สิงโตก้ามปูแดง ORCHIDACEAE
76 Bulbophyllum macranthum Lindl. สิงโตก้ามปูใหญ่ ORCHIDACEAE
77 Bulbophyllum comosum Collett & Hamsl. สิงโตขนตาขาว ORCHIDACEAE
78 Bulbophyllum lemniscatoides Rolfe สิงโตขนตาแดง ORCHIDACEAE
79 Bulbophyllum gracillimum (Rolfe) Rolfe สิงโตเคราแดง ORCHIDACEAE
80 Bulbophyllum longissimum (Ridl.) Ridl. สิงโตเครายาว ORCHIDACEAE
81 Bulbophyllum auricomum Lindl. สิงโตโคมขาว ORCHIDACEAE
82 Bulbophyllum triste Rchb.f. สิงโตช่อทับทิม ORCHIDACEAE
83 Bulbophyllum albibracteum Seidenf. สิงโตเชียงดาว ORCHIDACEAE
84 Bulbophyllum medusae (Lindl.) Rchb.f สิงโตดอกไม้ไฟ ORCHIDACEAE
85 Bulbophyllum laxiflorum (Blume) Lindl. สิงโตดาว ORCHIDACEAE
86 Bulbophyllum nigrescens Rolfe สิงโตดำ ORCHIDACEAE
87 Bulbophyllum muscarirubrum Seidenf. สิงโตตาแดง ORCHIDACEAE
88 Bulbophyllum putidum (Teijsm. & Binn.) J.J. Sm. สิงโตนกเหยี่ยว ORCHIDACEAE
89 Bulbophyllum fascinator (Rolfe) Rolfe สิงโตนกเหยี่ยว ORCHIDACEAE
90 Bulbophyllum lasiochilum C.S.P.Parish & Rchb.f. สิงโตนักกล้าม ORCHIDACEAE
91 Bulbophyllum pteroglossum Schltr. สิงโตนางรำ ORCHIDACEAE
92 Bulbophyllum planibulbe (Ridl.) Ridl. สิงโตปากเป็ด ORCHIDACEAE
93 Bulbophyllum skeatianum Ridl. สิงโตพัดสีทอง ORCHIDACEAE
94 Bulbophyllum retusiusculum Rchb.f. สิงโตพัดเหลือง ORCHIDACEAE
95 Bulbophyllum repens Griff. สิงโตพุ่ม ORCHIDACEAE
96 Bulbophyllum picturatum (Lodd.) Rchb.f. สิงโตร่มใหญ่ ORCHIDACEAE
97 Bulbophyllum morphologorum F.Kranzl. สิงโตรวงข้าว ORCHIDACEAE
98 Bulbophyllum scaphiforme J.J. Verm. สิงโตรวงข้าวกล่ำ ORCHIDACEAE
99 Bulbophyllum crassipes Hook.f. สิงโตรวงข้าวฟ่าง ORCHIDACEAE
100 Bulbophyllum sichyobulbon Par. & Rchb.f. สิงโตรวงข้าวลาย ORCHIDACEAE
101 Bulbophyllum microtepalum Rchb.f. สิงโตรังแตน ORCHIDACEAE
102 Bulbophyllum secundums Hook.f. สิงโตลิ้นดำ ORCHIDACEAE
103 Bulbophyllum lindleyanum Griff. สิงโตลินเลย์ ORCHIDACEAE
104 Bulbophyllum tenuifolium (Blume) Lindl. สิงโตลิ้นเหลือง ORCHIDACEAE
105 Bulbophyllum wendlandianum (F.Kränzl.) Dammer สิงโตเล็บเหยี่ยวใหญ่ ORCHIDACEAE
106 Bulbophyllum wangkaense Seidenf. สิงโตวังกะ ORCHIDACEAE
107 Bulbophyllum blepharistes Rchb.f. สิงโตสมอหิน ORCHIDACEAE
108 Bulbophyllum lobbii Lindl. สิงโตสยาม ORCHIDACEAE
109 Bulbophyllum sessile (Koen) J. J. Sm. สิงโตสายสร้อย ORCHIDACEAE
110 Bulbophyllum sutepense (Rolfe) Seidenf. & Smitinand สิงโตสุเทพ ORCHIDACEAE
111 Bulbophyllum vaginatum (Lindl.) Rchb.f. สิงโตหนวดยาว ORCHIDACEAE
112 Bulbophyllum odoratissinum (J.J.Sm.) Lindl. สิงโตหลอดไฟ ORCHIDACEAE
113 Bulbophyllum polyrrhizum Lindl. สิงโตหัววงแหวน ORCHIDACEAE
114 Bulbophyllum smitinandii Seidenf. & Thorut สิงโตอาจารย์เต็ม ORCHIDACEAE
115 Bauhinia sirindhorniae K. & S.S. Larsen สิรินธรวัลลี CAESALPINIACEAE
116 Bridelia tomentosa Blume สีฟันกระบือ EUPHORBIACEAE
117 Barleria lupulina Lindl. เสลดพังพอน ACANTHACEAE
118 Bauhinia nervosa (Wall.ex Benth.) Baker เสี้ยวแก้ว CAESALPINIACEAE
119 Bauhinia nervosa (Wall. ex Benth.) Baker เสี้ยวแก้ว LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE
120 Bauhinia glauca ssp.Tenuiflora K.& S.S. Larsen เสี้ยวเครือยอดแตง CAESALPINIACEAE
121 Bauhinia variegata L. เสี้ยวดอกขาว CAESALPINIACEAE
122 Bauhinia hirsuta Weinm เสี้ยวน้อย CAESALPINIACEAE
123 Bauhinia saccocalyx Pierre เสี้ยวป่า CAESALPINIACEAE
124 Bauhinia viridescens Desv. เสี้ยวฟ่อม CAESALPINIACEAE
125 Bauhinia purpurea L. เสี้ยวหวาน FABACEAE
126 Brownea ariza Benth. โสกพวง FABACEAE (LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE)
127 Brownea grandiceps Jacq. โสกสะปัน CAESALPINIACEAE
128 Balanophora harlandii Hook.f. หน่อพสุธา BALANOPHORACEAE
129 Bulbophyllum xylophyllum Par. & Rchb.f. หัวใจสิงโต ORCHIDACEAE
130 Beaumontia grandiflora Wall. หิรัญญิการ์ APOCYNACEAE
131 Barleria cristata Linn. อังกาบ ACANTHACEAE
132 Bulbophyllum hirtum (J.E. Sm.) Lindl. เอื้องกีบม้าขาว ORCHIDACEAE
133 Bulbophyllum rufinum Rchb.f. เอื้องกีบม้าใหญ่ ORCHIDACEAE
134 Bletilla sinensis (Rolfe) Schltr. เอื้องดินจีน ORCHIDACEAE
135 Bulbophyllum ayuthayense J.J.Verm, Schuit. & de Vogel เอื้องทับทิมสยาม ORCHIDACEAE
136 Bulbophyllum nasutum Rchb.f. เอื้องนกกระจิบ ORCHIDACEAE
137 Bulbophyllum kanburiense Seidenf. เอื้องพายทอง ORCHIDACEAE
138 Bulbophyllum suavissimum Rolfe เอื้องสีเที่ยง ORCHIDACEAE
139 Bulbophyllum moniliforme C.S.P Parish & Rchb.f. เอื้องหัวเข็มหมุด ORCHIDACEAE
140 Berchemia floribunda Wall. ฮ่อสะพายควาย RHAMNACEAE