แสดงรายการ จากดัชนี "G"   พบทั้งสิ้น 59 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Gymnopetalum chinense (Lour.) Merr. กระดอม CUCURBITACEAE
2 Globba schomburgkii Hook.f. กระทือลิง ZINGIBERACEAE
3 Geodorum attenuatum Griff. กำปองดิน ORCHIDACEAE
4 Guaiacum officinale L. แก้วเจ้าจอม ZYGOPHYLLACEAE
5 Globba winitii C.H.Wright ข่าเจ้าคุณวินิจ ZINGIBERACEAE
6 Goodyera procera (Ker-Gawl.) Hook. ขาวละออ ORCHIDACEAE
7 Goniothalamus laoticus (Finet & Gagnep.) Ban ข้าวหลามดง ANNONACEAE
8 Glycosmis pentaphylla (Retz.) DC. เขยตาย RUTACEAE
9 Grewia abutilifolia Vent. ex Jass. เข้าจี่ TILIACEAE
10 Gardenia sootepensis Hutch. คำมอกหลวง RUBIACEAE
11 Gardenia sootepensis Hutch. คำมอกหลวง RUBIACEAE
12 Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino เจียวกู่หลาน CUCURBITACEAE
13 Garcinia cowa Roxb. ex DC. ชะมวง CLUSIACEAE (GUTTIFERAE)
14 Gastrochilus obliquus (Lindl.) Kuntze ช้างฮ้อมคอ ORCHIDACEAE
15 Gmelina arborea Roxb. ซ้อ VERBENACEAE
16 Gmelina philippensis Cham. ซ้องแมว VERBENACEAE
17 Gentiana hesseliana Hoss. var. lakshnakarae (Kerr)Toyokuni ดอกหรีด GENTIANACEAE
18 Gentiana crassa kurz ดอกหรีดเขา GENTIANACEAE
19 Gentiana napulifera Franch. ดอกหรีดดอย GENTIANACEAE
20 Gentiana hesseliana Hoss ดอกหรีดโทน GENTIANACEAE
21 Gloriosa superba L. ดองดึง LILIACEAE
22 Garuga pinnata Roxb. ตะคร้ำ BURSERACEAE
23 Getonia floribunda Roxb. , Calycopteris floribunda (Roxb.) Lam. ติ่งตั่ง COMBRETACEAE
24 Gastrochilus calceolaris (Buch. - Ham. ex Sm.) D.Don ตีนเต่ากระ ORCHIDACEAE
25 Gymnema griffithii Craib แตงแพะ ASCLEPIADACEAE
26 Garcinia merguensis Wight นวล CLUSIACEAE
27 Gustavia augusta L. บัวสวรรค์ LECYTHIDACEAE
28 Gomphrena celosioides Mart. บานไม่รู้โรยป่า AMARANTHACEAE
29 Goniothalamus laoticus (Finet & Gagnep.) Bân ปอขี้แฮด ANNONACEAE
30 Gardenia saxatilis Geddes ปัดหิน RUBIACEAE
31 Goniothalamas giganteus Hook.f. & Thomson ปาหนันช้าง ANNONACEAE
32 Goniothalamus cheliensis Hu ปาหนันยูนาน ANNONACEAE
33 Gnetum gnemon var.tenerum Markgraf ผักเมี่ยง GNETACEAE
34 Gnetum gnemon L. var. tenerum Markgr. ผักเมี่ยง GNETACEAE
35 Gossypium herbaceum L. ฝ้าย MALVACEAE
36 Grangea maderaspatana (L.) Poir. พญามุตติ ASTERACEAE (COMPOSITAE)
37 Gardenia erythroclada Kurz มะคังแดง RUBIACEAE
38 Gardneria ovata Wall. มะเค็ด LOGANIACEAE (STRYCHNACEAE)
39 Garcinia xanthochymus Hook.f. ex T. Anderson มะดะหลวง CLUSIACEAE (GUTTIFERAE)
40 Garcinia pedunculata Roxb. ex Buch.-Ham. มะดะหลอด CLUSIACEAE (GUTTIFERAE)
41 Garuga floribunda Cec. Var. gamblei Kalkman มะห้อ BURSERACEAE
42 Glochidion sphaerogynum (Müll. Arg.) Kurz มันปลา EUPHORBIACEAE
43 Glochidion sphaerogynum (Müll.Arg.) Kurz มันปลา EUPHORBIACEAE
44 Gnetum montanum Markgr. เมื่อย GNETACEAE
45 Gochnatia decora (Kurz) Cabr. ยาแก้ ASTERACEAE (COMPOSITAE)
46 Grewia eriocarpa Juss. ยาบน้อย TILIACEAE
47 Garcinia hanburyi Hook.f. รง CLUSIACEAE (GUTTIFERAE)
48 Gluta obovata Craib รักน้อย ANACARDIACEAE
49 Gluta usitata (Wall.) Ding Hou รักใหญ่ ANACARDIACEAE
50 Goniothalamus macrophyllus (Blume) Hook.f. & Thomson ราชครูดำ ANNONACEAE
51 Geodorum recurvum (Roxb.) Alston ว่านนางตาม ORCHIDACEAE
52 Grammatophyllum speciosum Blume ว่านเพชรหึง ORCHIDACEAE
53 Goniothalamus griffithii Hook.f. & Thomson สะบันงาป่า ANNONACEAE
54 Grewia sessilifolia Gagnep. เสื้ยนสะคอน TILIACEAE
55 Gastrochilus pseudodistichus (King & Pantl.) Schltr. เสือเหลืองกิ่งห้อย ORCHIDACEAE
56 Gentiana leptoclada ssp. australis (Craib)Toyokuni หรีดเชียงดาว GENTIANACEAE
57 Gastrochilus bellinus (Rchb.f.) Kuntze เอื้องตีนเต่า ORCHIDACEAE
58 Grosourdya nitida (Seidenf.) Kocyan & Schuit. เอื้องถุงเงิน ORCHIDACEAE
59 Grosourdya appendiculata (Blume) Rchb.f. เอื้องเล่นลม ORCHIDACEAE