แสดงรายการ จากดัชนี "A"   พบทั้งสิ้น 193 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Alphonsea tonkinensis A. DC. - ANNONACEAE
2 Abelmoschus esculentus (L.) Moench กระเจี๊ยบมอญ MALVACEAE
3 Aristolochia tagala Cham. กระเช้าผีมด ARISTOLOCHIACEAE
4 Altingia excelsa Noronha กระตุก HAMAMELIDACEAE
5 Acacia confusa Merr. กระถินดอย FABACEAE (LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE)
6 Acacia farnesiana Willd. กระถินเทศ FABACEAE (LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE)
7 Anthocephalus chinensis (Lamk.) A. Rich. ex Walp. กระทุ่ม RUBIACEAE
8 Amomum testaceum Ridl. กระวาน ZINGIBERACEAE
9 Amomum verum Blackw. (syn. A. krervanh Pierre ex Gagnep) กระวาน ZINGIBERACEAE
10 Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte กฤษณา THYMELAEACEAE
11 Acer oblongum Wall.ex DC. ก่วม ACERACEAE
12 Acer laurinum Hassk. ก่วมขาว ACERACEAE
13 Acer chiangdaoense Santisuk ก่วมเชียงดาว ACERACEAE
14 Acer calcaratum Gagnep. ก่วมแดง ACERACEAE
15 Anacolosa ilicoides Mast. ก่อแซะ OLACACEAE
16 Aristolochia arenicola Hance กอมก้อยลอดขอน ARISTOLOCHIACEAE
17 Acronychia pedunculata (L.) Miq. กะอวม RUTACEAE
18 Afgekia sericea Craib กันภัย FABACEAE (LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE)
19 Afgekia mahidolae Burtt et Chermsirivathana กันภัยมหิดล FABACEAE (LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE)
20 Alpinia blepharocalyx K. Schum. var. glabrior (Handel-Mazzetii) T.L. Wu กากุ๊ก ZINGIBERACEAE
21 Alpinia blepharocalyx K. Schum. กากุ๊๊ก ZINGIBERACEAE
22 Albizia crassiramea Lace กาง FABACEAE (LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE)
23 Albizia odoratissima (L.f.) Benth. กางขี้มอด FABACEAE (LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE)
24 Albizia chinensis(Osb.)Merr. กางหลวง FABACEAE (LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE)
25 Albizia chinensis (Osbeck) Merr. กางหลวง FABACEAE (LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE)
26 Adiantum membranifolium S.Linds. & Suksathan ก้านดำหินปูน PTERIDACEAE
27 Artabotrys hexapetalus (Linn.f.) Bhandari การเวก ANNONACEAE
28 Anaxagorea luzonensis A.Gray กำลังวัวเถลิง ANNONACEAE
29 Argyreia osyrensis (Roth) Choisy กำลังหมูเถื่อน CONVOLVULACEAE
30 Actinidia deliciosa (A. Chev.) Liang & A.R.Ferg. กีวี ACTINIDIACEAE
31 Aerides houlletiana Rchb.f. กุหลาบเหลืองโคราช ORCHIDACEAE
32 Aglaomorpha coronans Copel. กูดเวียน POLYPODIACEAE
33 Artemisia lactiflora Wall. ex DC. แก้วเมืองจีน ASTERACEAE
34 Aeschynanthus Hildebrandii Hemsl. ไก่แดง GESNERIACEAE
35 Aristolochia ringens Vahl. ไก่ฟ้าพญาลอ ARISTOLOCHIACEAE
36 Artocarpus lacucha Roxb. ขนุนป่า MORACEAE
37 Alpinia galanga (L.) Willd. ข่า ZINGIBERACEAE
38 Alpinia galanga L. ข่า ZINGIBERACEAE
39 Alpinia malaccensis (Burm.f.) Roscoe ข่าคม ZINGIBERACEAE
40 Alpinia siamensis K. Schum. ข่าตาแดง ZINGIBERACEAE
41 Alpinia nigra (Gaertn.) B.L. Burtt ข่าน้ำ ZINGIBERACEAE
42 Alpinia nigra (Gaerth.) Burtt ข่าน้ำ ZINGIBERACEAE
43 Alpinia macrostaminodia Chaveer. & Sudmoon ข่าป่า ZINGIBERACEAE
44 Alpinia conchigera Griff. ข่าลิง ZINGIBERACEAE
45 Asplenium nidus L. ข้าหลวงหลังลาย ASPLENIACEAE
46 Argyreia splendens (Hornem.)Sweet เครือเขาหลง CONVOLVULACEAE
47 Amphineurion marginata (Roxb.) D.J. Middleton, Aganosma marginata (Roxb.) G. Don เครือไส้ตัน APOCYNACEAE
48 Ardisia attenuata Wall. จ้ำ PRIMULACEAE
49 Ardisia villosa Roxb. จำแจ้ MYRSINACEAE
50 Anaxagorea javanica Blume จำปูน ANNONACEAE
51 Aniseia martinicensis (Jacq.) Choisy จิงจ้อ CONVOLVULACEAE
52 Acriopsis indica Wight จุกพราหมณ์ ORCHIDACEAE
53 Adenium obesum (Forssk.) Roem. & Schult. ชวนชม APOCYNACEAE
54 Archidendron jiringa ชะเนียง FABACEAE (LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE)
55 Abelmoschus angulosus Wall. ex Wight & Arn. ชะมดเหลือง MALVACEAE
56 Acacia pennata (L.) Willd. ssp. insuavis (Lace) I.C. Nielsen ชะอม FABACEAE
57 Acampe rigida (Buch.-Ham. ex Sm.) P. F. Hunt ช้างสารภี ORCHIDACEAE
58 Acacia farnesiana (L.) Willd ดอกคำใต้ FABACEAE (LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE)
59 Aeginetia indica Linn. ดอกดินแดง OROBANCHACEAE
60 Aeginetia indica Roxb. ดอกดินแดง OROBANCHACEAE
61 Anogeissus acuminata Will. var. Lanceolata Clarke ตะเคียนหนู COMBRETACEAE
62 Averrhoa bilimbi Linn. ตะลิงปลิง AVERRHOACEAE
63 Averrhoa bilimbi L. ตะลิงปลิง OXALIDACEAE
64 Apostasia nuda R.Br. ตานขโมย ORCHIDACEAE
65 Ardisia polycephala Wall ตีนจ้ำ MYRSINACEAE
66 Alstonia scholaris (L.) R. Br. ตีนเป็ด APOCYNACEAE
67 Alstonia rupestris kerr ตีนเป็ดเชียงดาว APOCYNACEAE
68 Alstonia rostrata Fischer ตีนเป็ดเล็ก APOCYNACEAE
69 Alstonia macrophylla Wall. ex G.Don ทุ้งฟ้า APOCYNACEAE
70 Annona muricata Linn. ทุเรียนเทศ ANNONACEAE
71 Acanthephippium sylhetense Lindl. นกแก้วปากหงาย ORCHIDACEAE
72 Aristolochia grandis Craib นกขมิ้น ARISTOLOCHIACEAE
73 Anomianthus dulcis (Dunal) J. Sinclair นมวัว ANNONACEAE
74 Anomianthus dulcis (Dunn) J.Sinclair นมวัว ANNONACEAE
75 Alstonia rostrata C.E.C.Fisch. น่องขาว APOCYNACEAE
76 Aster ageratoides ssp. Alato-petiolata Kitam. นางจอย ASTERACEAE (COMPOSITAE)
77 Artabotrys spinosus Craib นาวน้ำ ANNONACEAE
78 Archidendron jiringa (Jack) I.C. Nielsen เนียง FABACEAE
79 Allamanda cathartica L. บานบุรี APOCYNACEAE
80 Allamanda blanchetii A. DC. , Allamanda violacea Gardn. & Field. บานบุรีม่วง APOCYNACEAE
81 Amorphophallus campanulatus Bl. ex Decne. บุก ARACEAE
82 Adenosma caerulea R.Br. บุษบาอฐิษฐาน SCROPHULARIACEAE
83 Argostemma monophyllum Sridith ใบเดียวดอกเดียว RUBIACEAE
84 Acrostichum aureum L. ปรงทอง PTERIDACEAE
85 Argostemma ebracteolatum Geddes ประดับหินท้องขาว RUBIACEAE
86 Argostemma lobbii Hook.f. ประดับหินใบเข็ม RUBIACEAE
87 Argostemma khasianum C.B.Clarke ประดับหินอัสสัม RUBIACEAE
88 Agapetes macrostemon (Kurz) C.B. Clarke ประทัดกะเหรี่ยง ERICACEAE
89 Agapetes mannii Hemsl. ประทัดเขียว ERICACEAE
90 Agapetes parishii C.B. Clarke ประทัดดอย ERICACEAE
91 Agapetes thailandica S. Watthana ประทัดสุเทพ ERICACEAE
92 Agapetes variegata D. Don ex G. Don ประทัดใหญ่ ERICACEAE
93 Agapetes megacarpa W.W. Sm. ประทัดอ่างขาง ERICACEAE
94 Alangium salviifolium ssp. Hexapetalum Wang. ปรู๋ ALANGIACEAE
95 Albizia lucidior (Steud.) Nielsen ปันแถ FABACEAE (LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE)
96 Alpinia javanica Blume ปุด ZINGIBERACEAE
97 Alpinia mutica Roxb. ปุด ZINGIBERACEAE
98 Amaranthus spinosus L. ผักขมหนาม AMARANTHACEAE
99 Acmella paniculata (Wall. ex DC.) R.K.Jansen ผักคราด ASTERACEAE
100 Asparagus racemosus Willd. ผักชีช้าง ASPARAGACEAE
101 Amischotolype hispida (A. Rich.) D.Y.Hong ผักปลาบหัวแหวน COMMELINACEAE
102 Amischotolype hookeri (Kassk.) H.Hara ผักปลาบหัวแหวนลำไผ่ COMMELINACEAE
103 Alternanthera paronichyoides St. Hil. ผักเป็ด AMARANTHACEAE
104 Alternanthera paronichyoides St. Hil. ผักเป็ด AMARANTHACEAE
105 Alangium chinense Rehder ผีเสื้อ ALANGIACEAE
106 Alangium kurzii Craib ฝาละมี จำปาทอง ALANGIACEAE
107 Albizia lebbeck(Linn.)Benth. พฤกษ์ FABACEAE (LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE)
108 Albizia lebbek (L.) Benth. พฤกษ์ FABACEAE (LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE)
109 Antigonon leptopus Hook. & Arn. พวงชมพู POLYGONACEAE
110 Ardisia pilosa Fletcher พวงตุ้มหู MYRSINACEAE
111 Adinandra integerrima T. Anders.ex Dyer พิกุลป่า THEACEAE
112 Aleurites moluccana (L.) Willd. โพธิสัตว์ EUPHORBIACEAE
113 Andrographis paniculata (Burm.f.) Wall. ex Nees ฟ้าทะลายโจร ACANTHACEAE
114 Andrographis paniculata (Burm.f.) Wall ex Nees. ฟ้าทะลายโจร ZINGIBERACEAE
115 Adiantum hispidulum Presl. เฟินก้านดำใบดาว PAKERIACEAE
116 Adiantum trapeziforme L. เฟินก้านดำใบใหญ่ PAKERIACEAE
117 Asplenium thunbergii Kunze เฟินพลาสติก ASPLENIACEAE
118 Adenanthera pavonina Linn. var. microsperma (Teijsm.& Binn.) nielsen มะกล่ำต้น FABACEAE (LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE)
119 Adenanthera pavonina L. มะกล่ำต้น FABACEAE (LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE)
120 Adenanthera pavonina L. var. microsperma (Teijsm. & binn.) Nielsen มะกล่ำตาไก่ FABACEAE (LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE)
121 Adenanthera microsperma Teijsm. & Binn. มะกล่ำตาไก่ FABACEAE (LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE)
122 Abrus precatorius Linn. มะกล่ำตาหนู FABACEAE (LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE)
123 Abutilon indicum (L.) Sweet มะก่องข้าว MALVACEAE
124 Archidendron clypearia (Jack) I.C. Nielsen มะขามแป FABACEAE (LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE)
125 Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib มะค่าโมง CAESALPINIACEAE
126 Ardisia corymbifera var. ruryoides K.Larsen&C.M.Hu มะจ้ำก้อง PRIMULACEAE
127 Ardisia colorata Roxb. มะจ้ำก้อง PRIMULACEAE
128 Aegl marmelos (Linn.) Corr. มะตูม RUTACEAE
129 Aesculus assamica Griff. มะเนียงน้ำ HIPPOCASTANACEAE
130 Aesculus assamica Griff. มะเนียงน้ำ HIPPOCASTANACEAE
131 Averrhoa carambola Linn. มะเฟือง AVERRHOACEAE
132 Anacardium occidentale Linn. มะม่วงหิมพานต์ ANACARDIACEAE
133 Antidesma montanum Blume มะเม่าขน EUPHORBIACEAE
134 Asparagus Filicinus Buch.- Ham. ม้าสามต๋อน LILIACEAE
135 Aganosma marginata (Roxb.) G. Don โมกเครือ APOCYNACEAE
136 Alangium chinense Rehd ยางมอน ALANGIACEAE
137 Ardisia elliptica Thunb. รามใหญ่ PRIMULACEAE
138 Amomum uliginosum K.D. Konig เร่ว ZINGIBERACEAE
139 Amomum villosum Lour. เร่วดง ZINGIBERACEAE
140 Amomum repoeense Pierre ex Gagnep. เร่วป่า ZINGIBERACEAE
141 Amomum dealbatum Roxb. เร่วป่า ZINGIBERACEAE
142 Amomum repoeense Pierre ex Gagnep เร่วป่า ZINGIBERACEAE
143 Aporosa villosa (Wall. ex Lindl.) Baill. โลด EUPHORBIACEAE
144 Angiopteris evecta Hoffm. ว่านกีบแรด MARATTIACEAE
145 Aeschynanthus garrettii Craib ว่านไก่แสด GESNERIACEAE
146 Acorus calamus Linn. ว่านน้ำ ARACEAE
147 Acorus calamus L. ว่านน้ำ ACORACEAE
148 Anthogonium gracile Wall. ex Lindl. ว่านพร้าว ORCHIDACEAE
149 Amomum biflorum Jack ว่านสาวหลง ZINGIBERACEAE
150 Amomum schmidtii (K.Schum.) Gagnep (syn. A. biflorum Jack) ว่านสาวหลง ZINGIBERACEAE
151 Agave angustifolia Haw. ศรนารายณ์ AGAVACEAE
152 Aerides krabiendsis Seidenf. ศรีกระบี่ ORCHIDACEAE
153 Acacia concinna (Willd.) DC. ส้มป่อย FABACEAE
154 Azadirachta indica var. siamensis valeton สะเดา MELIACEAE
155 Azadirachta indica A. Juss. สะเดา MELIACEAE
156 Azadirachta indica A. Juss สะเดา ANACARDIACEAE
157 Acrocarpus fraxinifolius Wight ex Arn. สะเดาช้าง FABACEAE (LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE)
158 Artabotrys vanprukii Craib สะบันงาเครือ ANNONACEAE
159 Agapetes hosseana Diels สะเภาลม ERICACEAE
160 Agapetes lobbii C.B. Clarke สะเม็ก ERICACEAE
161 Agapetes lobbii C.B.Clarke สะเม็ก ERICACEAE
162 Anneslea fragrans Wall. สารภีดอย THEACEAE
163 Avicennia alba Blume แสมขาว AVICENNIACEAE
164 Amherstia nobilis Wall. โสกระย้า CAESALPINIACEAE
165 Aeschynomene indics L. โสนหางไก่ FABACEAE (LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE)
166 Allopteropsis semialata (R.Br.) Hitchc. หญ้าปลัก POACEAE (GRAMINEAE)
167 Apluda mutica L. หญ้าพริกพราน POACEAE (GRAMINEAE)
168 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire หยั่งสมุทร APOCYNACEAE
169 Alpinia oxymitra K. Schum. หลาว ZINGIBERACEAE
170 Agapetes saxicola Craib เหง้าน้ำทิพย์ ERICACEAE
171 Acanthus ebracteatus Vahl เหงือกปลาหมอขาว ACANTHACEAE
172 Aporosa villosa (Lindl.) Baill. เหมือดโลด EUPHORBIACEAE
173 Azolla pinnata R.Br. แหนแดง AZOLLACEAE
174 Anoectochilus lylei Rolfe ex Downie อั้วดินปากส้อม ORCHIDACEAE
175 Artabotrys suaveolens Bl. อากาไก๋ ANNONACEAE
176 Aerides falcata Lindl. & Paxton เอื้องกุหลาบกระเป๋าเปิด ORCHIDACEAE
177 Aerides crassifolia C.S.P.Parish ex Burb. เอื้องกุหลาบแดง ORCHIDACEAE
178 Aerides rosea Lodd. ex Lindl. & Paxton เอื้องกุหลาบน่าน ORCHIDACEAE
179 Ascocentrum curvifolium (Limdl.) Schltr. เอื้องเข็มแดง ORCHIDACEAE
180 Ascocentrum ampullaceum (Roxb.)Schltr. เอื้องเข็มม่วง ORCHIDACEAE
181 Ascocentrum miniatum (Lindl.) Schltr. เอื้องเข็มแสด ORCHIDACEAE
182 Anoectochilus tortus (King &Plant.)King & Plantl. เอื้องฉนาก ORCHIDACEAE
183 Arundina graminifolia (D.Don) Hochr. เอื้องดินใบไผ่ ORCHIDACEAE
184 Armodorum siamensis Schltr. เอื้องตีนเป็ด ORCHIDACEAE
185 Arachnis siamensis (Schltr.) Tang & F.T. Wang เอื้องตีนเป็ด ZINGIBERACEAE
186 Acriopsis liliifolia (J. Koenig) Ormerod เอื้องนมหนู ORCHIDACEAE
187 Agrostophyllum callosum Rchb.f. เอื้องปีกไก่ ORCHIDACEAE
188 Aphyllorchis caudata Rolfe ex Downie เอื้องแฝง ORCHIDACEAE
189 Aphyllorchis montana Rchb.f. เอื้องแฝงภู ORCHIDACEAE
190 Arachnis labrosa (Lindl. & Paxton) Rchb.f. เอื้องแมลงปอเล็ก ORCHIDACEAE
191 Adenoncos parviflora Ridl. เอื้องหอมใต้ ORCHIDACEAE
192 Anoectochilus roxburghii (Wall.) Lindl. เอื้องไหมนา ORCHIDACEAE
193 Aerides flabellata Rolfe ex Downie เอื้องอินทจักร ORCHIDACEAE