แสดงรายการ จากดัชนี "Y"   พบทั้งสิ้น 1 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Youngia japonica (L.) DC. คำยอด ASTERACEAE (COMPOSITAE)