แสดงรายการ จากดัชนี "S"   พบทั้งสิ้น 135 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Schoenorchis micrantha Reinw. ex Blume - ORCHIDACEAE
2 Scoparia dulcis Linn. กระต่ายจาม SCROPHULARIACEAE
3 Stephania venosa (Blume) Spreng. กระท่อมเลือด MENISPERMACEAE
4 Schizomussaenda dehiscens Craib กำเบ้อต้น RUBIACEAE
5 Salacia chinensis L. กำแพงเจ็ดชั้น CELASTRACEAE
6 Styrax benzoides Craib กำยาน STYRACACEAE
7 Stenochlaena palustris. กูดแดง PTERIDACEAE
8 Sterculia monosperma Vent. เกาลัด STERCULIACEAE
9 Streblus asper Lour. ข่อย MORACEAE
10 Suregada multiflorum (A.Juss.) Baill. ขันทองพยาบาท EUPHORBIACEAE
11 Synotis cappa (Buch.-Ham. ex D.Don) C.Jeffrey & Y.L.Chen ขาง ASTERACEAE
12 Scabiosa siamensis Craib ขาวปั้น DIPSACACEAE
13 Senna siamea (Lam.) Irwin & Barneby ขี้เหล็ก FABACEAE
14 Senna spectabilis (DC.) Irwin & Barneby ขี้เหล็กอเมริกัน FABACEAE (LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE)
15 Smitinandia micrantha (Lindl.) Holtt. เข็มหนู ORCHIDACEAE
16 Schumannianthus dichotomus (Roxb.)Gagnep. คล้ากั้นแหย่ง MARANTACEAE
17 Stereospermum neuranthum Kurz แคทราย BIGNONIACEAE
18 Sesbania grandiflora Desv แคบ้าน FABACEAE (LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE)
19 Stereospermum colais (Buch.-Ham. Ex. Dillwyn) Mabb. แคฝอย BIGNONIACEAE
20 Spathodea campanulata P.Beauv. แคแสด BIGNONIACEAE
21 Stereospermum colais (Buch.-Ham. ex Dillwyn) Mabb. แคหิน BIGNONIACEAE
22 Sesamum indicum L. งา LAMIACEAE
23 Salvinia cucullata Roxb.ex Bory จอกหูหนู SALVINIACEAE
24 Samanea saman (Jacq.) Merr. จามจุรี FABACEAE (LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE)
25 Strobilanthes chiangdaoensis Terao จ๊าฮ่อมเชียงดาว ACANTHACEAE
26 Stahlianthus campanulatus Kuntze จุฑามาศ ZINGIBERACEAE
27 Syzygium siamense (Craib ) Chantar. & J. Parn. ชมพู่น้ำ MYRTACEAE
28 Syzygium jambos (L.) Alston ชมพู่น้ำดอกไม้ MYRTACEAE
29 Syzygium megacarpum (Craib) Rathakr. & N.C. Nair ชมพู่ป่า MYRTACEAE
30 Syzygium malaccense (L.) Merr. & L.M. Perry ชมพู่ม่าเหมี่ยว MYRTACEAE
31 Suaeda maritima (L.) Dumort. ชะคราม CHENOPODIACEAE
32 Saurauia napaulesis DC. ช้าส้าน ACTINIDIACEAE
33 Senna alata (L.) Roxb. ชุมเห็ดเทศ FABACEAE (LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE)
34 Smithatris supraneanae W.J.Kress & K.Larsen ดอกเข้าพรรษา ZINGIBERACEAE
35 Sauropus poomae Welzen & Chayamarit ดอกใต้ต้น PHYLLANTHACEAE
36 Sapria himalayana Griff. ดอกบัวผุด RAFFLESIACEAE
37 Solonum erianthum D.Don ดับยาง SOLANACEAE
38 Sumbaviopsis albicans (Blume) J.J. Sm. ตองผ้า EUPHORBIACEAE
39 Schleichera oleosa (Lour.)Oken ตะคร้อ SAPINDACEAE
40 Sarcochlamys pulcherrima Gaudich. ตำแยขอด URTICACEAE
41 Strychnos nux-blanda A.W. Hill ตูมกาขาว LOGANIACEAE (STRYCHNACEAE)
42 Shorea obtusa Wall. เต็ง DIPTEROCARPACEAE
43 Solandra grandiflora Swartz ถ้วยทอง SOLANACEAE
44 Stephania glandulifera Miers เถาก้นปิด MENISPERMACEAE
45 Schima wallichii choisy ทะโล้ THEACEAE
46 Schima wallichii (DC.) Korth. ทะโล้ THEACEAE
47 Sloanea sigun (Bl.) K. Schum. ทุเรียนเงาะ ELAEOCARPACEAE
48 Solanum trilobatum L. เธกเธฐเนเธงเน‰เธ‡เน€เธ„เธฃเธทเธญ SOLANACEAE
49 Sauropus thorelii Beille เธชเธฐเน€เธฅเธตเธขเธกเธซเธญเธก EUPHORBIACEAE
50 Sterculia pexa Pierre ปอกะเด้ง STERCULIACEAE
51 Sterculia guttata Roxb. ปอแดง STERCULIACEAE
52 Sterculia villosa Roxb. ปอตู๊บหูช้าง STERCULIACEAE
53 Sterculia lanceolata Cav. ปอผ่าสาม STERCULIACEAE
54 Stephania venosa (Bl.) Spreng. เปล้าเลือด MENISPERMACEAE
55 Scolophyllum spinifidium (Kerr ex Barnett.) Yamazaki ผักชีโคก SCROPHULARIACEAE
56 Sesuvium portulacastrum (L.) L. ผักเบี้ยทะเล AIZOACEAE
57 Sphenoclea zeylanica Gaertn. ผักปอด SPHENOCLEACEAE
58 Spilanthes paniculata Wall.ex Dc. ผักเผ็ด ASTERACEAE (COMPOSITAE)
59 Sauropus androgynous (L.) Merrill ผักหวานบ้าน EUPHORBIACEAE
60 Solanum erianthum D. Don ฝ่าแป้ง SOLANACEAE
61 Sarcostemma acidum Wight & Arn. พญาไร้ใบ ASCLEPIADACEAE
62 Strongylodon macrobotrys A.Gray พวงหยก FABACEAE (LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE)
63 Selaginella argentea Spring พ่อค้าตีเมีย SELAGINELLACEAE
64 Shorea roxburghii G.Don พะยอม DIPTEROCARPACEAE
65 Stachytarpheta indica Vahl พันงูเขียว VERBENACEAE
66 Sedum susanae Hamet ฟองหินเหลือง CRASSULACEAE
67 Spondias pinnata (L.f.) Kurz มะกอก ANACARDIACEAE
68 Schrebera swietenides Roxb. มะกอกโคก OLEACEAE
69 Solanum seaforthianum Andr. มะเขือเครือ SOLANACEAE
70 Sechium edule (Jacq.) Swartz มะเขือเครือ CUCURBITACEAE
71 Securidaca inappendiculata Hassk. มะเขือแจ้เครือ POLYGALACEAE
72 Solanum wrightii Benth มะเขือต้น SOLANACEAE
73 Sindora siamensis Teijsm.ex Miq. มะค่าแต้ CAESALPINIACEAE
74 Sapindus rarak A.DC. มะคำดีควาย SAPINDACEAE
75 Siphonodon celastrineus Griff. มะดูก CELASTRACEAE
76 Sauropus thyrsiflorus Welzen มะยมสาย EUPHORBIACEAE
77 Solanum anguivi Lam. มะแว้ง SOLANACEAE
78 Solanum trilobatu Linn มะแว้งเครือ SOLANACEAE
79 Spondias lakonensis Pierre มะห้อ ANACARDIACEAE
80 Solanum stramoniifolium Jacq. มะอึก SOLANACEAE
81 Schizolobium parahybum (Vell.) Blake ยูงทอง CAESALPINIACEAE
82 Strophanthus gratus Franch. แย้มปีนัง APOCYNACEAE
83 Schoutenia glomerata ssp. Peregrina (Craib) Roekm.& Hartono รวงผึ้ง TILIACEAE
84 Semecarpus cochinchinensis Engl. รักขาว ANACARDIACEAE
85 Semecarpus albescens Kurz รักขี้หมู ANACARDIACEAE
86 Scaevola taccada (Gaertn.) Roxb. รักทะเล GOODENIACEAE
87 Shorea siamensis Miq. รัง DIPTEROCARPACEAE
88 Sonneratia griffithii Kurz ลำแพนหิน SONNERATIACEAE
89 Sterculia laevis Wall.ex Hook ver. Lanceolata Phlengklai ลิ้นงั่ว STERCULIACEAE
90 Saccharum spontaneum L. เลา POACEAE (GRAMINEAE)
91 Stahliathus campanulatus Kuntze ว่านดักแด้ ZINGIBERACEAE
92 Salix tetrasperma Roxb. สนุ่น SALICACEAE
93 Sauropus bacciformis (L.) Airy Shaw สร้อยนกเขา EUPHORBIACEAE
94 Sloanea sigun (Blume) K.Schum. สะตีต้น ELAEOCARPACEAE
95 Sambucus javanica Reinw. ex Blume สะพานก๊น CAPRIFOLIACEAE
96 Sambucus javanica Reinw.ex Bl. สะพ้านก๊น SAMBUCACEAE
97 Stachyphrynium placentarium (Lour.) Clausager & Borchs. สาดขาว MARANTACEAE
98 Saurauia roxburghii Wall. ส้านเห็บ ACTINIDIACEAE
99 Swertia calcicola Kerr สิงขรา GENTIANACEAE
100 Syzygium gratum(Wight)S.N. Mitra เสม็ดชุน MYRTACEAE
101 Strychnos nux-vomica Linn. แสลงใจ STRYCHNACEAE
102 Strychnos nux-vomica L. แสลงใจ STRYCHNACEAE
103 Saraca indica L. โสกน้ำ FABACEAE (LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE)
104 Saraca thaipingensis cantley ex Prain โสกเหลือง CAESALPINIACEAE
105 Sesbania javanica Miq. โสน FABACEAE
106 Scolophyllum ubonensis W. Chuakul & T. Yamaz. หญ้าค้อนกลอง SCROPHULARIACEAE
107 Scutellaria incurva Wall. ex Benth. หญ้าคางเลือย LAMIACEAE
108 Swertia angustifolia Ham.ex D.Don หญ้าดอกลาย GENTIANACEAE
109 Sacciolepis indica (L.) Chase var. indica หญ้าปล้องธูป POACEAE (GRAMINEAE)
110 Selaginella helferi Warb. หญ้าร้องไห้ SELAGINELLACEAE
111 Stemona tuberosa Lour. หนอนตายหยาก STEMONACEAE
112 Syzygium cumini (L.) Skeels หว้า MYRTACEAE
113 Spirodela polyrrhiza (L.) Schleid แหนเป็ดใหญ่ LEMNACEAE
114 Schoenoplectus articulatus แห้วทรงกระเทียมหัวหวาน CYPERACEAE
115 Saccharum officinarum L. อ้อย POACEAE (GRAMINEAE)
116 Stemonurus secundiflorus Blume อ้ายบ่าวพรุ ICACINACEAE
117 Sambucus simpsonii Rehd. อูนน้ำ SAMBUCACEAE
118 Schoenorchis fragrans (Par. & Rchb.f.) Seidenf. & Smitinand เอื้องจิ๋ว มณีรัตนา ORCHIDACEAE
119 Schoenorchis gemmata (Lindl.) J.J.Sm. เอื้องช่อมณี ORCHIDACEAE
120 Spathoglottis plicata Blume เอื้องดินใบหมาก ORCHIDACEAE
121 Sunipia scariosa Lindl. เอื้องตาเข็ม ORCHIDACEAE
122 Spathoglottis pubescens Lindl. เอื้องนวลจันทร์ ORCHIDACEAE
123 Sunipia racemosa (Sm.) Tang & F.T.Wang เอื้องฟันปลา ORCHIDACEAE
124 Schoenorchis seidenfadenii Pradhan เอื้องมณีน้อย ORCHIDACEAE
125 Sirindhornia pulchella H.A. Pedersen & S. Indhamusika เอื้องศรีเชียงดาว ORCHIDACEAE
126 Sirindhornia mirabilis H.A. Pedersen & P. Suksathan เอื้องศรีประจิม ORCHIDACEAE
127 Sirindhornia monophylla (Collett & Hemsl.) H.A. Pedersen & P. Suksathan เอื้องศรีอาคะเนย์ ORCHIDACEAE
128 Staurochilus fasciatus (Rchb.f.) Ridl. เอื้องเสือโคร่ง ORCHIDACEAE
129 Staurochilus dawsonianus (Rchb.f.) Schltr. เอื้องเสือแผ้ว ORCHIDACEAE
130 Seidenfadenia mitrata (Rchb.f.) Garay เอื้องหนวดพราหมณ์ ORCHIDACEAE
131 Stereochilus dalatensis (Guill.) Garay เอื้องหวีทอง ORCHIDACEAE
132 Spathoglottis affinis de Vriese เอื้องหัวข้าวเหนียว ORCHIDACEAE
133 Strobilanthes cusia (Nees) Kuntze ฮ่อม ACANTHACEAE
134 Sphenodesme pentandra Jack ฮ่อสะพายควาย VERBENACEAE
135 Sphenodesme mekongensis Dop ฮ่อสะพายควาย VERBENACEAE