แสดงรายการ จากดัชนี "E"   พบทั้งสิ้น 76 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Erythrina variegata Linn. ทองหลางลาย FABACEAE (LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE)
2 Euonymus cochinchinensis Pierre กระจับนก CELASTRACEAE
3 Epipactis flava Seidenf. กล้วยไม้น้ำ ORCHIDACEAE
4 Ecipta prostrate L. กะเม็ง ASTERACEAE (COMPOSITAE)
5 Endocomia macrocoma (Miq.) W.J. de Wilde กำลังน้ำหลาก MYRISTICACEAE
6 Elettariopsis biphylla S.Saensouk & P.Seansouk ขิงนกข่อ ZINGIBERACEAE
7 Ellipanthus tomentosus Kuze var. tomentosus คำรอก CONNARACEAE
8 Engelhardia spicata Blume คำหด JUGLANDACEAE
9 Erythroxylum coca Lamk. โคเคน ERYTHROXYLACEAE
10 Elaeocarpus grandiflorus Sm. ไคร้ย้อย ELAEOCARPACEAE
11 Etlingera elatior (Jack) R.M. Smith ดาหลา ZINGIBERACEAE
12 Etlingera elatior (Jack) R.M. Smith ดาหลาขาว ZINGIBERACEAE
13 Eria bipunctata Lindl. ตะขาบสองตะพัก ORCHIDACEAE
14 Equisetum diffusum D. Don ถอดปล้องน้อย EQUISETACEAE
15 Erythrina stricta Roxb. ทองหลางใบมน FABACEAE (LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE)
16 Erythrina subumbrans Merr. ทองหลางป่า FABACEAE (LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE)
17 Eria paniculata Lindl. ทำทาน ORCHIDACEAE
18 Eria amica Rchb.f นิมมานรดี ORCHIDACEAE
19 Embelia sessiliflora Kurz เบล่เบล๊าะ MYRSINACACEAE
20 Evolvulus alsinoides (L.) L. var. alsinoides ใบต่อก้าน CONVOLVULACEAE
21 Eurycoma longifolia Jack ปลาไหลเผือก SIMAROUBACEAE
22 Enkleia siamensis Nervling ปอเต่าไห้ THYMELAEACEAE
23 Enkleia siamensis (Kurz) Nevling ssp. Siamensis ปอเต่าไห้ THYMELAEACEAE
24 Eriolaena candollei Wall. ปอเลียงฝ้าย STERCULIACEAE
25 Elaeis guineensis ปาล์มน้ำมัน ARECACEAE (PALMAE)
26 Etlingera littoralis Giesecke ปุดคางคก ZINGIBERACEAE
27 Etlingera araneosa (Bak.)R.M. Sm. ปุดดอย ZINGIBERACEAE
28 Etlingera linguiformis (Roxb.) R.M.Sm. ปุดลิ้น ZINGIBERACEAE
29 Euphorbia milli Desmoul โป๊ยเซียน EUPHORBIACEAE
30 Eichhornia crassipes (C. Mart.) Solms ผักตบชวา PONTEDERIACEAE
31 Enydra fluctuans Lour. ผักบุ้งร่วม ASTERACEAE (COMPOSITAE)
32 Eleutherococcus trifoliatus (L.) S. Y. Hu ผักแปม ARALIACEAE
33 Elsholtzia kachinensis Prain ผักเลื่อน LAMIACEAE
34 Erythropalum scandens Blume ผักฮาก OLACACEAE
35 Elsholtzia stachyoides (Link) Raizada & Saxena ผักฮาน LAMIACEAE
36 Euclinia longiflora Salisb. พุดแตรงอน RUBIACEAE
37 Eriocaulon smitinandii Moldenke มณีเทวา ERIOCAULACEAE
38 Elaeocarpus hygrophilus Kurz มะกอกน้ำ ELAEOCARPACEAE
39 Eleocharis spiralis (Rottb.) Roem. & .Schult. มะมุ่น CYPERACEAE
40 Elaeagnus latifolia Linn. มะหลอด ELAEAGNACEAE
41 Elaeocarpus floribundus BI. มุ่นดอย ELAEOCARPACEAE
42 Etlingera pavieana (Pierre ex Gagnep.) R.M.Sm. เร่วหอม ZINGIBERACEAE
43 Eriobotrya bengalensis (Roxb.)Hook.f. โล่ก๊วด ROSACEAE
44 Elettariopsis wandokthong Picheans & Yupparach ว่านดอกทอง ZINGIBERACEAE
45 Etlingera araneosa (Baker) R.M.Sm. ว่านดอกทอง ZINGIBERACEAE
46 Epigynum cochinchinensis (Pierre) D.J.Middleton ว่านตรุ APOCYNACEAE
47 Eulophia spectabilis (Dennst.) Suresh ว่านหัวครู ORCHIDACEAE
48 Eulophia bicallosa (D.Don) Hunt&Summerh. ว่านอึ่งอ่าง ORCHIDACEAE
49 Embelia subcoriacea (C. B. Clarke) Mez ส้มอ๊อบแอ๊บ MYRSINACEAE
50 Entada rheedii Spreng. สะบ้า FABACEAE (LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE)
51 Eria javanica (Sw.) Blume เสวตสุกรี ORCHIDACEAE
52 Exacum pteranthum Wall. ex Griseb. ไส้ปลาเข็ม GENTIANACEAE
53 Eragrotis atrovirens (Desf.) Trin. ex Steud. หญ้าโกรกเขียว POACEAE (GRAMINEAE)
54 Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. หญ้าข้าวนกสีชมพู POACEAE (GRAMINEAE)
55 Echinochloa stagnina (Retz.) P. Beauv. หญ้าข้าวนกใหญ่ POACEAE (GRAMINEAE)
56 Equisetum debile Roxb. หญ้าถอดปล้อง EQUISETACEAE
57 Eriochloa procera (Retz.) C.E. Hubb. หญ้านก POACEAE (GRAMINEAE)
58 Eleocharis geniculata (L.) Roem. & Schult. หญ้าเปลือกกระเทียมหัวแมลงวัน CYPERACEAE
59 Eulophia andamanensis Rchb.f. หมูกลิ้ง ORCHIDACEAE
60 Eulophia cf. andramanensis Rchb.f. หมูกลิ้ง ORCHIDACEAE
61 Eulophia graminea Lindl. หัวข้าวต้ม ORCHIDACEAE
62 Emilia sonchifolia (L.) DC.ex Wight หางปลาช่อน ASTERACEAE (COMPOSITAE)
63 Elatostema salvinioides W.T.Wang หูหิน URTICACEAE
64 Eulophia geniculata King & Pantl. เหลืองประไพ ORCHIDACEAE
65 Epigeneium amplum (Lindl.) Summerh . เอื้องกระเจี้ยง ORCHIDACEAE
66 Eria acervata Lindl. เอื้องกระเพาะปลา ORCHIDACEAE
67 Eria lasiopetala (Willd.) Ormerod เอื้องคำหิน ORCHIDACEAE
68 Eria obesa Lindl. เอื้องแจกันเงิน ORCHIDACEAE
69 Eria discolor Lindl. เอื้องตาลหิน ORCHIDACEAE
70 Eria perpusilla C.S.P.Parish & Rchb.f. เอื้องนิ่มดอกขาว ORCHIDACEAE
71 Eria truncata Lindl. เอื้องนิ่มปากตัด ORCHIDACEAE
72 Eria marginata Rolfe เอื้องนิ่มภู ORCHIDACEAE
73 Eria sutepensis Rolfe ex Downie เอื้องนิ่มสุเทพ ORCHIDACEAE
74 Eria pannea Lindl. เอื้องนิ้วนาง ORCHIDACEAE
75 Eria cristata Rolfe เอื้องศรีประภา ORCHIDACEAE
76 Eria biflora Griff. เอื้องอินจัน ORCHIDACEAE