แสดงรายการ จากดัชนี "F"   พบทั้งสิ้น 41 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Ficus capillipes Gagnep. กะเหรี่ยง MORACEAE
2 Fagraea fragrans Roxb. กันเกรา GENTIANACEAE
3 Fagraea ceilanica Thunb. โกงกางเขา GENTIANACEAE
4 Fernandoa adenophylla (Wall.ex G.Don) Steenis แคบิด BIGNONIACEAE
5 Fraxinus floribunda Wall. จันทร์ทอง OLEACEAE
6 Fraxinus griffi thii C.B. Clarke จันทร์ทองเทศ OLEACEAE
7 Ficus fistulosa Reinw. ex Blume ชิ้งขาว MORACEAE
8 Ficus glaberrima Blume เดื่อไทร MORACEAE
9 Ficus praetermissa Corner เดื่อน้ำ MORACEAE
10 Ficus rosulata C.C. Berg เดื่อเพาะ MORACEAE
11 Ficus auriculata Lour. เดื่อหว้า MORACEAE
12 Flacourtia jangomas (Lour.) Raeusch. ตะขบควาย FLACOURTIACEAE
13 Flacourtia indica (Burm. f.) Merr. ตะขบป่า FLACOURTIACEAE
14 Ficus pumila L ตีนตุ๊กแก MORACEAE
15 Fissistigma minuticalyx (Wc Gregor & W.W. Sm.) Chatterjee เถาสำรอก ANNONACEAE
16 Ficus Benjamina L. ไทรย้อย MORACEAE
17 Ficus anastomosans Wall. ex Kurz ไทรหิน MORACEAE
18 Friesodielsia desmoides (Craib) Steenis บุหงาเชิง ANNONACEAE
19 Firmiana kerrii (Craib) Kosterm. ปอตั๊บ STERCULIACEAE
20 Firmiana colorata (Roxb.) R. Br. ปอฝ้าย STERCULIACEAE
21 Ficus virens Aiton ผักเลือด MORACEAE
22 Ficus geniculata Kurz ผักเฮือด MORACEAE
23 Ficus rumphii Blume โพขี้นก MORACEAE
24 Ficus religiosa Linn โพศรีมหาโพ MORACEAE
25 Ficus callosa Willd. มะเดื่อกวาง MORACEAE
26 Ficus parietalis Blume มะเดื่อขน MORACEAE
27 Ficus triloba Buch.-Ham. ex Voigt มะเดื่อขนทอง MORACEAE
28 Ficus hispida L.f. มะเดื่อปล้อง MORACEAE
29 Ficus semicordata Buch.-Ham. ex Sm. มะเดื่อปล้องหิน MORACEAE
30 Ficus semicordata J. E. Smith มะเดื่อสาย MORACEAE
31 Ficus hirta Vahl มะเดื่อหอม MORACEAE
32 Ficus racemosa L. มะเดื่ออุทุมพร MORACEAE
33 Feroniella lucida (Scheff.) Swingle มะสัง RUTACEAE
34 Ficus drupacea Thunb. ลุงขน MORACEAE
35 Ficus ischnopoda Miq. ลูกคล้าย MORACEAE
36 Ficus albipila (Miq.) King เลียงผึ้ง MORACEAE
37 Fragaria x ananassa Duch. สตรอว์เบอร์รีพันธุ์พระราชทาน 80 ROSACEAE
38 Ficus heterophylla L.f. สลอดน้ำ MORACEAE
39 Fimbristylis miliacea (L.) Vahl หญ้าหนวดปลาดุก CYPERACEAE
40 Flemingia stricta Roxb. ex W.T. Aiton หางเสือ FABACEAE (LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE)
41 Flickingeria albopurpurea Seidenf. เอื้องขาไก่คอลาย ORCHIDACEAE