แสดงรายการ จากดัชนี "I"   พบทั้งสิ้น 32 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Irvingia malayana Oliv. ex a. Benn. กระบก IRVINGIACEAE
2 Indigofera hirsuta L. ครามขน FABACEAE (LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE)
3 Indigofera caloneura Kurz ครามขาว FABACEAE (LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE)
4 Indigofera hendecaphylla Jacq. ครามเครือ FABACEAE (LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE)
5 Indigofera sootepensis Craib ครามป่า LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE
6 Ipomoea hederifolia L. จิงจ้อแดง CONVOLVULACEAE
7 Impatiens radiata Hook. f. เทียนเข็ม BALSAMINACEAE
8 Impatiens longiloba Craib เทียนคำ BALSAMINACEAE
9 Impatiens jurpia Ham. ex Hook.f. & Thomson เทียนจาบ BALSAMINACEAE
10 Impatiens chiangdaoensis Shimizu เทียนเชียงเขา BALSAMINACEAE
11 Impatiens violaeflora Hook.f. เทียนดอย BALSAMINACEAE
12 Impatiens daraneenae Suksathan & Triboun เทียนดาราณี BALSAMINACEAE
13 Impatiens mengtzeana Hook.f. เทียนธารา BALSAMINACEAE
14 Impatiens psittacina Hk.f. เทียนนกแก้ว BALSAMINACEAE
15 Impatiens namkatensis T.Shimizu เทียนน้ำกัด BALSAMINACEAE
16 Impatiens claviger Hook.f. เทียนภูคา BALSAMINACEAE
17 Impatiens phuluangensis T. Shimizu เทียนภูหลวง BALSAMINACEAE
18 Impatiens hongsonensis T.Shimizu เทียนแม่ฮ่องสอน BALSAMINACEAE
19 Impatiens chinensis L. เทียนหางงอ BALSAMINACEAE
20 Ilex umbellulata Loes. เน่าใน AQUIFOLIACEAE
21 Ipomoea alba Linn. บานดึก CONVOLVULACEAE
22 Ipomoea aquatica Forssk. ผักบุ้ง CONVOLVULACEAE
23 Ipomoea digitata Linn. ผักบุ้งรั้ว CONVOLVULACEAE
24 Iris collettii Hook. f. ว่านแม่ยับ IRIDACEAE
25 Ione rimanii (Rchb.f.) Seidenf. แววหยก ORCHIDACEAE
26 Imperata cylindica (L.) P. Beauv หญ้าคา POACEAE (GRAMINEAE)
27 Isachne globosa (Thunb.) Kuntze หญ้าประกับ POACEAE (GRAMINEAE)
28 Ischaemum barbatum Retz. หญ้าหวาย POACEAE (GRAMINEAE)
29 Inula cappa (Ham. Ex D.Don) DC. หนาดคำ ASTERACEAE (COMPOSITAE)
30 Impatiens kerriae Craib เหยื่อจง BALSAMINACEAE
31 Impatiens parishii Hook.f. เหยื่อจงตะนาวศรี BALSAMINACEAE
32 Iris collettii Hook.f. ไอริส IRIDACEAE