แสดงรายการ จากดัชนี "O"   พบทั้งสิ้น 29 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Odontochilus lanceolatus (Lindley) Blume - ORCHIDACEAE
2 Oberonia cavaleriei Finet - ORCHIDACEAE
3 Oncoba spinosa Forsk. ไข่ดาว FLACOURTIACEAE
4 Oxyceros horridus Lour. คัดเค้า RUBIACEAE
5 Oxystelma esculentum (L.) R.Br. จมูกปลาหลด ASCLEPIADACEAE
6 Orophea polycarpa A.DC. จักหัน ANNONACEAE
7 Odontochilus poilanei (Gagnep.) Ormerod จำปาดิน ORCHIDACEAE
8 Operculina turpethum (L.)S. Manso จิงจ้อเหลี่ยม CONVOLVULACEAE
9 Ochna integerrima (Lour.) Merr. ช้างน้าว OCHNACEAE
10 Osyris lanceolata Hochst. & Steud. ชาหอม SANTALACEAE
11 Odontonema cuspidatum (Nees) Kuntze แดงประทัด ACANTHACEAE
12 Olax scandensRoxb. น้ำใจใคร่ OLACACEAE
13 Olax psittacorum (Willd.) Vahl น้ำใจใคร่ OLACACEAE
14 Oenanthe javanica (Bl.) DC. ผักชีล้อม APIACEAE (UMBELLIFERAE)
15 Oenanthe javanica (Blume) DC. ผักชีล้อม APIACEAE
16 Oxalis corymbosa DC. ผักแว่นดอย OXALIDACEAE
17 Oroxylum indicum (L.) Vent. เพกา BIGNONIACEAE
18 Oroxylum indicum (L.) Benth. ex Kurz เพกา BIGNONIACEAE
19 Ostodes paniculata Blume มะคังดงขน EUPHORBIACEAE
20 Ornithochilus difformis (Wall. ex Lindl.) Schltr. มังกรทอง ORCHIDACEAE
21 Oxalis corniculata Linn. ส้มสามตา OXALIDACEAE
22 Otochilus albus Lindl. สร้อยระย้า ORCHIDACEAE
23 Otochilus fuscus Lindl. สร้อยระย้า ORCHIDACEAE
24 Ottelia alismoides (L.) Pers. สันตะวาใบพาย HYDROCHARITACEAE
25 Opunia elatior Mill. เสมา CACTACEAE
26 Oryza rufipogon Griff. หญ้าข้าวผี POACEAE (GRAMINEAE)
27 Orthosiphon aristatus (Blume) Miq. หญ้าหนวดแมว LAMIACEAE (LABIATAE)
28 Osmanthus fragrans Lour. หอมหมื่นลี้ OLEACEAE
29 Oberonia mucronata (D. Don) Ormerod & Seidenfaden เอื้องแพนใบมีด ORCHIDACEAE