แสดงรายการ จากดัชนี "H"   พบทั้งสิ้น 86 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Hoya thailandica Thaithong - ASCLEPIADACEAE
2 Heliotropium strigosum Wild - BORAGINACEAE
3 Hetaeria affinis (Griff.) Seidenf. & Ormerod - ORCHIDACEAE
4 Hibiscus sabdariffa Linn. กระเจี๊ยบแดง MALVACEAE
5 Hibiscus sabdariffa L. กระเจี๊ยบแดง MALVACEAE
6 Hydnocarpus antelminthica Pierre ex Laness กระเบาใหญ่ FLACOURTIACEAE
7 Haldina cordifolia (Roxb.) Ridsdale กว้าว RUBIACEAE
8 Helixanthera parasitica Lour. กาฝากพญามหาปราบ LORANTHACEAE
9 Hiptage benghalensis (L.) Kurz กำลังช้างเผือก MALPIGHIACEAE
10 Hiptage benghalensis (L.) Kurz subsp. candicans (Hook.f.) Sirirugsa กำลังช้างเผือก MALPIGHIACEAE
11 Homalium ceylanicum (Gardn) Benth. ไก๊ FLACOURTIACEAE
12 Hedychium coccineum Buch. - Ham. Ex Sm. ข่าไฟ ZINGIBERACEAE
13 Helicteres angustifolia L. ขี้ตุ่น STERCULIACEAE
14 Helicteres lanata (Teysm. & Binn.) Kurz ขี้อ้น STERCULIACEAE
15 Harpullia arborea Radlk. ค้างคาว SAPINDACEAE
16 Habenaria lucida Wall. ex Lindl. คูลู ORCHIDACEAE
17 Homonoia riparia Lour. ไคร้น้ำ EUPHORBIACEAE
18 Habenaria acuifera Wall. ex Lindl. ดอกนางนวล ORCHIDACEAE
19 Hoya engleriana Hosseus ดาวลดา ASCLEPIADACEAE
20 Hedyotis capitellata Wall. ex G.Don ดูกไก่ย่าน RUBIACEAE
21 Hopea odorata Roxb. ตะเคียนทอง DIPTEROCARPACEAE
22 Hopea ferrea Laness. ตะเคียนหิน DIPTEROCARPACEAE
23 Hydrocharis morsus-ranae L. ตับเต่านา HYDROCHARITACEAE
24 Heteropanax fragrans (Roxb. ex DC.) Seem. ต้างเขา ARALIACEAE
25 Hoya multiflora Blume ต้างไม้พันงู ASCLEPIADACEAE
26 Hoya parvifolia Wight ต้างหนูผี ASCLEPIADACEAE
27 Hoya pachyclada Kerr ต้างใหญ่ ASCLEPIADACEAE
28 Hedychium villosum Wall. ตาเหิน ZINGIBERACEAE
29 Hedychium ellipticum Hamm ex Sm. ตาเหิน ZINGIBERACEAE
30 Hedychium spicatum Ham. ex Sm. ตาเหิน ZINGIBERACEAE
31 Hedychium stenopetalum Lodd. ตาเหินหลวง ZINGIBERACEAE
32 Hedychium flovum Roxb. ตาเหินเหลือง ZINGIBERACEAE
33 Hoya ovalifolia Wight & Arn. นมตำเลีย ASCLEPIADACEAE
34 Hoya parasitica (Roxb.) Wall. ex Traill นมพิจิตร ASCLEPIADACEAE
35 Habenaria lindleyana Steud. นางกราย ORCHIDACEAE
36 Habenaria malintana (Blanco) Merr. นางอั้วกลีบเดี่ยว ORCHIDACEAE
37 Habenaria dentata (Sw.) Schltr. นางอั้วน้อย ORCHIDACEAE
38 Habenaria rostellifera Rchb.f. นางอั้วมันปู ORCHIDACEAE
39 Hemipilia calophylla C.S.P. Parish & Rchb.f. นางอั้วลาย ORCHIDACEAE
40 Habenaria chlorina C.S.P. Parish & Rchb.f. นางอั้วสีตอง ORCHIDACEAE
41 Hiptage condita Craib โนรีแม่กก MALPIGHIACEAE
42 Hapaline benthamiana Schott บ่อนเต่า ARACEAE
43 Hypericum hookerianum Wight et Arn. บัวทอง CLUSIACEAE (GUTTIFERAE)
44 Hibiscus glanduliferus Craib ปอต่อม MALVACEAE
45 Hibiscus tiliaceus L. ปอทะเล MALVACEAE
46 Helicteres isora Linn. ปอบิด STERCULIACEAE
47 Helicteres isora L. ปอบิด STERCULIACEAE
48 Helicteres isora L. ปอบิด MALVACEAE
49 Hydrolea zeylanica (L.) Vahl ปอผี HYDROPHYLLACEAE
50 Hibiscus macrophyllus Roxb. ex Hornem. ปอหู MALVACEAE
51 Houttuynia cordata Thunb. ผักคาวตอง SAURURACEAE
52 Helminthostachys zeylanica (L.) Hook. ผักตีนกวาง OPHIOGLOSSACEAE
53 Hydrocotyle javanica J.P. Ponten ex thunb. ผักหนอกเขา APIACEAE (UMBELLIFERAE)
54 Hydrocleys nymphoides (Willd.) Buchenau ฝิ่นน้ำ LIMNOCHARITACEAE
55 Hoya finlaysonii Wight พญามุจลินทร์ ASCLEPIADACEAE
56 Hibiscus mutabilis Linn. พุดตาน MALVACEAE
57 Holarrhena curtisii King & Gamble พุดทุ่ง APOCYNACEAE
58 Hedychium coronarium J. Koenig มหาหงส์ ZINGIBERACEAE
59 Hedychium flavescens Carey ex Roscoe มหาหงส์เหลือง ZINGIBERACEAE
60 Hodgsoia macrocarpa var. capniocarpa (Ridl.) Tsai ex A.M.Lu & Z. Y. Zang มะกิ้ง CUCURBITACEAE
61 Hyptis suaveolens (L.) Poit. แมงลักคา LAMIACEAE (LABIATAE)
62 Holarrhena pubescens (Buch. - Ham.) wall. ex G. Don โมกหลวง APOCYNACEAE
63 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don โมกใหญ่ APOCYNACEAE
64 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don โมกใหญ่ APOCYNACEAE
65 Hevea brasiliensis Muell. Arg. ยางพารา EUPHORBIACEAE
66 Hypericum japonicum Thunp.ex Murraz ละอองทอง HYPERICAECAE
67 Habenaria rhodocheila Hance ลิ้นมังกร ORCHIDACEAE
68 Habenaria carnea N.E. Brown ว่านยานกเว้ ORCHIDACEAE
69 Hydrocotyle umbellate L. แว่นแก้ว APIACEAE (UMBELLIFERAE)
70 Hibiscus hispidissimus Griff. ส้มสันดาน MALVACEAE
71 Hoya diversifolia Blume สลิท ASCLEPIADACEAE
72 Hydrilla verticillata (L.f.) Royle สาหร่ายหางกระรอก HYDROCHARITACEAE
73 Harrisonia perforata (Blanco) Merr. สีฟันคนทา SIMAROUBACEAE
74 Hymenachne acutigluma (Steud.) Gilliland หญ้าแกน POACEAE (GRAMINEAE)
75 Heliotropium indicum L. หญ้างวงช้าง BORAGINACEAE
76 Hypoxis aurea Lour. หญ้าดอกคำ HYPOXIDACEAE
77 Heteropogon contortus (L.) P.Beauv. ex Roem. et Schalt. หญ้าหนวดฤาษี POACEAE (GRAMINEAE)
78 Holcoglossum subulifolium (Rchb.f.) Christenson หนวดพราหมณ์ขาว ORCHIDACEAE
79 Holcoglossum kimballianum (Rchb.f.) Garay หนวดพราหมณ์ลำดำ ORCHIDACEAE
80 Holcoglossum amesianum (Rchb.f.) Christenson หนวดพราหรม์ดอย ORCHIDACEAE
81 Hoya kerrii Craib หัวใจทศกัณฐ์ ASCLEPIADACEAE
82 Hydnophytum formicarum Jack หัวร้อยรู RUBIACEAE
83 Heliciopsis terminalis Sleum เหมือดคน PROTEACEAE
84 Helicia nilagirica Bedd. เหมือดคนตัวผู้ PROTEACEAE
85 Habenaria stenopetala Lindl. อั้วดอกเขียว ORCHIDACEAE
86 Habenaria limprichtii Schltr. อั้วปากฝอย ORCHIDACEAE