เกียรติยศ

img

 

 

 

เกียรติยศ


อ.ส.พ. รับรางวัลหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐ 13 กุมภาพันธ์ 2558 (คลิกดูรายละเอียด)

สวนพฤกษศาสตร์ฯ ได้รับรางวัลการบริการยอดเยี่ยม 2 ปีซ้อนจาก Trip Advisor ประจำปี 2015 จาก Trip Advisor (คลิกดูรายละเอียด)

สวนพฤกษศาสตร์ฯ ได้รับประกาศนียบัตรการบริการยอดเยี่ยม ประจำปี 2014ประกาศนียบัตรชนะเลิศการบริการยอดเยี่ยม ประจำปี 2014 จากเว็บไซต์ TripAdvisor (www.tripadvisor.com) (คลิกดูรายละเอียด)

อ.ส.พ. ได้รับรางวัลโปสเตอร์ยอดเยี่ยมในงาน World Orchid Conference 2014 ระหว่างวันที่ 10 -14 กันยายน 2557 นางสาวฐิติมา ธาราวุฒิ นักวิชาการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.)ได้เข้าร่วมเสนอผลงานโปสเตอร์ ในงาน World Orchid Conference 2014 ครั้งที่ 21 ณ Johannesburg, South Africa โดยมีหัวข้อโปสเตอร์เรื่อง Effectiveness of Blue Vanda Orchid Conservation through Community Involvement in Chiang Mai, Thailand (คลิกดูรายละเอียด)

ผลงานวิจัย อ.ส.พ. คว้ารางวัล Silver Awardสำนักวิจัยและพัฒนา องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556 (Thailand Research Expo 2013)(คลิกดูรายละเอียด)

สำนักวิจัยและพัฒนาองค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้รับมาตรฐาน ISO 14001 ในปี 2554
 สำหรับมาตรฐานที่สามารถยื่นขอรับการรับรองได้ก็คือ ISO 14001 Environmental Management Systems - Specification with Guidance for Use หรือที่เรียกและเข้าใจกันว่า เป็นมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม นั่นเอง (คลิกดูรายละเอียด)