บริการจัดทำป้ายพรรณไม้

จัดทำป้ายพรรณไม้


 บริการจัดทำป้ายพรรณไม้
    องค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้จัดบริการทำป้ายพรรณไม้ ให้กับประชาชนผู้ที่สนใจและหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยคิดอัตราตามจำนวนแถวและขนาดของป้าย  ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่สำนักพัฒนาธุรกิจ  โทรศัพท์  053-841069,053-841044 โทรสาร 053-268332 ในวันเวลาราชการ

ป้ายขนาด 9x20 ซม.
มีรายละเอียดจำนวน 3 แถว ดังตัวอย่าง
ราคาป้ายละ 75 บาท
   
ป้ายขนาด 9x20 ซม.
มีรายละเอียดจำนวน 4 แถว ดังตัวอย่าง
ราคาป้ายละ 80 บาท
   
ป้ายขนาด 9x20 ซม.
มีรายละเอียดจำนวน 4 แถว ดังตัวอย่าง
ราคาป้ายละ 80 บาท
   
ป้ายขนาด 15x20 ซม.
มีรายละเอียดจำนวน 4 แถว ดังตัวอย่าง
ราคาป้ายละ 90 บาท
   
ป้ายขนาด 9x20 ซม.
มีรายละเอียดจำนวน 5 แถว ดังตัวอย่าง
ราคาป้ายละ 85 บาท
   
ป้ายขนาด 15x20 ซม.
มีรายละเอียดจำนวน 5 แถว ดังตัวอย่าง
ราคาป้ายละ 95 บาท
   
ป้ายขนาด 15x20 ซม.
มีรายละเอียดจำนวน 6 แถว ดังตัวอย่าง
ราคาป้ายละ 120 บาท
   
 รายละเอียดเพิ่มเติมป้าย 1.ดูตัวอย่างป้ายและรายละเอียด...คลิก
  2. ดูตัวอย่างป้าย...คลิก
   
ขาตั้งในการติดตั้งแผ่นป้าย 1.ความยาว 1 เมตร ราคา 50 บาท
  1.ความยาว 0.6 เมตร ราคา 35 บาท

   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ เบอร์ 053-841-044, 053-841-065, 053-841-069 : E-Mail : design_qsbg@hotmail.co.th(ส่วนผลิตภัณฑ์ และวิสาหกิจชุมชน)