ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbrium Database

Share

ไม่พบภาพของตัวอย่างชิ้นนี้

Specimen's picture not found.

ไม่พบรูปภาพ
QBG No. 103106
Scientific name

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pertusaria ceylonica Mull. Arg.
Family name

ชื่อวงศ์

PERTUSARIACEAE
Local name

ชื่อพื้นเมือง

Collector

ผู้เก็บตัวอย่าง

Sureeporn Jariangprasert 5035
Collected date

วันที่เก็บ

5 Feb 2004
Determinator

ผู้ตรวจสอบ

Field note

ข้อมูลเพิ่มเติม

Collected location

พื้นที่ที่เก็บตัวอย่าง

Mae Hong Son, Thailand
Altitude (m)

ความสูงที่พบ (เมตร)

Specimen type

ประเภทตัวอย่าง

Dried specimen sheet
Author specimens

ตัวอย่างชนิดเดียวกัน

219    
No. QBG NO. Scientific name Collector
1. 97857 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4106
2. 97858 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1731
3. 97859 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1692
4. 97860 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1693
5. 97861 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1694
6. 97862 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1725
7. 97863 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1727
8. 97864 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1442
9. 97865 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1365
10. 97866 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 722
11. 97867 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1436
12. 97868 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3172
13. 97869 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3667
14. 97870 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3749
15. 97871 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4171
16. 97872 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3206
17. 97873 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4165
18. 97874 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4169
19. 97875 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3939
20. 97876 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3968
21. 97877 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3961
22. 97878 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3853
23. 97879 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3859
24. 97880 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3933
25. 97881 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3948
26. 97882 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3945
27. 97883 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4178
28. 97884 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4170
29. 97885 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3775
30. 97886 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3204
31. 97887 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3205
32. 97888 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3173
33. 97889 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3203
34. 97890 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3858
35. 97891 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4040
36. 97892 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3691
37. 97893 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3984
38. 97894 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4033
39. 97895 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4030
40. 97896 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4034
41. 97897 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3969
42. 97898 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4026
43. 97899 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3673
44. 97900 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3676
45. 97901 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2918
46. 97902 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3090
47. 97903 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3100
48. 97904 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2924
49. 97905 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3101
50. 97763 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4289
51. 97764 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1769.1
52. 97765 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1738
53. 97766 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3582.1
54. 97767 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1752
55. 97768 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3060
56. 97769 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3037
57. 97770 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3553
58. 97771 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3055
59. 97772 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3321
60. 97773 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3317
61. 97774 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3600
62. 97775 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3602
63. 97776 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3025
64. 97777 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3320
65. 97778 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3056
66. 97779 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2508
67. 97780 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2510
68. 97781 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2509
69. 97782 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1709
70. 97783 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1708
71. 97784 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1704
72. 97785 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2462
73. 97786 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2483
74. 97787 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2478
75. 97788 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2476
76. 97789 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2475
77. 97790 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2456
78. 97791 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2455
79. 97792 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1879
80. 97793 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1875
81. 97794 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3283
82. 97795 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3165
83. 97796 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3234
84. 97797 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3207
85. 97798 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3285
86. 97799 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3244
87. 97800 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3924
88. 97801 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2315
89. 97802 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2322
90. 97803 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2972
91. 97804 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3016
92. 97805 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3236
93. 97806 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3237
94. 97807 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3211
95. 97808 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3171
96. 97809 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3169
97. 97810 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3163
98. 97811 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3162
99. 97812 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3161
100. 97813 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3666
101. 97814 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3160
102. 97815 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3284
103. 97816 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3038
104. 97817 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3071
105. 97818 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3061
106. 97819 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3044
107. 97820 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3042
108. 97821 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3040
109. 97822 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3039
110. 97823 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3870
111. 97824 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3739
112. 97825 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3727
113. 97826 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3702
114. 97827 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3927
115. 97828 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2337
116. 97829 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2338
117. 97830 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4786
118. 97831 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2311.1
119. 97832 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4900
120. 97833 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2336
121. 97834 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4286
122. 97835 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4257
123. 97836 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4250
124. 97837 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4233
125. 97838 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4802
126. 97839 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4107
127. 97840 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2310
128. 97841 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3557
129. 97842 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3576
130. 97843 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4108
131. 97844 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3131
132. 97845 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3129
133. 97846 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3146
134. 97847 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3132
135. 97848 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3133
136. 97849 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4105
137. 97850 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1613
138. 97851 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4787
139. 97852 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4789
140. 97853 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4211
141. 97854 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4104
142. 97855 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1896
143. 97856 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1695
144. 97906 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2922
145. 97907 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3476
146. 97908 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3433
147. 97909 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3449
148. 97910 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3492
149. 97911 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3456
150. 97912 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3092
151. 97913 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2923
152. 97914 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3385
153. 97915 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1671
154. 97916 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3103
155. 97917 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3465
156. 97918 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2572
157. 97919 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2576
158. 97920 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3684
159. 97921 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1553
160. 97922 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3084
161. 97923 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3387
162. 97924 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3384
163. 97925 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3372
164. 97926 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3371
165. 97927 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2926
166. 97928 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3388
167. 97929 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2925
168. 97930 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1573
169. 97931 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1527
170. 97932 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3461
171. 97933 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2577
172. 97934 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2574
173. 97935 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 1518
174. 97962 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2412
175. 100243 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5380
176. 100255 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5396
177. 100260 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5403
178. 100263 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5406
179. 100358 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5524
180. 100409 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5225
181. 100423 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5241
182. 100429 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5248
183. 100430 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5249
184. 100431 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5250
185. 100461 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5332
186. 100465 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5324
187. 100504 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5326
188. 100655 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5846
189. 103021 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4957
190. 103023 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4959
191. 103027 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4967
192. 102913 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5681
193. 103074 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5050
194. 103089 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5039
195. 103117 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5079
196. 103129 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5035
197. 103200 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4048
198. 103036 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4976.2
199. 103051 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5007
200. 103053 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5009
201. 103054 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5010
202. 103057 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5057
203. 103303 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5120
204. 103305 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5122
205. 103308 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5125
206. 103403 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 3788
207. 103422 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 4513
208. 103461 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2547
209. 103462 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2551
210. 103476 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2659
211. 103508 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2568
212. 103513 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2690
213. 103514 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2691
214. 103515 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 2694
215. 106574 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Feeya David 120.1
216. 108243 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5851
217. 120137 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5348
218. 120143 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5358
219. 120165 Pertusaria ceylonica Mull. Arg. Sureeporn Jariangprasert 5343

ปิด

QR code