สวนกล้วย (Banana avenue)

สวนกล้วย (Banana avenue)
 

สวนกล้วย (Banana avenue)

     ตั้งอยู่ระหว่างเส้นทางที่จะไปยังกลุ่มอาคารเรือนกระจก   เป็นพื้นที่การเรียนรู้เส้นทางใหม่ที่รวบรวมและจัดแสดงพันธุ์กล้วยต่างๆ ที่น่าสนใจและหาชมได้ยากกว่า 18 ชนิด เช่น กล้วยนาก กล้วยเสื้อพราน กล้วยตานีดำ ฯลฯ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้และอนุรักษ์ พันธุ์กล้วย ซึ่งเป็นพืชที่มีความสำคัญของไทยชนิดหนึ่งไว้ให้ลูกหลานศึกษา จัดเป็นศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์กล้วยหายากที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ