อุทยานขิง-ข่า

อุทยานขิง-ข่า
 

อุทยานขิง-ข่า

     ตั้งอยู่ระหว่างเส้นทางหน้า  สวนพฤกษศาสตร์ฯ  ไปยังกลุ่มอาคารเรือนกระจก   เป็นสถานที่รวบรวมและจัดแสดงพันธุ์ไม้ดอกขาว ที่สวนพฤกษศาสตร์มีแผนจะจัดปลูกไว้ประมาณ 300 ชนิด ขณะนี้ได้จัดปลูกไปแล้วจำนวน 120 ชนิด ทำให้ท่านสามารถเข้าชมความงามของพันธุ์ไม้ดอกขาวได้ตลอด ทั้งปี