เส้นทางสวนรุกขชาติ (Arboretum trail)

เส้นทางสวนรุกขชาติ (Arboretum trail)
 

เส้นทางสวนรุกขชาติ (Arboretum trail)

     ผ่านแปลงรวมพันธุ์กล้วย  บอน  ปาล์ม  เฟิน  แปลงขิงข่า  ปรง  และสน ระยะทางประมาณ 600 เมตรตามเส้นทางสวนรุกขชาติ ผู้มาเยี่ยมชมจะมองเห็นพรรณไม้ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นไม้ต้น ถูกจัดเป็นวงค์ไม้ ตามหลักทางพฤกษศาสตร์ โดยถูกจำแนกไว้มากกว่า 10 วงศ์ไม้ เช่น วงศ์กล้วย วงศ์ปาล์ม วงศ์สน วงศ์ถั่ว วงค์ขิงข่า วงค์ปรง วงค์เฟิน ฯลฯ