แสดงรายการ จากวงศ์ "ASCLEPIADACEAE"   พบทั้งสิ้น 20 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Calotropis gigantea (L.) Dryander ex W.T. Aiton รักดอก ASCLEPIADACEAE
2 Calotropis gigantea (Linn.)R.Br. รัก ASCLEPIADACEAE
3 Dischidia hirsuta Decne เถาอีแปะ ASCLEPIADACEAE
4 Dischidia imbricata (Blume) Steud. เกล็ดนาคราช ASCLEPIADACEAE
5 Dischidia nummularia R. Br. เกล็ดมังกร ASCLEPIADACEAE
6 Gymnema griffithii Craib แตงแพะ ASCLEPIADACEAE
7 Hoya diversifolia Blume สลิท ASCLEPIADACEAE
8 Hoya engleriana Hosseus ดาวลดา ASCLEPIADACEAE
9 Hoya finlaysonii Wight พญามุจลินทร์ ASCLEPIADACEAE
10 Hoya kerrii Craib หัวใจทศกัณฐ์ ASCLEPIADACEAE
11 Hoya multiflora Blume ต้างไม้พันงู ASCLEPIADACEAE
12 Hoya ovalifolia Wight & Arn. นมตำเลีย ASCLEPIADACEAE
13 Hoya pachyclada Kerr ต้างใหญ่ ASCLEPIADACEAE
14 Hoya parasitica (Roxb.) Wall. ex Traill นมพิจิตร ASCLEPIADACEAE
15 Hoya parvifolia Wight ต้างหนูผี ASCLEPIADACEAE
16 Hoya thailandica Thaithong - ASCLEPIADACEAE
17 Marsdenia tinctoria R.Br. ครามเถา ASCLEPIADACEAE
18 Oxystelma esculentum (L.) R.Br. จมูกปลาหลด ASCLEPIADACEAE
19 Raphistemma pulchellum (Roxb.) Wall. ข้าวสาร ASCLEPIADACEAE
20 Sarcostemma acidum Wight & Arn. พญาไร้ใบ ASCLEPIADACEAE

ดัชนีตามอักษร/Family Index