แสดงรายการ จากวงศ์ "GESNERRIACEAE"   พบทั้งสิ้น 1 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Rhynchotechum obovatum (Griff.) B.L.Burtt ช้าสาน GESNERRIACEAE

ดัชนีตามอักษร/Family Index