แสดงรายการ จากวงศ์ "PERIPLOCACEAE"   พบทั้งสิ้น 1 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Myriopteron extensum Schum. ชะเอมไทย PERIPLOCACEAE

ดัชนีตามอักษร/Family Index