แสดงรายการ จากวงศ์ "APOCYNACEAE"   พบทั้งสิ้น 48 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Adenium obesum (Forssk.) Roem. & Schult. ชวนชม APOCYNACEAE
2 Aganosma marginata (Roxb.) G. Don โมกเครือ APOCYNACEAE
3 Allamanda blanchetii A. DC. , Allamanda violacea Gardn. & Field. บานบุรีม่วง APOCYNACEAE
4 Allamanda cathartica L. บานบุรี APOCYNACEAE
5 Alstonia macrophylla Wall. ex G.Don ทุ้งฟ้า APOCYNACEAE
6 Alstonia rostrata C.E.C.Fisch. น่องขาว APOCYNACEAE
7 Alstonia rostrata Fischer ตีนเป็ดเล็ก APOCYNACEAE
8 Alstonia rupestris kerr ตีนเป็ดเชียงดาว APOCYNACEAE
9 Alstonia scholaris (L.) R. Br. ตีนเป็ด APOCYNACEAE
10 Amalocalyx microlobus Pierre ex Spire หยั่งสมุทร APOCYNACEAE
11 Amphineurion marginata (Roxb.) D.J. Middleton, Aganosma marginata (Roxb.) G. Don เครือไส้ตัน APOCYNACEAE
12 Beaumontia grandiflora Wall. หิรัญญิการ์ APOCYNACEAE
13 Carissa carandas L. มะนาวไม่รู้โห่ APOCYNACEAE
14 Carissa carandas L. หนามแดง APOCYNACEAE
15 Carissa cochinchinensis Pierre หนามพรม APOCYNACEAE
16 Carissa macrocarpa (Ecklon) A. DC. cv. Boxwood Beauty หีบไม้งาม APOCYNACEAE
17 Carissa spinarum L. หนามพรม APOCYNACEAE
18 Catharanthus roseus (L.) G. Don แพงพวยฝรั่ง APOCYNACEAE
19 Cerbera odollam Gaertn. ตีนเป็ดทะเล APOCYNACEAE
20 Chonemorpha verrucosa (Blume) D.J. Middleton โมกเครือ APOCYNACEAE
21 Dregea volubilis Benth. ผักฮ้วน APOCYNACEAE
22 Epigynum cochinchinensis (Pierre) D.J.Middleton ว่านตรุ APOCYNACEAE
23 Holarrhena curtisii King & Gamble พุดทุ่ง APOCYNACEAE
24 Holarrhena pubescens (Buch. - Ham.) wall. ex G. Don โมกหลวง APOCYNACEAE
25 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don โมกใหญ่ APOCYNACEAE
26 Holarrhena pubescens Wall. ex G.Don โมกใหญ่ APOCYNACEAE
27 Kibatalia arborea(Bl.)G.Don พุงดง APOCYNACEAE
28 Kopsia arborea Blume พุดดง APOCYNACEAE
29 Kopsia fruticosa (Kerr)A. DC. พุดชมพู APOCYNACEAE
30 Nerium oleander L. ยี่โถ APOCYNACEAE
31 Parameria laevigata (Juss.) Moldenke เครือเขามวกขาว APOCYNACEAE
32 Plumeria obtusa L. ลั่นทมขาว APOCYNACEAE
33 Plumeria pudica Jacq. ลั่นทมใบศร APOCYNACEAE
34 Plumeria rubra L. ลั่นทมแดง APOCYNACEAE
35 Rauvolfia serpentina (L.) Benth. ex Kurz ระย่อม APOCYNACEAE
36 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon ขะย่อมใหญ่ APOCYNACEAE
37 Rauvolfis cambodiana Pierre ex Pitard ขะย่อมหลวง APOCYNACEAE
38 Strophanthus gratus Franch. แย้มปีนัง APOCYNACEAE
39 Tabernaemontana divaricata ‘Dwarf’ พุดศุภโชค APOCYNACEAE
40 Telosma cordata (Burm. f.) Merr. ขจร APOCYNACEAE
41 Thevetia peruviana (Pers.) Schum. รำเพย APOCYNACEAE
42 Trachelospermum asiaticum (Siebold & Zucc.) Nakai เดื่อดิน APOCYNACEAE
43 Vallaris glabra Ktze. ชำมะนาด APOCYNACEAE
44 Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. โมกมัน APOCYNACEAE
45 Wrightia dubia Spreng. โมกแดง APOCYNACEAE
46 Wrightia pubescens R.Br. โมก APOCYNACEAE
47 Wrightia sirikitiae D.J. Middleton & Santisuk โมกราชินี APOCYNACEAE
48 Wrightia tokiae D.J.Middleton โมกพะวอ APOCYNACEAE

ดัชนีตามอักษร/Family Index