แสดงรายการ จากวงศ์ "SPHENOCLEACEAE"   พบทั้งสิ้น 1 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Sphenoclea zeylanica Gaertn. ผักปอด SPHENOCLEACEAE

ดัชนีตามอักษร/Family Index