แสดงรายการ จากวงศ์ "PORTULACACEAE"   พบทั้งสิ้น 2 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Portulaca oleraceae L. ผักเบี้ยใหญ่ PORTULACACEAE
2 Portulaca pilosa L. สารพัดพิษ PORTULACACEAE

ดัชนีตามอักษร/Family Index