แสดงรายการ จากวงศ์ "ASPLENIACEAE"   พบทั้งสิ้น 2 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Asplenium nidus L. ข้าหลวงหลังลาย ASPLENIACEAE
2 Asplenium thunbergii Kunze เฟินพลาสติก ASPLENIACEAE

ดัชนีตามอักษร/Family Index