แสดงรายการ จากวงศ์ "ZYGOPHYLLACEAE"   พบทั้งสิ้น 2 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Guaiacum officinale L. แก้วเจ้าจอม ZYGOPHYLLACEAE
2 Tribulus terrestris Linn. หนามกระสุน ZYGOPHYLLACEAE

ดัชนีตามอักษร/Family Index