แสดงรายการ จากวงศ์ "OROBANCHACEAE"   พบทั้งสิ้น 2 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Aeginetia indica Linn. ดอกดินแดง OROBANCHACEAE
2 Christisonia siamensis Craib ว่านดอกสามสี OROBANCHACEAE

ดัชนีตามอักษร/Family Index