แสดงรายการ จากวงศ์ "BOMBACACEAE"   พบทั้งสิ้น 3 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Bombax ceiba Linn. งิ้ว BOMBACACEAE
2 Ceiba pentandra Gaertn. นุ่น BOMBACACEAE
3 Pachira aquatica Linn. นุ่นน้ำ BOMBACACEAE

ดัชนีตามอักษร/Family Index