แสดงรายการ จากวงศ์ "RUBIACEAE"   พบทั้งสิ้น 62 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Ixora 'hybrid' เข็ม RUBIACEAE
2 Anthocephalus chinensis (Lamk.) A. Rich. ex Walp. กระทุ่ม RUBIACEAE
3 Arachnothryx leucophylla (Kunth) Planch. เข็มชมพูนุช RUBIACEAE
4 Argostemma ebracteolatum Geddes ประดับหินท้องขาว RUBIACEAE
5 Argostemma khasianum C.B.Clarke ประดับหินอัสสัม RUBIACEAE
6 Argostemma lobbii Hook.f. ประดับหินใบเข็ม RUBIACEAE
7 Argostemma monophyllum Sridith ใบเดียวดอกเดียว RUBIACEAE
8 Catunaregam spathulifolia Tirveng. เคด RUBIACEAE
9 Catunaregam tomentosum(Kurz)Bakh.f. หนามแท่ง RUBIACEAE
10 Catunaregam uliginosa (Poir.) Tirveng. ตะลุมพุก RUBIACEAE
11 Ceriscoides turgida (Roxb.) Tirveng. ดิ๊กเดียม RUBIACEAE
12 Chassalia curviflora (Wall.) Thwaites เข็มพระราม RUBIACEAE
13 Coffea arabica L. กาแฟอาราบิก้า RUBIACEAE
14 Dioecrescis erythroclada (Kurz) Tirveng. มะคังแดง RUBIACEAE
15 Duperrea pavettaefolia (Kurz) Pit. เข็มดอย RUBIACEAE
16 Duperrea pavettifolia Pit. เข็มดอย RUBIACEAE
17 Euclinia longiflora Salisb. พุดแตรงอน RUBIACEAE
18 Gardenia erythroclada Kurz มะคังแดง RUBIACEAE
19 Gardenia obtusifolia Roxb. ex Hook.f. คำมอกน้อย RUBIACEAE
20 Gardenia saxatilis Geddes ปัดหิน RUBIACEAE
21 Gardenia sootepensis Hutch. คำมอกหลวง RUBIACEAE
22 Gardenia sootepensis Hutch. คำมอกหลวง RUBIACEAE
23 Gardinia carinata Wall. ex Roxb. พุดน้ำบุศย์ RUBIACEAE
24 Haldina cordifolia (Roxb.) Ridsdale กว้าว RUBIACEAE
25 Hamelia patens Jacq. ประทัดไต้หวัน RUBIACEAE
26 Hedyotis capitellata Wall. ex G.Don ดูกไก่ย่าน RUBIACEAE
27 Hydnophytum formicarum Jack หัวร้อยรู RUBIACEAE
28 Hymenodictyon orixense (Roxb.) Mabb. ส้มกบ RUBIACEAE
29 Ixora butterwichkii Hole เข็มป่า RUBIACEAE
30 Ixora chinensis Lam. เข็มญี่ปุ่น RUBIACEAE
31 Ixora sp. เข็ม RUBIACEAE
32 Kailarsenia godefroyana (Kuntze) Tirveng. พุด RUBIACEAE
33 Luculia gratissima Sw. ชมพูพิมพ์ใจ RUBIACEAE
34 Meyna velutina Robyns หนามขวากช้าง RUBIACEAE
35 Mitragyna diversifolia (Wall. ex G. Don) Havil กระทุ่มนา RUBIACEAE
36 Mitragyna parvifolia Korth. กระทุ่มใบเล็ก RUBIACEAE
37 Mitragyna rotundifolia (Roxb.) Kuntze กระทุ่มเนิน RUBIACEAE
38 Morinda citrifolia L. ยอบ้าน RUBIACEAE
39 Morinda coreia Ham. สลักป่า RUBIACEAE
40 Morinda talmyi Pierre ex Lecomte ยอเบี้ย RUBIACEAE
41 Morinda tomentosa B.Heyne ex Roth ยอป่า RUBIACEAE
42 Mussaenda philippica A.Rich. ดอนญ่า RUBIACEAE
43 Mussaenda philippica 'Queen Sirikit' ดอนญ่าควีนสิริกิติ์ RUBIACEAE
44 Mussaenda sanderiana Roxb. แก้มขาว RUBIACEAE
45 Nauclea orientalis (L.) L. ก้านเหลือง RUBIACEAE
46 Neohymenopogon parasiticus (Wall.)Bennet วิรุญจำบัง RUBIACEAE
47 Neolamarckia cadamba (Roxb.) Bosser ตุ้มหลวง RUBIACEAE
48 Oxyceros horridus Lour. คัดเค้า RUBIACEAE
49 Paederia pilifera Hook.f. เครือตดหมา RUBIACEAE
50 Pavetta indica L. เข็มป่า RUBIACEAE
51 Pavetta tomentosa Roxb. ex Smith ข้าวสารป่า RUBIACEAE
52 Pseudomussaenda flava Verdc. ช้อนทอง RUBIACEAE
53 Psydrax umbellata (Wight) Bridson หว้าขี้กวาง RUBIACEAE
54 Rothmannia sootepensis (Craib)Bremek. สะแล่งหอม'ไก๋ RUBIACEAE
55 Schizomussaenda dehiscens Craib กำเบ้อต้น RUBIACEAE
56 Tamilnadia uliginosa (Retz.) Tirveng. & Sastre      ตะลุมพุก RUBIACEAE
57 Tarenna fragrans (Blume) Koord. & Valeton หอมเจ็ดชั้น RUBIACEAE
58 Tarennoidea wallichii (Hook.f.) Turvebg. & Sastre เหล็กกี RUBIACEAE
59 Uncaria homomalla Miq. เครือโงบ RUBIACEAE
60 Uncaria laevigata Wall. ex G.Don เขาวัว RUBIACEAE
61 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. แข้งกวาง RUBIACEAE
62 Wendlandia tinctoria A.DC. แข้งกวาง RUBIACEAE

ดัชนีตามอักษร/Family Index