แสดงรายการ จากวงศ์ "RUBIACEAE"   พบทั้งสิ้น 54 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Anthocephalus chinensis (Lamk.) A. Rich. ex Walp. กระทุ่ม RUBIACEAE
2 Argostemma ebracteolatum Geddes ประดับหินท้องขาว RUBIACEAE
3 Argostemma khasianum C.B.Clarke ประดับหินอัสสัม RUBIACEAE
4 Argostemma lobbii Hook.f. ประดับหินใบเข็ม RUBIACEAE
5 Argostemma monophyllum Sridith ใบเดียวดอกเดียว RUBIACEAE
6 Catunaregam spathulifolia Tirveng. เคด RUBIACEAE
7 Catunaregam tomentosum(Kurz)Bakh.f. หนามแท่ง RUBIACEAE
8 Catunaregam uliginosa (Poir.) Tirveng. ตะลุมพุก RUBIACEAE
9 Ceriscoides turgida (Roxb.) Tirveng. ดิ๊กเดียม RUBIACEAE
10 Chassalia curviflora (Wall.) Thwaites เข็มพระราม RUBIACEAE
11 Coffea arabica L. กาแฟอาราบิก้า RUBIACEAE
12 Dioecrescis erythroclada (Kurz) Tirveng. มะคังแดง RUBIACEAE
13 Duperrea pavettaefolia (Kurz) Pit. เข็มดอย RUBIACEAE
14 Duperrea pavettifolia Pit. เข็มดอย RUBIACEAE
15 Euclinia longiflora Salisb. พุดแตรงอน RUBIACEAE
16 Gardenia erythroclada Kurz มะคังแดง RUBIACEAE
17 Gardenia obtusifolia Roxb. ex Hook.f. คำมอกน้อย RUBIACEAE
18 Gardenia saxatilis Geddes ปัดหิน RUBIACEAE
19 Gardenia sootepensis Hutch. คำมอกหลวง RUBIACEAE
20 Gardenia sootepensis Hutch. คำมอกหลวง RUBIACEAE
21 Gardinia carinata Wall. ex Roxb. พุดน้ำบุศย์ RUBIACEAE
22 Haldina cordifolia (Roxb.) Ridsdale กว้าว RUBIACEAE
23 Hedyotis capitellata Wall. ex G.Don ดูกไก่ย่าน RUBIACEAE
24 Hydnophytum formicarum Jack หัวร้อยรู RUBIACEAE
25 Hymenodictyon orixense (Roxb.) Mabb. ส้มกบ RUBIACEAE
26 Ixora butterwichkii Hole เข็มป่า RUBIACEAE
27 Luculia gratissima Sw. ชมพูพิมพ์ใจ RUBIACEAE
28 Meyna velutina Robyns หนามขวากช้าง RUBIACEAE
29 Mitragyna diversifolia (Wall. ex G. Don) Havil กระทุ่มนา RUBIACEAE
30 Mitragyna parvifolia Korth. กระทุ่มใบเล็ก RUBIACEAE
31 Mitragyna rotundifolia (Roxb.) Kuntze กระทุ่มเนิน RUBIACEAE
32 Morinda citrifolia L. ยอบ้าน RUBIACEAE
33 Morinda coreia Ham. สลักป่า RUBIACEAE
34 Morinda talmyi Pierre ex Lecomte ยอเบี้ย RUBIACEAE
35 Morinda tomentosa B.Heyne ex Roth ยอป่า RUBIACEAE
36 Mussaenda philippica 'Queen Sirikit' ดอนญ่าควีนสิริกิติ์ RUBIACEAE
37 Mussaenda sanderiana Roxb. แก้มขาว RUBIACEAE
38 Nauclea orientalis (L.) L. ก้านเหลือง RUBIACEAE
39 Neohymenopogon parasiticus (Wall.)Bennet วิรุญจำบัง RUBIACEAE
40 Neolamarckia cadamba (Roxb.) Bosser ตุ้มหลวง RUBIACEAE
41 Oxyceros horridus Lour. คัดเค้า RUBIACEAE
42 Paederia pilifera Hook.f. เครือตดหมา RUBIACEAE
43 Pavetta indica L. เข็มป่า RUBIACEAE
44 Pavetta tomentosa Roxb. ex Smith ข้าวสารป่า RUBIACEAE
45 Psydrax umbellata (Wight) Bridson หว้าขี้กวาง RUBIACEAE
46 Rothmannia sootepensis (Craib)Bremek. สะแล่งหอม'ไก๋ RUBIACEAE
47 Schizomussaenda dehiscens Craib กำเบ้อต้น RUBIACEAE
48 Tamilnadia uliginosa (Retz.) Tirveng. & Sastre      ตะลุมพุก RUBIACEAE
49 Tarenna fragrans (Blume) Koord. & Valeton หอมเจ็ดชั้น RUBIACEAE
50 Tarennoidea wallichii (Hook.f.) Turvebg. & Sastre เหล็กกี RUBIACEAE
51 Uncaria homomalla Miq. เครือโงบ RUBIACEAE
52 Uncaria laevigata Wall. ex G.Don เขาวัว RUBIACEAE
53 Wendlandia tinctoria (Roxb.) DC. แข้งกวาง RUBIACEAE
54 Wendlandia tinctoria A.DC. แข้งกวาง RUBIACEAE

ดัชนีตามอักษร/Family Index