แสดงรายการ จากวงศ์ "VITACEAE"   พบทั้งสิ้น 1 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Cissus quadrangularis Linn. เพชรสังฆาต VITACEAE

ดัชนีตามอักษร/Family Index