แสดงรายการ จากวงศ์ "COMBRETACEAE"   พบทั้งสิ้น 26 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Anogeissus acuminata (Roxd. ex DC.) Guill.&Perr. ตะเคียนหนู COMBRETACEAE
2 Calycopteris floribunda Lamk. ตีนตั่ง COMBRETACEAE
3 Combretum griffithii Hecurck & Muell.-Arg. แหนเครือตัวผู้ COMBRETACEAE
4 Combretum pilosum Roxb. งวงชุ่ม COMBRETACEAE
5 Combretum punctatum Blume สะแกวัลย์ COMBRETACEAE
6 Combretum quadrangulare Kurz สะแกนา COMBRETACEAE
7 Combretum quadrangulare Kurz สะแกนา COMBRETACEAE
8 Combretum tetralophum Clarke เถาวัลย์กรด COMBRETACEAE
9 Combretum trifoliatum Vent. คดสัง COMBRETACEAE
10 Getonia floribunda Roxb. , Calycopteris floribunda (Roxb.) Lam. ติ่งตั่ง COMBRETACEAE
11 Lumnitzera littorea (Jack) Voigt ฝาดดอกแดง COMBRETACEAE
12 Lumnitzera racemosa Willd. ฝาดดอกขาว COMBRETACEAE
13 Murdannia edulis (Stokes) Faden ว่านข้าวเหนียว COMBRETACEAE
14 Quisqualis indica Linn. เล็บมือนาง COMBRETACEAE
15 Terminalia alata Heyne ex Roth รกฟ้า COMBRETACEAE
16 Terminalia alata Heyne ex Roth. รกฟ้า COMBRETACEAE
17 Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. สมอพิเภก COMBRETACEAE
18 Terminalia calamansanai Rolfe สกุณี COMBRETACEAE
19 Terminalia catappa L. หูกวาง COMBRETACEAE
20 Terminalia chebula Retz. สมอไทย COMBRETACEAE
21 Terminalia citrina (Gaertn.) Roxb. ex Flem. สมอดีงู COMBRETACEAE
22 Terminalia corticosa Pierre ex Laness. ตะแบกเลือด COMBRETACEAE
23 Terminalia glaucifolia Craib แหนนา COMBRETACEAE
24 Terminalia ivorensis A.Chev. หูกระจง COMBRETACEAE
25 Terminalia mucronata Craib & Hutch. ตะแบกเลือด COMBRETACEAE
26 Terminalia nigrovenulosa Pierre ex Laness ขี้อ้าย COMBRETACEAE

ดัชนีตามอักษร/Family Index