แสดงรายการ จากวงศ์ "AZOLLACEAE"   พบทั้งสิ้น 1 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Azolla pinnata R.Br. แหนแดง AZOLLACEAE

ดัชนีตามอักษร/Family Index