แสดงรายการ จากวงศ์ "MORACEAE"   พบทั้งสิ้น 30 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Artocarpus lacucha Roxb. ขนุนป่า MORACEAE
2 Broussonetia papyrifera (L.) Vent. ปอกระสา MORACEAE
3 Ficus albipila (Miq.) King เลียงผึ้ง MORACEAE
4 Ficus anastomosans Wall. ex Kurz ไทรหิน MORACEAE
5 Ficus auriculata Lour. เดื่อหว้า MORACEAE
6 Ficus Benjamina L. ไทรย้อย MORACEAE
7 Ficus callosa Willd. มะเดื่อกวาง MORACEAE
8 Ficus capillipes Gagnep. กะเหรี่ยง MORACEAE
9 Ficus fistulosa Reinw. ex Blume ชิ้งขาว MORACEAE
10 Ficus geniculata Kurz ผักเฮือด MORACEAE
11 Ficus glaberrima Blume เดื่อไทร MORACEAE
12 Ficus heterophylla L.f. สลอดน้ำ MORACEAE
13 Ficus hirta Vahl มะเดื่อหอม MORACEAE
14 Ficus hispida L.f. มะเดื่อปล้อง MORACEAE
15 Ficus ischnopoda Miq. ลูกคล้าย MORACEAE
16 Ficus parietalis Blume มะเดื่อขน MORACEAE
17 Ficus praetermissa Corner เดื่อน้ำ MORACEAE
18 Ficus pumila L ตีนตุ๊กแก MORACEAE
19 Ficus racemosa L. มะเดื่ออุทุมพร MORACEAE
20 Ficus religiosa Linn โพศรีมหาโพ MORACEAE
21 Ficus rosulata C.C. Berg เดื่อเพาะ MORACEAE
22 Ficus rumphii Blume โพขี้นก MORACEAE
23 Ficus semicordata Buch.-Ham. ex Sm. มะเดื่อปล้องหิน MORACEAE
24 Ficus semicordata J. E. Smith มะเดื่อสาย MORACEAE
25 Ficus triloba Buch.-Ham. ex Voigt มะเดื่อขนทอง MORACEAE
26 Ficus virens Aiton ผักเลือด MORACEAE
27 Maclura cochichinensis (Lour.) Corner แกแล MORACEAE
28 Morus alba Linn. หม่อน MORACEAE
29 Morus macroura Miq. หม่อนหลวง MORACEAE
30 Streblus asper Lour. ข่อย MORACEAE

ดัชนีตามอักษร/Family Index