แสดงรายการ จากวงศ์ "Haemodoraceae"   พบทั้งสิ้น 1 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Xyphidium caeruleum Aubl. พัดนางชี HAEMODORACEAE

ดัชนีตามอักษร/Family Index