แสดงรายการ จากวงศ์ "SAMBUCACEAE"   พบทั้งสิ้น 2 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Sambucus javanica Reinw.ex Bl. สะพ้านก๊น SAMBUCACEAE
2 Sambucus simpsonii Rehd. อูนน้ำ SAMBUCACEAE

ดัชนีตามอักษร/Family Index