แสดงรายการ จากวงศ์ "Curcubitaceae"   พบทั้งสิ้น 1 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Luffa aegyptica Mill. บวบหอม CURCUBITACEAE

ดัชนีตามอักษร/Family Index