แสดงรายการ จากวงศ์ "BARRINGTONIACEAE"   พบทั้งสิ้น 1 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Barringtonia acutangula (L.) Gaertn. จิกน้ำ BARRINGTONIACEAE

ดัชนีตามอักษร/Family Index