แสดงรายการ จากวงศ์ "ITEACEAE"   พบทั้งสิ้น 1 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 ltea riparia Coll. & Hemsl. ไคร้งอย ITEACEAE

ดัชนีตามอักษร/Family Index