แสดงรายการ จากวงศ์ "PROTEACEAE"   พบทั้งสิ้น 3 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Helicia nilagirica Bedd. เหมือดคนตัวผู้ PROTEACEAE
2 Heliciopsis terminalis Sleum เหมือดคน PROTEACEAE
3 Macadamia integrifolia Maiden & Betche มะคาเดเมีย PROTEACEAE

ดัชนีตามอักษร/Family Index