แสดงรายการ จากวงศ์ "STRYCHNACEAE"   พบทั้งสิ้น 2 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Strychnos nux-vomica L. แสลงใจ STRYCHNACEAE
2 Strychnos nux-vomica Linn. แสลงใจ STRYCHNACEAE

ดัชนีตามอักษร/Family Index