แสดงรายการ จากวงศ์ "ULMACEAE"   พบทั้งสิ้น 3 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Holoptelea integrifolia Planch. กระเจา ULMACEAE
2 Trema orientalis (L.) Bl. พังแหรใหญ่ ULMACEAE
3 Ulmus lancifolia Roxb. ดู่ช้างย้อย ULMACEAE

ดัชนีตามอักษร/Family Index