แสดงรายการ จากวงศ์ "PAPAVERACEAE"   พบทั้งสิ้น 1 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Papaver somniferum Linn. ฝิ่น PAPAVERACEAE

ดัชนีตามอักษร/Family Index