แสดงรายการ จากวงศ์ "EUPHORBIACEAE"   พบทั้งสิ้น 58 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Aleurites moluccana (L.) Willd. โพธิสัตว์ EUPHORBIACEAE
2 Antidesma montanum Blume มะเม่าขน EUPHORBIACEAE
3 Aporosa villosa (Wall. ex Lindl.) Baill. โลด EUPHORBIACEAE
4 Aporosa wallichii Hk.f ตานโมย EUPHORBIACEAE
5 Aporusa villosa Lindl. Baill. เหมือดโลด EUPHORBIACEAE
6 Baccaurea ramiflora Lour. มะไฟ EUPHORBIACEAE
7 Balakata baccata (Roxb.) Esser โพบาย EUPHORBIACEAE
8 Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh ตองแตก EUPHORBIACEAE
9 Bischofia javanica Blume เติม EUPHORBIACEAE
10 Bridelia retusa (L.) A. Juss. เต็งหนาม EUPHORBIACEAE
11 Bridelia stipularis (L.) Blume มะกาเครือ EUPHORBIACEAE
12 Bridelia tomentosa Blume สีฟันกระบือ EUPHORBIACEAE
13 Cleidion brevipetiolatum Pax & K.Hoffm. ดีหมี EUPHORBIACEAE
14 Cleidion speciflorum Merr. ดีหมี EUPHORBIACEAE
15 Cnesmone javanica Blume ละหุ่งเครือ EUPHORBIACEAE
16 Croton bonplandianus Baill. เปล้าทุ่ง EUPHORBIACEAE
17 Croton cascarilloides Raeusch เปล้าเงิน EUPHORBIACEAE
18 Croton crassifolius Geisel พังคี EUPHORBIACEAE
19 Croton oblongifolius Roxb. เปล้าใหญ่ EUPHORBIACEAE
20 Croton roxburghii N.P. Balakr. เปล้าใหญ่ EUPHORBIACEAE
21 Croton sp. เปล้าดิน EUPHORBIACEAE
22 Croton subiyratus Kurz เปล้าน้อย EUPHORBIACEAE
23 Croton tiglium Linn. สลอด EUPHORBIACEAE
24 Drypetes roxburghii (Wall.) Hurusawa มะคำไก่ EUPHORBIACEAE
25 Euphorbia milli Desmoul โป๊ยเซียน EUPHORBIACEAE
26 Glochidion sphaerogynum (Müll. Arg.) Kurz มันปลา EUPHORBIACEAE
27 Glochidion sphaerogynum (Müll.Arg.) Kurz มันปลา EUPHORBIACEAE
28 Hevea brasiliensis Muell. Arg. ยางพารา EUPHORBIACEAE
29 Homonoia riparia Lour. ไคร้น้ำ EUPHORBIACEAE
30 Jatropha curcas Linn. สบู่ดำ EUPHORBIACEAE
31 Jatropha gossypifolia L. สบู่แดง EUPHORBIACEAE
32 Jatropha podagrica Hook หนุมานนั่งแท่น EUPHORBIACEAE
33 Macaranga denticulata (Blume) Mull.Arg. ตองแตบ EUPHORBIACEAE
34 Mallotus barbatus Müll. Arg. ตองเต๊า EUPHORBIACEAE
35 Mallotus decipiens Müll. Arg. ตองเปาะ EUPHORBIACEAE
36 Mallotus paniculatus (Lam.) Mull.Arg. สอยดาว EUPHORBIACEAE
37 Mallotus philippensis (Lam.) Müll.Arg. คำแสด EUPHORBIACEAE
38 Mallotus philippensis (Lam.) Müll.Arg. มะกายคัด EUPHORBIACEAE
39 Microstachys chamaelea (L.) Mull. Arg. สร้อยนก EUPHORBIACEAE
40 Ostodes paniculata Blume มะคังดงขน EUPHORBIACEAE
41 Phyllanthus emblica L. มะขามป้อม EUPHORBIACEAE
42 Phyllanthus polyphyllus Willd เสียวใหญ่ EUPHORBIACEAE
43 Phyllanthus pulcher Wall.ex Muell. Arg. ว่านธรณีสาร EUPHORBIACEAE
44 Phyllanthus roseus (Craib & Hutch.) Beille ผักยอดตอง EUPHORBIACEAE
45 Phyllanthus urinaria L. หญ้าใต้ใบ EUPHORBIACEAE
46 Phyllanthus virgatus G.Forst. ขางอำไพ EUPHORBIACEAE
47 Ricinus communis L. ละหุ่ง EUPHORBIACEAE
48 Sauropus androgynous (L.) Merrill ผักหวานบ้าน EUPHORBIACEAE
49 Sauropus bacciformis (L.) Airy Shaw สร้อยนกเขา EUPHORBIACEAE
50 Sauropus poomae Welzen & Chayamarit ดอกใต้ต้น EUPHORBIACEAE
51 Sauropus thorelii Beille สะเลียมหอม EUPHORBIACEAE
52 Sauropus thyrsiflorus Welzen มะยมสาย EUPHORBIACEAE
53 Sumbaviopsis albicans (Blume) J.J. Sm. ตองผ้า EUPHORBIACEAE
54 Suregada multiflorum (A.Juss.) Baill. ขันทองพยาบาท EUPHORBIACEAE
55 Trewia nudiflora L. มะฝ่อ EUPHORBIACEAE
56 Trigonostemon albiflorus Airy Shaw โลดทะนงขาว EUPHORBIACEAE
57 Trigonostemon reidiodes (Kurz) Craib โลดทะนง EUPHORBIACEAE
58 Trigonostemon thyrsoideus Stapf มะนาวเทศ EUPHORBIACEAE

ดัชนีตามอักษร/Family Index