แสดงรายการ จากวงศ์ "CYCADACEAE"   พบทั้งสิ้น 3 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Cycas chamaoensis K.D.Hill ปรงชะเมา CYCADACEAE
2 Cycas chamaoensis K.D.Hill ปรงเขาชะเมา CYCADACEAE
3 Cycas siamensis Miq. ปรงป่า CYCADACEAE

ดัชนีตามอักษร/Family Index