แสดงรายการ จากวงศ์ "CHLORANTHACEAE"   พบทั้งสิ้น 3 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Chloranthus elatior Link หอมไก๋ CHLORANTHACEAE
2 Chloranthus erectus(Buch-ham.)Verdc. หอมไก๋ CHLORANTHACEAE
3 Chloranthus nervosus Coll. & Hemsl. หอมไก่เหลือง CHLORANTHACEAE

ดัชนีตามอักษร/Family Index